Toimintaterapeuttiliitto vaatii pysäköintihelpotuksia kotikuntoutuksen työntekijöille

Kotihoidon pysäköintiongelmia ollaan helpottamassa lakiuudistuksella. Toimintaterapeutit ja muut kotikuntoutuksen työntekijät ovat jäämässä pois lakiuudistuksen piiristä.

Julkaistu 29.11.2019

Kaupungeissa pysäköinti aiheuttaa ongelmia

Kotihoidon työntekijöillä sekä muilla kotikäyntejä tekevillä työntekijöillä on vaikeuksia pysäköintipaikkojen ja -maksujen kanssa erityisesti kaupungeissa. Valmisteilla oleva lakiuudistus tarjoaisi kotihoidon työntekijöille pysäköintitunnuksia, joiden avulla on mahdollista pysäköidä ilman nykyisiä aika- ja maksurajoituksia. Uudistuksen piiriin eivät kuitenkaan kuulu kotikuntoutuksen työntekijät, vaikka kotikuntoutus on yksi kotihoidon palveluista.

Kotikuntoutuksen työntekijät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Asiakkaat ovat usein samoja ja työtä ohjaavat tavoitteet yhteisiä. Kotikuntoutuksen työntekijät kuuluvat myös hallinnollisesti samoihin tiimeihin kuin kotihoidon henkilöstö.

Pysäköintiuudistus myös kotikuntoutuksen työntekijöille

Toimintaterapeuttiliitto lausui lakiluonnokseen ja pitää tärkeänä, että pysäköintiuudistus ulotetaan koskemaan myös kotikuntoutuksen henkilöstöä. Kotikuntoutus on tärkeä ikääntyneille suunnattu palvelu, jonka merkitys on tunnistettu myös yhteiskunnallisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö nosti kotikuntoutuksen kehittämisen yhdeksi edellisen hallituskauden kärkihankkeista. Viime vuosina kotikuntoutus onkin otettu käyttöön yhtenä toimivan kotihoidon mallina. Kun ikääntyneiden määrä kasvaa, myös kotikuntoutuksen tarve lisääntyy. Siksi on tärkeää, että kotikuntoutus ja sen parissa työskentelevät ovat samojen etujen piirissä kuin muu kotihoidon henkilökunta.

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
kristina.holmberg@toimintaterapeuttiliitto.fi
040 759 5588

Mirella Drushinin
Asiantuntija, yhteiskunnallinen edunvalvonta
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
mirella.drushinin@toimintaterapeuttiliitto.fi
040 197 1797

Ajankohtaista

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa huomioitava toimintaterapian näkökulma →

Toimintaterapeutti kouluympäristössä mahdollistaa oppilaalle osallisuuden kokemuksen.

Kelan kuntoutus tulee toistaiseksi säilyttää nykyisellään →

TOI pitää tärkeänä yrittäjien aseman arviointia. Myös kuntoutuksen tutkimus on turvattava uudistuksessa.

Kuntoutus näkyväksi iäkkäiden palveluissa →

Toimintaterapeuttiliiton mielestä kuntoutus tulee sisällyttää vanhus- ja sosiaalihuoltolain muutoksiin. Kotikuntoutuksen paikka ei ole tukipalveluissa, vaan muiden palveluiden rinnalla.

Kaikki tiedotteet →