TOIsaalta

Kela asettaa kuntoutusalan yritykset eriarvoiseen asemaan

Kristina Holmberg — 16.10.2018

Kelan toiminta asettaa toimintaterapia- ja kuntoutusalan yritykset eriarvoiseen asemaan yrityksen maantieteellisestä sijainnista riippuen. Valtakunnallinen koordinointi kuntoutuksen hankinnoissa ei toimi.Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintapäätökset annetaan palveluntuottajille tiedoksi eri aikaan eri puolilla Suomea. Kelan Eteläinen vakuutuspiiri tiedotti päätöksistä palveluntuottajille jo syyskuun lopussa. Pohjoisen, Läntisen ja Keskisen vakuutuspiirin palveluntuottajat eivät ole saaneet päätöksiä vieläkään. Itäisen vakuutuspiirin päätökset tulivat pääsääntöisesti toissa viikolla.

Paljon julkisuudessa esillä ollut keskustelu kuntoutuspalveluiden hankinnasta käydään vain yhden vakuutuspiirin hankintapäätösten pohjalta.

Kelan Eteläisessä vakuutuspiirissä yrittäjät ovat voineet jo syyskuun lopusta saakka valmistella yrityksen toimintaa tulevan sopimuksen mukaista palvelutuotantoa varten. Näitä valmisteluja ovat mm. terapeuttien rekrytointi, työsuhteista sopiminen sekä alihankintasopimusten solmiminen.

Sopimuskausi alkaa kaikkialla Suomessa 1.1.2019. Hankintailmoituksen mukaan terapeutit on nimettävä 1.11.2018 mennessä, riippumatta siitä koska päätöksen saa tiedoksi.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntija on yritykselle arvokas henkilöstöresurssi, jonka rekrytointiin pitää voida varata aikaa.

Kelan toiminta on eriarvoistava myös niille yrittäjille, joita ei hyväksytä palveluntuottajiksi. Eteläisessä vakuutuspiirissä yrittäjille jää enemmän aikaa valmistautua yritystoiminnan uudelleenjärjestelyyn tai päättämiseen. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi työntekijöiden irtisanominen ja yrityksen toimitilan myyminen tai vuokrasopimuksen irtisanominen sekä vaativan kuntoutuksen terapiasuhteiden asianmukainen päättäminen ja terapiapalautteiden kirjoittaminen. Usein toimintaterapeutit myös auttavat asiakasta uuden terapeutin etsinnässä, jotta asiakkaalle koituisi terapeutin vaihtumisesta mahdollisimman pieni haitta ja kuntoutus ei keskeytyisi.

Tilanne on kohtuuton paitsi yrittäjän myös yrityksessä työskentelevän työntekijän näkökannasta. Uuden työn etsimiseen jää aivan liian vähän aikaa. Odottaminen on yrittäjille ja heidän yrityksissään työskenteleville toimintaterapeuteille piinaava.

Aikaisemmin luotettavan yhteistyökumppanin taitamattomuus hankintojen tekemisessä vaikeuttaa kuntoutusalan yrittäjyyttä.

Yrittäjien ja terapiapalveluita toteuttavien terapeuttien yhdenvertainen kohtelu tulisi olla Kelalle itsestään selvä asia.

– TOImitaterapia-alan yrittäjä, miten Kelan päätöksenteon hitaus ja alueellinen eriaikaisuus ovat vaikuttaneet sinun yritystoimintaasi? TOImintaterapeutti, työskenteletkö työntekijänä yrityksessä, joka yhä odottaa Kelan päätöstä? Miten tilanne vaikuttaa sinuun? Kommentoi tätä kirjoitusta ja kerro tarinasi tai esimerkki arjesta.

Kirjoittaja

Kristina Holmberg

Kristina Holmberg

Puheenjohtaja

Blogikirjoituksia ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista toimintaterapian ja kuntoutuksen näkökulmasta.