Ikäihmisten peseytymisvaikeudet heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat kustannuksia

Ikääntyessään ihminen voi kohdata lisääntyviä vaikeuksia suoriutua itsestä huolehtimisen toiminnoista, kuten peseytymisestä. Peseytymisen vaikeuksia esiintyy erityisesti yli 80-vuotiailla ikäihmisillä. Vaikeudet peseytymisessä ovat usein yhteydessä muihin päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ongelmiin, avun tarpeeseen, hoitokotiin päätymiseen ja jopa kuolemaan.

Peseytymisvaikeudet heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat kustannuksia

Ikääntyessään ihminen voi kohdata lisääntyviä vaikeuksia suoriutua itsestä huolehtimisen toiminnoista, kuten peseytymisestä. Peseytymisen vaikeuksia esiintyy erityisesti yli 80-vuotiailla ikäihmisillä. Vaikeudet peseytymisessä ovat usein yhteydessä muihin päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ongelmiin, avun tarpeeseen, hoitokotiin päätymiseen ja jopa kuolemaan. Peseytymisellä (bathing) tarkoitetaan koko kehon pesemistä ja kuivaamista. Peseytymisen vaikeudet (bathing disability) ovat rajoituksia suoriutua peseytymisen toiminnoista ja tehtävistä tai riippuvuutta ulkopuolisesta avusta peseytymisessä. Itsenäinen suoriutuminen peseytymisestä on ikäihmisille tärkeää, koska sillä on yhteys heidän kokemukseensa omasta hyvinvoinnistaan sekä ympäristön sosiaalisten odotusten täyttämiseen. Peseytymisvaikeudet ja riippuvuus toisista ihmisistä peseytymisessä heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle.

Tässä artikkelissa esitellään ruotsalainen Zingmarkin ym.** tutkimusartikkeli ikäihmisten peseytymisvaikeuksiin kohdistuvan toimintaterapian kustannustehokkuudesta. Aikaisempien tutkimuksien mukaan peseytymisvaikeuksiin kohdistuvalla kotikäyntejä sisältävällä kuntoutuksella voidaan aikaansaada lyhytaikaisia vaikutuksia peseytymiskykyyn ja vähentää avun tarvetta peseytymisessä. Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan huomioitu kustannustehokkuutta laadulla painotettujen elinvuosien hinnan (QALY*) näkökulmasta. Zingmark ym. halusivat tutkimuksessaan tarkastella kustannustehokkuutta nimenomaan saavutetun elämänlaadun ja elinvuosien näkökulmasta. Lisäksi he halusivat arvioida juuri tietynlaisen intervention vaikutusta kustannuksiin sekä interventiosta seuraavia pitkäaikaisia kustannusvaikutuksia.

Peseytymisvaikeudet heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat kustannuksia

Ikääntyessään ihminen voi kohdata lisääntyviä vaikeuksia suoriutua itsestä huolehtimisen toiminnoista, kuten peseytymisestä. Peseytymisen vaikeuksia esiintyy erityisesti yli 80-vuotiailla ikäihmisillä. Vaikeudet peseytymisessä ovat usein yhteydessä muihin päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen ongelmiin, avun tarpeeseen, hoitokotiin päätymiseen ja jopa kuolemaan. Peseytymisellä (bathing) tarkoitetaan koko kehon pesemistä ja kuivaamista. Peseytymisen vaikeudet (bathing disability) ovat rajoituksia suoriutua peseytymisen toiminnoista ja tehtävistä tai riippuvuutta ulkopuolisesta avusta peseytymisessä. Itsenäinen suoriutuminen peseytymisestä on ikäihmisille tärkeää, koska sillä on yhteys heidän kokemukseensa omasta hyvinvoinnistaan sekä ympäristön sosiaalisten odotusten täyttämiseen. Peseytymisvaikeudet ja riippuvuus toisista ihmisistä peseytymisessä heikentävät elämänlaatua ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle.

Tässä artikkelissa esitellään ruotsalainen Zingmarkin ym.** tutkimusartikkeli ikäihmisten peseytymisvaikeuksiin kohdistuvan toimintaterapian kustannustehokkuudesta. Aikaisempien tutkimuksien mukaan peseytymisvaikeuksiin kohdistuvalla kotikäyntejä sisältävällä kuntoutuksella voidaan aikaansaada lyhytaikaisia vaikutuksia peseytymiskykyyn ja vähentää avun tarvetta peseytymisessä. Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan huomioitu kustannustehokkuutta laadulla painotettujen elinvuosien hinnan (QALY*) näkökulmasta. Zingmark ym. halusivat tutkimuksessaan tarkastella kustannustehokkuutta nimenomaan saavutetun elämänlaadun ja elinvuosien näkökulmasta. Lisäksi he halusivat arvioida juuri tietynlaisen intervention vaikutusta kustannuksiin sekä interventiosta seuraavia pitkäaikaisia kustannusvaikutuksia.