Aluetoiminta

Aluetoiminta kokoaa toimintaterapeutit yhteen.

Aluetoimintamme kattaa koko Suomen. Aluetoiminnasta vastaavat vuosittain nimettävät alueyhdyshenkilöt. He kokoavat alueensa toimintaterapeutit yhteen esimerkiksi Vahva TOImija -seminaareihin etäosallistumisen merkeissä. Alueyhdyshenkilöt edustavat oman alueensa jäseniä ja he välittävät tietoa alueelta TOImistolle.

Aluetoimintaa koordinoidaan TOImistolla, josta saat alueyhdyshenkilöiden yhteystiedot.