SOTE-sopimuksella kuntoutusalan palkat vastaamaan työn vaativuutta

Toimintaterapeuttiliiton vastavalittu puheenjohtaja Anu Halonen muistuttaa, että uuden kunta-alan SOTE-sopimuksen työehdot koskevat koko moniammatillista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilökuntaa.

Julkaistu 23.9.2021

Nyt neuvottelupöydällä oleva uusi sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus koskee laajaa kirjoa sote-alan ammattilaisia, kuten toimintaterapeutteja. Toimintaterapeuttiliiton uuden puheenjohtajan Anu Halosen mielestä sillä on myös laajempi merkitys.

– Parhaassa tapauksessa niin sote-alan työntekijät, työnantajat kuin asiakkaatkin hyötyvät työehtojen muokkaamisesta nimenomaan sote-työn asiantuntijoille sopiviksi. Tämä voi vaikuttaa alan työhyvinvointiin, johtamiseen ja asiakkaiden palveluihin.

Toimintaterapeuttiliitto on JUKOlainen liitto, ja sen tavoite SOTE-sopimusneuvotteluissa ovat sellaiset työsuhteen ehdot, jotka tukevat vaativaa kuntoutusalan asiantuntijatyötä.

– Tämän tulee näkyä myös palkassa. Nyt toimintaterapeuttien osaaminen esimerkiksi työkyvyn tukemisessa, ikääntyvien erilaisissa asumisvaihtoehdoissa ja kotikuntoutuksessa sekä kuntoutustyön erityispiirteet eivät ulotu palkkaukseen.

Toimintaterapialla paikka koronan jälkihoidossa

Toimintaterapia-alan palkkaukseen puheenjohtaja Anu Halonen haluaa vaikuttaa myös lisäämällä tietoa alasta ja sen merkityksestä esimerkiksi koronan verottamassa yhteiskunnassa.

– Toimintaterapialla on paikkansa koronan jälkihoidossa. Pandemia on aiheuttanut välillisiä vaikutuksia ihmisten arkeen, toimintakyvyn ongelmat ovat lisääntyneet ja kuntoutuksen tarve on kasvanut.

– Toimintaterapian lisäarvo sote-alalla on ihmisen arjen ja työn saaminen toimivaksi, jotta ihminen voi elää omanlaistaan merkityksellistää elämää.

Pääluottamusmiehen tehtävästä puheenjohtajaksi siirtynyt Halonen haluaa kehittää alaa. Hänen mukaansa ammattiliiton tehtävä on edistää jäsentensä asioita, mutta vastakkainasettelua hän ei halua lisätä.

– En tunnista vastakkainasettelua sote-alan käytännön työstä, joka on yhdessä tekemistä moniammatillisissa tiimeissä. Toimintaterapeutit ja muut sote-alan työntekijät ovat tekemisissä samojen potilaiden ja asiakkaiden asioiden kanssa.

Toimintaterapeuttiliiton syyskokous valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Anu Halosen 23.9.2021. Halonen on terveystieteiden maisteri, pääaineenaan toimintaterapia. Hän tulee puheenjohtajaksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pääluottamusmiehen tehtävästä. Toimintaterapeuttiliitto on akavalainen ammattiliitto, jossa on noin 3000 jäsentä.

Lisätietoa:

Anu Halonen

puheenjohtaja

anu.halonen@toimintaterapeuttiliitto.fi

040 825 3107

Ajankohtaista

Jäsenetu: Turvaa kesälomahaaveillesi →

TOIn jäsenilleen tarjoama matkustajavakuutus antaa kattavan turvan matkustaessa kaikkialla maailmassa ja auttaa myös yllättävissä terveydentilasta johtuvissa matkasuunnitelman muutoksissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa sopu →

Työntekijäosapuoli ja työnantajaa edustava HALI ry pääsivät tänään torstaina sopuun yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa →

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ottaneet kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolesta. Ne korostavat, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa, Akava liittoineen painottaa. Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Kaikki tiedotteet →