Akavalaisille merkittävä jäsenetu Danske Bankista

Toimintaterapeuttiliiton jäsenet ovat saaneet alkuvuodesta lähtien Danske Bankista erityishinnan asuntolainalleen ja peruspankkipalveluilleen.

Julkaistu 18.1.2018

Edut koskevat sekä Danske Bankin nykyisiä asiakkaita että asiakkuutensa Danske Bankiin siirtäviä akavalaisia. Danske Bankin Akava-tiimi antaa jäsenille henkilökohtaista neuvontaa sekä verkossa että puhelimitse.

Lue lisää akavalaisten liittojen ja Danske Bankin yhteistyöstä:

Danske Bankin Akava-tiimi neuvoo, miten jäseneduista saa kaiken irti

Akavan liittojen jäsenille merkittävä uusi jäsenetu – Danske Bank avasi akavalaisille oman palvelulinjan

Akava ja Danske Bank syventävät yhteistyötään: Lähes miljoona suomalaista voi alentaa asuntolainamarginaaliaan

Ajankohtaista

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n asiantuntijalausunto STM:lle kotikuntoutuksen palvelukuvausta koskien →

TOI vastasi Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalliluonnoksia koskien. Maakunnan hallintopäätöksiä ja sopimuksia ohjaavat asiakirjamalliluonnokset ovat osa valinnanvapauslain toimeenpanoa ja niissä määritellään myös toimintaterapiapalveluita.

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n asiantuntijalausunto STM:lle sote-keskusten palvelukuvausmallia koskien →

TOI vastasi Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalliluonnoksia koskien. Maakunnan hallintopäätöksiä ja sopimuksia ohjaavat asiakirjamalliluonnokset ovat osa valinnanvapauslain toimeenpanoa ja niissä määritellään myös toimintaterapiapalveluita.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta →

Lakiluonnoksen lähtökohtana on toimintakyky ja matalan kynnyksen kuntoutuspalvelut. Sen mukaan nuoret pääsevät ammatilliseen kuntoutukseen jatkossa ilman diagnoosia.

Kaikki tiedotteet →