Jäsenlajit ja -maksut

Toimintaterapeuttiliitolla on viisi jäsenlajia

Toimintaterapeuttiliiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä toimintaterapeuttikoulutuksen suorittanut henkilö. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 1,3 % ja se maksetaan päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista kuten bruttopalkasta, lomakorvauksista, lomarahasta ja luontoiseduista sekä työttömyyskassan maksamista etuuksista (mm. ansiosidonnainen päiväraha, vuorottelukorvaus). Yrittäjänä ja ammatinharjoittajana toimivan varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 200 euroa vuodessa. Mikäli yrittäjä tai ammatinharjoittaja liittyy jäseneksi 1.7. jälkeen on jäsenmaksu loppuvuodelle 100 euroa.

Varsinainen jäsenyys sisältää kaikki Toimintaterapeuttiliiton palvelut. Ne ovat samat sekä palkansaajille että yrittäjille lukuun ottamatta työttömyyskassaa, joka sisältyy ainoastaan palkansaajajäsenen palveluihin.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä toimintaterapia-alaa opiskeleva henkilö. Opiskelijajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Työssäkäyvän opiskelijan jäsenmaksu on 70 euroa vuodessa. Toimintaterapeutiksi opiskeleva voi valita haluaako olla TOI:ssa opiskelijajäsen vai työssäkäyvä opiskelijajäsen. Jälkimmäinen edellyttää säännöllistä tai satunnaista, päätoimisten opiskelujen ohella tapahtuvaa palkkatyötä. Työssäkäyvän opiskelijan jäsenmaksuun sisältyy työttömyysturva ja henkilökohtainen jäsenpalvelu työelämään liittyvissä ongelmatilanteissa sekä jäsenvakuutukset. Nämä jäsenedut eivät sisälly jäsenmaksusta vapautetun opiskelijan jäsenyyteen. Opiskelija voi valmistumisensa jälkeen jatkaa liiton varsinaisena jäsenenä. Varsinaiseksi jäseneksi siirtyminen tapahtuu siten, että jäsen ilmoittaa valmistumispäivämäärän liiton toimistolle osoiteeseen .

Varsinainen jäsen voidaan omasta pyynnöstään hyväksyä eläkeläisjäseneksi kun hän on jäänyt pysyvästi ja kokoaikaisesti eläkkeelle. Eläkeläisjäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaalla tavalla toiminut liiton hyväksi tai suuressa määrin edistänyt toimintaterapeuttien työtä ja tunnettuutta. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajahenkilöksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, kannattajayhteisöksi rekisteröity yhdistys, säätiö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää ja tukea liiton toimintaa. Kannattajahenkilö ei voi olla koulutukseltaan toimintaterapeutti tai opiskella toimintaterapia-alaa. Kannattajahenkilön vuosittainen tukimaksu on 100€, kannattajayhteisön 1000€.

Liitolla on myös vanhojen sääntöjen mukaisia kannatusjäseniä. Heidän jäsenetunsa säilyvät niin kauan kuin vanhat jäsenyyskriteerit täyttyvät. 23.3.2018 voimaan astuneiden uusien sääntöjen mukaan tämä jäsenlaji on poistunut eikä uusia kannatusjäseniä enää valita.

Liitto tekee jäsenlajeista riippumatonta sidosryhmäyhteistyötä. Keskeisin sidosryhmä on toimintaterapia-alan opettajat.