Toimintaterapeuttiliiton yrittäjäjäsenten edunvalvonta uudistuu ja jäsenedut laajenevat

Akavalaiset yrittäjiä ja ammatinharjoittajia edustavat liitot ovat perustaneet yhteisen edunvalvontajärjestön; AKY - Akavalaiset yrittäjät. Uuden järjestön myötä edunvalvonta uudistuu ja TOI:n yrittäjäjäsenet voivat ostaa Suomen Yrittäjien (SY) laajan palvelupaketin eli mm. neuvontapalvelut ja seminaarit edulliseen jäsenetuhintaan.

Julkaistu 30.5.2018

AKY - Akavalaiset yrittäjät syntyi Akavan Entren ja Akateemiset Yrittäjät -järjestöjen yhdistymisestä toukokuun lopussa. Uusi yhdistys toimii akavalaisten yrittäjien, ammatinharjoittajien ja itsensätyöllistäjien edunvalvojana ja palvelujärjestönä. Yhdistys edistää yrittäjien ja itsensätyöllistäjien neuvotteluaseman parantamista ja tervettä kilpailua markkinoilla.

AKY - Akavalaiset yrittäjät vaikuttaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä suoraan että yhteistyötahojen välityksellä. Yhdistys osallistuu yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä koskevien säädösten valmisteluun ja tekee sitä koskevia aloitteita, esityksiä ja lausuntoja, sekä pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja järjestöihin. Yhdistyksella on tiedotus- ja julkaisutoimintaa, se järjestää kokous-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, sekä tarjoaa ja järjestää henkilöjäsenille palveluja.

AKY - Akavalaiset yrittäjät on Suomen Yrittäjien suurin toimialajärjestö ja sillä on edustaja SY:n hallituksessa. Toimintaterapeuttiliitto on AKY:n jäsen Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta. Koska kuntoutusalalla on paljon yrittäjiä ja ammatinharjoittajia on Kuntoutusalan Asiantuntijat AKY:n suurin jäsenyhdistys.

Akavalaisten yrittäjien, myös toimintaterapeuttien, on nyt mahdollista hankkia Suomen Yrittäjien palvelupaketti edulliseen 90€ vuosihintaan. Palvelupaketti ostetaan suoraan Suomen Yrittäjien kotisivuilta.

Akava vahvistaa yrittäjien edunvalvontaa ja palveluja Akavan tiedote edunvalvontajärjestön perustamisesta.

Ajankohtaista

Kelan päätöksenteon hitaus vaikeuttaa yritystoimintaa →

Kelan toiminta asettaa toimintaterapia- ja kuntoutusalan yrittäjät eriarvoiseen asemaan yrityksen maantieteellisestä sijainnista riippuen.

Kuntoutusalan Asiantuntijat: Aalto yliopiston raportti Kelan hankintamenettelyn taustalla on osin harhaanjohtava →

Kela käynnisti keväällä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintamenettelyn, jonka tulokset on annettu palveluntuottajille Eteläisen vakuutuspiirin osalta tämän viikon aikana.

Kela polkee kuntoutuksen laatua →

Toimintaterapeuttiliitto on huolissaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen laadusta. Toimintaterapian osalta Eteläisen vakuutuspiirin hankintojen tulokset eivät herätä suurta huolta mutta Kelan välinpitämättömyys kuntoutuksen laatua kohtaan on erittäin huolestuttavaa.

Kaikki tiedotteet →