Aluetoiminta

Aluetoiminta kokoaa toimintaterapeutit yhteen.

Toimintaterapeuttiliitolla on aluetoimintaa usealla alueella. Jäsenistöstä valitut aktiiviset alueTOImijat järjestävät tapaamisia ja tapahtumia, joiden tavoitteena on tarjota kollegiaalisia verkostoja ja edistää alueellista näkyvyyttä.

Aluetoimintaa koordinoidaan TOImistolta, josta saat alueyhdyshenkilöiden yhteystiedot.

Aluetoimintaa kehitetään yhdessä jäsenten kanssa siten, että se vastaa jäsenistön tarpeisiin ja samalla tukee toimintaterapeuttien yhteiskunnallista vaikuttamista alueellisella tasolla.