TOIsaalta

Kuntoutuksen tutkimus ei saa jäädä rahoituksen purkamisen jalkoihin

Anu Halonen — 28.10.2021

Kuntoutuksen siirtäminen hyvinvointialueille vaarantaa Kelan kuntoutuksen tutkimuksen. Tutkittu tieto on elinehto koko alan kehitykselle mutta sillä edistetään myös ruohonjuuritason kuntoutujan toimivaa arkea.Lähes 30 kuntoutusalan järjestön mielestä Kelan kuntoutuksen siirto hyvinvointialueille vaarantaisi kuntoutujien pääsyn palveluihin. Toimintaterapeuttiliitto on mukana vetoomuksessa, jossa järjestöt vaativat jarruttelua kuntoutuksen siirron valmistelussa.

Kuntoutuksen siirtäminen hyvinvointialueille liittyy hallitusohjelman mukaiseen terveydenhuollon monesta eri kanavasta tulevan rahoituksen purkamiseen. Sen toteutuminen vaarantaa myös Kelan toteuttaman kuntoutuksen tutkimuksen. Siksi siirtoa ei saa tehdä ilman, että kuntoutuksen tutkimuksen tulevaisuus turvataan.

Toimintaterapia-alan tutkimus on Kelan harteilla

Miten tutkimus jatkossa järjestetään, jos kuntoutus siirretään osin tai kokonaan hyvinvointialueiden järjestämis- ja rahoitusvastuulle?

Vastaus on toimintaterapian tutkimuksen kannalta erityisen tärkeä, sillä Suomesta puuttuu toimintaterapian yliopistokoulutus ja siten myös yliopistotason tieteellinen toimintaterapia-alan tutkimus.

Kelalla onkin siksi merkittävä rooli kuntoutuksen tutkimuksen kentällä: vain Kela tekee Suomessa systemaattista toimintaterapia-alan tutkimusta. 

Tarvitsemme tutkimustietoa kuntoutuksen tarpeen ja vaikuttavuuden perustelemiseksi. Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että hänen kuntouksensa pohjautuu näyttöön ja tutkittuun tietoon. Toimintaterapeutin taas tulee pystyä seuraamaan ja osoittamaan oman työnsä vaikutukset niin asiakkaille kuin kuntoutuksen rahoittajille.

Kuntoutuspalveluiden kehittyminen edellyttää tutkittua tietoa

Kuntoutuksen tutkimus on elinehto toimintaterapia-alan kehittymiselle, ja siksi jarru on nyt tarpeen. Kelan rahoituksen purkaminen keskellä historian suurinta sote-palveluiden muutosta on liian iso kokonaisuus, jonka jalkoihin kuntoutuksen tutkimus ei saa jäädä. Kuntoutus tulee toistaiseksi säilyttää nykyisellään ja tutkimuksen toteutumisesta tulevaisuudessa on laadittava kattava suunnitelma.

Laadukkaiden ja tutkittuun tietoon perustuvien toimintaterapiapalveluiden vaikutus kuntoutujalle nyt ja tulevaisuudessa on, että hänen arkensa on merkityksellistä ja toimivaa – eikä pelkkää pärjäämistä.

Kirjoittaja

Anu Halonen

Anu Halonen

Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja