Apurahat

Apurahoja täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämiseen.

Jäsenenämme voit hakea apurahaa täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja alan kehittämiseen. Hakijoilta edellytetään, että he ovat olleet TOIn varsinaisia jäseniä yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan.

Liittomme hallitus päättää vuosittain, asetetaanko apurahat kyseisenä vuonna haettavaksi ja millä summalla niitä jaetaan. Hallitus määrittelee myöntämisperusteet TOIn strategisten painopistealuiden mukaisesti.

Kun apurahat julkaistaan haettavaksi, hakuilmoitus ja tarkemmat ohjeet julkaistaan TOIn jäsenkirjeessä. Apurahaa haetaan erillisellä hakemuksella hakuohjeessa ilmoitettuun päivään mennessä.

Apurahan myöntää Toimintaterapeuttiliiton hallitus hakuilmoituksessa kulloinkin mainittujen kriteerien mukaisesti.

Toimintaterapeuttiliitto myöntää vuosittain myös Vuoden Toimintaterapeutti -kunniamaininnan.