Tervetuloa kevätkokoukseen

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Julkaistu 7.5.2019

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Aika: torstaina 9.5.2019 klo 17.00
Paikka: Toimintaterapeuttiliitto, Akava -talo, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Kokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna 2018
Tilit ja tilinpäätös 31.12.2018
Tilintarkastajan lausunto
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
Muut asiat
Ilmoitusasiat

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n hallitus

Ilmoittautuminen:
Kokoukseen ei ole etäosallistumismahdollisuutta.

Ajankohtaista

Tervetuloa syyskokoukseen 2019 →

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Moniammatillisuutta tulee painottaa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksissa →

Toimintaterapeuttiliitto vastasi Valtioneuvoston lausuntopyyntöön koskien asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023.

Samapalkkaisuusohjelman on tunnistettava kaikki naisvaltaiset matalapalkka-alat →

Toimintaterapeuttiliito kannattaa naisvaltaisten alojen palkkakehityksen edistämistä, mutta haluaa nostaa esille STM:n samapalkkaisuusohjelmassa tällä hetkellä ilmenevät puutteet.

Kaikki tiedotteet →