Aluetoiminta

Aluetoiminta kokoaa toimintaterapeutit yhteen paikallisesti.

Toimintaterapeuttiliitolla on aluetoimintaa kaikkialla Suomessa. Aluetoiminnasta vastaavat vuosittain nimettävät alueyhdyshenkilöt. He kokoavat alueensa toimintaterapeutit yhteen esimerkiksi Vahva TOImija -seminaareihin etäosallistumisen merkeissä. Alueyhdyshenkilöt edustavat oman alueensa jäseniä ja he välittävät tietoa alueelta TOImistolle. Aluetoimintaa koordinoidaan TOImiston kautta, josta tarvittaessa saa myös alueyhdyshenkilöiden yhteystiedot.