Yksinyrittäjien YEL-maksua alennettava, maksamiseen annettava lykkäysmahdollisuus

Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat eilen hallitukselle esityksen yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouskriisissä. Järjestöjen esityksessä oli ehdotus työnantajan eläkemaksun alennuksesta, mutta ratkaisusta puuttuivat yksinyrittäjien YEL-maksun alennukset.

Julkaistu 19.3.2020

Kuntoutusalan yritysten toiminta on kriisissä. Alan yritystoiminta rakentuu pitkälti mikro- ja pienyritysten varaan ja alalla on paljon toiminimellä toimivia toimintaterapia- ja fysioterapiapalveluita tuottavia yrityksiä. Työmarkkinakeskusjärjestöjen esittämät toimenpiteet eivät turvaa toiminimiyrittäjäpainotteisen kuntoutusalan tulevaisuutta. 

Kuntoutuspalvelut edellyttävät usein fyysistä lähikontaktia koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Kela on rajoittanut näitä kuntoutuspalveluita, myös muut palveluita ostavat tahot noudattavat pääsääntöisesti samaa toimintatapaa. Etäkuntoutus on vaihtoehto vain pienelle osalle asiakkaista eikä kaikilla yrityksillä ole valmiutta sen toteuttamiseen.

Yksinyrittäjän YEL-maksu on 24,10-25,60 prosenttia työtulosta ja yrittäjän iästä riippuen. Maksu on yksinyrittäjälle merkittävä kuluerä. Nykytilanteessa yrittäjillä on paineita alentaa tulorajaa kulujen karsimiseksi, millä voi olla merkittäviä seurauksia yrittäjän sosiaaliturvaan ja tulevaan eläkekertymään. 

Hallituksen toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi estävät kuntoutusalan asiantuntijoiden työn. Yritysten kassavirta on lakannut ja yksityisellä sektorilla on käynnistynyt lomautus- ja irtisanomisaalto. Yritysten toiminta on lamaantunut, kun Kelan ja muiden maksajatahojen sopimuksista puuttuvat täysin yrittäjän korvaukset koronaviruksenkaltaisen tilanteen varalle.

Kuntoutuksella turvataan suomalaisten työ- ja toimintakykyä. Alan yritysten toiminnan taloudellinen turvaaminen on erittäin tärkeää tai kuntoutusalan yrittäjyys katoaa yhteyskunnastamme epidemian myötä kokonaan. Kuntoutusalan pienyrittäjyys tarvitsee nyt kipeästi taloudellista tukea selvitäkseen meneillään olevan kriisin yli. Valtion yrityksille suunnattuja tukia ei saa kohdentaa vain suuryrityksiin.

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
kristina.holmberg@toimintaterapeuttiliitto.fi
040 759 5588

Lisätietoja:
Jasu Forss
varapuheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
044 320 3670
jasu.forss@toimintaterapeuttiliitto.fi

Ajankohtaista

TOI:n puheenjohtaja vaihtuu syksyllä →

Olen saanut kunnian toimia TOI:n puheenjohtajana 12 vuotta. Nämä vuodet ovat olleet antoisia, mutta nyt on aika antaa tilaa seuraavalle. Olen päättänyt, etten asetu enää ehdolle uudelle puheenjohtajakaudelle.

Laki työterveyshuoltolain 3 § muuttamiseksi →

Toimintaterapeuttiliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta. Uudistuksen yhteydessä myös toimintaterapeutit tulee lisätä työterveyshuollossa toimivaksi ammattiryhmäksi.

Toimintaterapian tutkimukseen panostaminen edistää hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä →

Koronapandemian jälkeen on entistä tärkeämpää, että kuntoutuksen tieteellisessä tutkimuksessa huomioidaan terveystaloustieteellinen näkökulma. Toimintaterapian arvo tunnetaan terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja päättäjien keskuudessa yhä paremmin, mutta toimintakykyä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa ja resurssien jakamisessa ei vielä huomioida riittävästi kuntoutusinterventioiden taloudellista merkitystä.

Kaikki tiedotteet →