TOI:n jäsenmäärä kasvoi 10 prosenttia vuonna 2017

Toimintaterapeuttiliiton kokonaisjäsenmäärä kasvoi viime vuonna 10 prosenttia. Eniten kasvoi opiskelijajäsenten määrä.

Julkaistu 22.1.2018

Toimintaterapeuttiliitossa on nyt yli 3000 jäsentä.

Liiton jäsenet myös osallistuvat TOI:n toimintaan aktiivisesti. TOI on järjestänyt viime syksystä alkaen Vahva TOImija -seminaareja kuukausittain. Jokaiseen tilaisuuteen on osallistunut yli 200 jäsentä. Yhdessä Suomen Fysioterapeuttien kanssa järjestettyyn koulututuspäivään osallistui molemmista liitoista yhteensä lähes 700 jäsentä.

Ajankohtaista

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n asiantuntijalausunto STM:lle kotikuntoutuksen palvelukuvausta koskien →

TOI vastasi Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalliluonnoksia koskien. Maakunnan hallintopäätöksiä ja sopimuksia ohjaavat asiakirjamalliluonnokset ovat osa valinnanvapauslain toimeenpanoa ja niissä määritellään myös toimintaterapiapalveluita.

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n asiantuntijalausunto STM:lle sote-keskusten palvelukuvausmallia koskien →

TOI vastasi Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalliluonnoksia koskien. Maakunnan hallintopäätöksiä ja sopimuksia ohjaavat asiakirjamalliluonnokset ovat osa valinnanvapauslain toimeenpanoa ja niissä määritellään myös toimintaterapiapalveluita.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta →

Lakiluonnoksen lähtökohtana on toimintakyky ja matalan kynnyksen kuntoutuspalvelut. Sen mukaan nuoret pääsevät ammatilliseen kuntoutukseen jatkossa ilman diagnoosia.

Kaikki tiedotteet →