Toimintaterapeuttiliiton yrittäjäjäsenten edunvalvonta uudistuu ja jäsenedut laajenevat

Akavalaiset yrittäjiä ja ammatinharjoittajia edustavat liitot ovat perustaneet yhteisen edunvalvontajärjestön; AKY - Akavalaiset yrittäjät. Uuden järjestön myötä edunvalvonta uudistuu ja TOI:n yrittäjäjäsenet voivat ostaa Suomen Yrittäjien (SY) laajan palvelupaketin eli mm. neuvontapalvelut ja seminaarit edulliseen jäsenetuhintaan.

Julkaistu 30.5.2018

AKY - Akavalaiset yrittäjät syntyi Akavan Entren ja Akateemiset Yrittäjät -järjestöjen yhdistymisestä toukokuun lopussa. Uusi yhdistys toimii akavalaisten yrittäjien, ammatinharjoittajien ja itsensätyöllistäjien edunvalvojana ja palvelujärjestönä. Yhdistys edistää yrittäjien ja itsensätyöllistäjien neuvotteluaseman parantamista ja tervettä kilpailua markkinoilla.

AKY - Akavalaiset yrittäjät vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä suoraan että yhteistyötahojen välityksellä. Yhdistys osallistuu yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä koskevien säädösten valmisteluun ja tekee sitä koskevia aloitteita, esityksiä ja lausuntoja, sekä pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja järjestöihin. Yhdistyksella on tiedotus- ja julkaisutoimintaa, se järjestää kokous-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, sekä tarjoaa ja järjestää henkilöjäsenille palveluja.

AKY - Akavalaiset yrittäjät on Suomen Yrittäjien suurin toimialajärjestö ja sillä on edustaja SY:n hallituksessa. Toimintaterapeuttiliitto on AKY:n jäsen Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta. Koska kuntoutusalalla on paljon yrittäjiä ja ammatinharjoittajia on Kuntoutusalan Asiantuntijat AKY:n suurin jäsenyhdistys.

Akavalaisten yrittäjien, myös toimintaterapeuttien, on nyt mahdollista hankkia Suomen Yrittäjien palvelupaketti edulliseen 90€ vuosihintaan. Palvelupaketti ostetaan suoraan Suomen Yrittäjien kotisivuilta.

Akava vahvistaa yrittäjien edunvalvontaa ja palveluja Akavan tiedote edunvalvontajärjestön perustamisesta.

Ajankohtaista

Jokainen koululainen on tärkeä – kouluarjen pitää olla enemmän kuin pelkkää pärjäämistä ja siksi opiskeluhuollon palveluita pitää uudistaa →

Jokaisella koululaisella on oikeus kokea koulunkäynti merkityksellisenä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla nähdyksi myös vahvuuksiensa kautta. Kaikki oppilaat tarvitsevat kokemuksen osallisuudesta ja mahdollisuuden saada juuri sitä apua, mitä he koulutien varrella tarvitsevat.

Tervetuloa kevätkokoukseen →

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Akavan 13 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestön yhteinen hallitusohjelmakannanotto →

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen valmistelun myötä tieto ja ymmärrys sosiaali- ja terveydenhuoltomme vahvuuksista ja kipupisteistä on selkiytynyt. Valtakunnallisen ratkaisun tulee perustua tälle asiantuntijatiedolle.

Kaikki tiedotteet →