Suositus toimintaterapian arviointikäytännöistä PDF Tulosta Sähköposti

Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa – suositus julkistettiin

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry julkaisi suosituksen toimintaterapian arviointikäytännöistä 20.11.2010. Suosituksen tavoitteena on parantaa työn laatua ja yhdenmukaistaa arviointikäytäntöjä suomalaisessa toimintaterapiassa.

Kuntoutuspalveluiden tulee olla kustannustehokkaita ja vaikuttavia sekä paremmin kohdennettuna. Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry vastaa kansallisen TOIMIA –hankkeen asettamaan haasteeseen. Vuosina 2007–2010 toteutettavan TOIMIA-hankkeen tavoitteena on parantaa toimintakyvyn arvioinnin ja mittaamisen yhdenmukaisuutta ja laatua. Suosituksen tavoitteena on hankkeen mukaisesti  yhdenmukaistaa toimintakyvyn ja toimintaedellytysten kuvaamisessa käytettävää terminologiaa. Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa -julkaisu täydentää TOIMIA-hankkeessa tuotettavaa tietoa ja tarjoaa toimintaterapeuteille ammattialakohtaisia suosituksia, joilla voidaan yhdenmukaistaa arviointikäytäntöjä.

Julkaisu perustuu toimintaterapian teoreettiseen tietoon ja tutkimukseen sekä kuntoutusalan yhteisiin lähtökohtiin mm. asiakaskeskeinen työskentely, näyttöön perustuva käytäntö ja kansainväliseen toimintakyvyn luokitukseen (ICF).
Julkaisu on tarkoitettu toimintaterapeuteille, asiakkaille ja kaikille kuntoutussektorin toimijoille sekä yhteistyökumppaneille. Kuntoutus on moniammatillista yhteistyötä. Hoito- ja kuntoutusketjun toimivuus edellyttää kaikilta kuntoutuksen osapuolilta yhteisistä käytänteistä sopimista ja niiden mukaisesti toimimista. Sen avulla lisätään asiakas- ja perhekeskeistä työskentelyä.

Suosituksen on laatinut Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n asiantuntijatyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii tutkija Maarit Karhula. Muut työryhmän jäsenet ovat tutkija Katja Kanelisto, yliopettaja Tiina Lautamo, lehtorit Mari Kantanen, Tuija Heiskanen, Anne Kanto-Ronkanen ja Kristiina Juntunen. Ruotsinkielisen lyhennelmän on kirjoittanut tutkija Greta Häggblom-Kronlöf. Työryhmään kommentoijajäseninä kuuluvat koulutuspäällikkö Helena Launiainen, erikoistoimintaterapeutti Leena Alajoki-Nyholm ja johtava tutkija Anna-Liisa Salminen.

Suositus julkaistaan ainoastaan sähköisenä versiona.

Lisätietoja: Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

Kristina Holmberg                                           Leila Mäkelä
puheenjohtaja                                                toiminnanjohtaja
puh. 040 759 5588                                        puh. 040 823 4413

Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
www.toimintaterapeuttiliitto.fi

TOIMIA –hankkeessa yhteistyössä toimivat KELA, Kansanterveyslaitos, STM, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos  www.toimia.fi

Viimeksi päivitetty 07.12.2010 11:35