Tervetuloa kevätkokoukseen

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Julkaistu 28.5.2020

KUTSU

Suomen Toimintaterapeuttiliiton KEVÄTKOKOUS

Aika: torstai 11.6.2020 klo 17
Paikka: Toimintaterapeuttiliitto, Akava -talo. Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan vahvistaminen
 5. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna 2019
 6. Tilit ja tilinpäätös 31.12.2019
 7. Tilintarkastajien lausunto
 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Ilmoitusasiat
 11. Kokouksen päättäminen


TERVETULOA!

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n hallitus

Ilmoittautumista toivotaan 5.6.2020 mennessä osoitteella .

Huom! Kokouksen ajankohta poikkeaa Toimintaterapeuttiliiton säännöistä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi.

Kokoukseen ei ole etäosallistumismahdollisuutta.

Ajankohtaista

Tervetuloa kevätkokoukseen →

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Toimintaterapian tutkimukseen panostaminen edistää hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä →

Koronapandemian jälkeen on entistä tärkeämpää, että kuntoutuksen tieteellisessä tutkimuksessa huomioidaan terveystaloustieteellinen näkökulma. Toimintaterapian arvo tunnetaan terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja päättäjien keskuudessa yhä paremmin, mutta toimintakykyä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa ja resurssien jakamisessa ei vielä huomioida riittävästi kuntoutusinterventioiden taloudellista merkitystä.

Toimintaterapeuttiliiton tiedote sairaanhoitopiireille: Etätoimintaterapia tuottaa yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus →

Tutkimusnäytön perusteella etäkuntoutus, mukaan lukien etätoimintaterapia, tuottaa yhtä hyviä tai jopa parempia tuloksia kuin perinteinen kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Erityisen hyödyllistä etäkuntoutuksessa on, että kuntoutus voidaan toteuttaa asiakkaan arkiympäristössä, mikä vahvistaa opittujen taitojen siirtymistä kuntoutujan arkeen.

Kaikki tiedotteet →