Elämäni kirjasta julkaistiin päivitetty versio

Uusi, päivitetty Elämäni kirja on julkaistu. Elämäni kirja on toimintaterapeutin asiakastyöhön tarkoitettu työväline.

Julkaistu 11.2.2018

Elämäni kirja on toimintaterapeutin asiakastyöhön tarkoitettu työväline, jonka antaa mahdollisuuden saada yksilön ääni kuuluviin.

Julkaisun avulla on mahdollista tuoda esille yksilön arjen ainutlaatuisuus ja tärkeys. Jokaisella meistä on oikeus osallistua mielekkääseen toimintaan läpi elämän ja elää itselleen mielekästä arkea – olla oman elämänsä asiantuntija. Elämäni kirja on julkaistu juuri siksi. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä läpi koko elämän. Se tarkoittaa, että elää itselleen merkityksellistä elämää. Elämää, jossa saa itse päättää siitä, millaista arki on, riippumatta siitä minkä ikäinen on tai kyvystä kertoa toiveistaan.

Elämäni kirjaan voi kirjoittaa kaiken sen, mikä on itselle tärkeintä: toiveita elämästä ja ajatuksia tulevaisuudesta. Lisäksi kirjassa on osa, jossa voi kertoa taustastaan, esimerkiksi siitä, miltä tuntuu ajatella menneitä tai mitkä tapahtumat ovat elämässä olleet tärkeimpiä. Elämäni kirjasta voi tulla ohjenuora läheisille ja ammattihenkilöille. Kirja auttaa läheisiä tekemään tärkeitä ja viisaita päätöksiä sitten, kun siihen enää itse pysty.

Julkaisu ei korvaa toimintakyvyn arviointimenetelmiä.

Julkaisun sähköinen versio on kaikkien, niin terveydenhuollon asiakkaiden kuin esim. hoitohenkilökunnankin, vapaasti käytettävissä. TOI:n jäsenet voivat tilata julkaisun paperiversiota TOImistolta. Julkaisua myydään paino- ja postituskulut kattavalla summalla 20kpl (28€) 50kpl (44€) ja 100kpl (72 €) erissä. Tuotetta ei ole varastossa eli sitä painetaan ja postitetaan kysynnän mukaan. Toimintaterapeuttiliitto suosittelee, että tilauksen maksajana toimii toimintaterapeutin työnantaja tai yritys, koska kyseessä on työssä käytettävä työväline.

Elämäni kirjan päivityksen valmisteli Toimintaterapeuttiliitossa projektityöntekijä Laura Kiiliäinen.

Ajankohtaista

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n asiantuntijalausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle →

Aihe: HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Työterveyshuollon lainsäädännön on oltava tasapuolinen kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille →

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) on ristiriidassa terveydenhuollon ammattihenkilölain (1994/559) kanssa. Vain osa laillistetuista ammattihenkilöistä on ilman perusteltua syytä oikeutettu toimimaan työterveyshuollossa.

Valinnanvapauslainsäädäntö konkretisoituu toimintaterapian ja kuntoutusalan kilpailutuksessa →

Kelan vaativan kuntoutuksen kilpailutus peilaa sote-uudistusta ja konkretisoi valinnanvapauslainsäädäntöä käytännössä.

Kaikki tiedotteet →