Toimintaterapia kouluissa

Toimintaterapeutti on koululaisen toimintakyvyn asiantuntija, joka etsii yhdessä opettajien ja perheiden kanssa ratkaisuja kouluarjen pieniin ja suuriin haasteisiin. Toimintaterapeutti analysoi ja muokkaa kouluarjen toimintoja, jotta jokainen koululainen voi kokea koulunkäynnin merkityksellisenä.

Toimintaterapia kouluissa

Toimintaterapiapalvelujen tuominen kouluun, osaksi oppilashuollon palveluja lisää oppilaiden tasa-arvoisuutta ja madaltaa kynnystä varhaiseen tukeen.

Koulutoimintaterapeutti toimii koulun arjessa →

Toimintaterapiassa tavoitteisiin päästään valitsemalla oppilaalle merkityksellinen toiminta. Sen avulla harjoitellaan kouluarjessa tarvittavia taitoja. Toimintaterapeutti osaa myös porrastaa ja soveltaa toimintaa, joten oppiminen toteutuu esim. leikin ja pelaamisen kautta.

Lue lisää →

Toimintaterapeutti kouluarjen asiantuntijana - työnkuvien vertailua →

Tällä hetkellä kouluissa työskentelee kolmen eri sektorin toimintaterapeutteja: kunnallisen terveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon palveluksessa olevia toimintaterapeutteja, joiden työnkuvaan kuuluu myös kouluikäisten kuntoutus ja ohjaaminen; ostopalveluna yksittäisen lapsen kuntoutuksen parissa työskenteleviä toimintaterapeutteja sekä muutamissa kunnissa opetustoimen omia toimintaterapeutteja.

Lue lisää →

Halu olla kuten muutkin lapset - kokemuksia osallistumisesta koulussa ja kodissa →

Toimintaterapian alan tutkimus, joka käsittelee lasten kokemuksia päivittäisiin toimintoihin osallistumisesta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat lapset, joilla on synnynnäisestä vammasta johtuvia toimintakyvyn haasteita arjessa. Aihe on ajankohtainen pohdittaessa osallistumisen haasteita koulun ja kodin toiminnoissa sekä toimintaterapian mahdollisuuksia kouluympäristössä.

Lue lisää →

Toimintaterapeutin interventio tukee tietokoneen käyttöä koulussa →

Tutkimus käsittelee tietokoneen käyttöä tukevaa toimintaterapiaa kouluympäristössä. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat yleisopetuksessa opiskelevat lapset, joilla on fyysisiä vammoja. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa malli opettajan, terapeutin ja oppilaan välisestä yhteistyöstä (collaborative consultation intervention model).

Lue lisää →