Toimintaterapeuttiliiton yrittäjäjäsenten edunvalvonta uudistuu ja jäsenedut laajenevat

Akavalaiset yrittäjiä ja ammatinharjoittajia edustavat liitot ovat perustaneet yhteisen edunvalvontajärjestön; AKY - Akavalaiset yrittäjät. Uuden järjestön myötä edunvalvonta uudistuu ja TOI:n yrittäjäjäsenet voivat ostaa Suomen Yrittäjien (SY) laajan palvelupaketin eli mm. neuvontapalvelut ja seminaarit edulliseen jäsenetuhintaan.

Julkaistu 30.5.2018

AKY - Akavalaiset yrittäjät syntyi Akavan Entren ja Akateemiset Yrittäjät -järjestöjen yhdistymisestä toukokuun lopussa. Uusi yhdistys toimii akavalaisten yrittäjien, ammatinharjoittajien ja itsensätyöllistäjien edunvalvojana ja palvelujärjestönä. Yhdistys edistää yrittäjien ja itsensätyöllistäjien neuvotteluaseman parantamista ja tervettä kilpailua markkinoilla.

AKY - Akavalaiset yrittäjät vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä suoraan että yhteistyötahojen välityksellä. Yhdistys osallistuu yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä koskevien säädösten valmisteluun ja tekee sitä koskevia aloitteita, esityksiä ja lausuntoja, sekä pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja järjestöihin. Yhdistyksella on tiedotus- ja julkaisutoimintaa, se järjestää kokous-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, sekä tarjoaa ja järjestää henkilöjäsenille palveluja.

AKY - Akavalaiset yrittäjät on Suomen Yrittäjien suurin toimialajärjestö ja sillä on edustaja SY:n hallituksessa. Toimintaterapeuttiliitto on AKY:n jäsen Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta. Koska kuntoutusalalla on paljon yrittäjiä ja ammatinharjoittajia on Kuntoutusalan Asiantuntijat AKY:n suurin jäsenyhdistys.

Akavalaisten yrittäjien, myös toimintaterapeuttien, on nyt mahdollista hankkia Suomen Yrittäjien palvelupaketti edulliseen 90€ vuosihintaan. Palvelupaketti ostetaan suoraan Suomen Yrittäjien kotisivuilta.

Akava vahvistaa yrittäjien edunvalvontaa ja palveluja Akavan tiedote edunvalvontajärjestön perustamisesta.

Ajankohtaista

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n asiantuntijalausunto STM:lle kotikuntoutuksen palvelukuvausta koskien →

TOI vastasi Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalliluonnoksia koskien. Maakunnan hallintopäätöksiä ja sopimuksia ohjaavat asiakirjamalliluonnokset ovat osa valinnanvapauslain toimeenpanoa ja niissä määritellään myös toimintaterapiapalveluita.

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n asiantuntijalausunto STM:lle sote-keskusten palvelukuvausmallia koskien →

TOI vastasi Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalliluonnoksia koskien. Maakunnan hallintopäätöksiä ja sopimuksia ohjaavat asiakirjamalliluonnokset ovat osa valinnanvapauslain toimeenpanoa ja niissä määritellään myös toimintaterapiapalveluita.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta →

Lakiluonnoksen lähtökohtana on toimintakyky ja matalan kynnyksen kuntoutuspalvelut. Sen mukaan nuoret pääsevät ammatilliseen kuntoutukseen jatkossa ilman diagnoosia.

Kaikki tiedotteet →