Apurahat

Toimintaterapeuttiliitto myöntää jäsenilleen apurahoja toimintaterapia-alan kehittämisen edistämiseksi

Toimintaterapeuttiliitto myöntää jäsenilleen apurahoja täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Hakijoilta edellytetään, että he ovat olleet TOIn varsinaisia jäseniä yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan.

Toimintaterapeuttiliiton hallitus päättää vuosittain, asetetaanko apurahat kyseisenä vuonna haettavaksi ja millä summalla apurahoja jaetaan. Hallitus määrittelee kunkin vuoden myöntämisperusteet TOIn strategisten painopistealuiden mukaisesti.

Apurahat julkaistaan haettavaksi hallituksen päätöksen mukaisesti ja niiden hakemisesta tiedotetaan TOI:n jäsenviestintäkanavissa, kuten sähköisessä jäsenkirjeessä. Apurahaa haetaan erillisellä apurahahakemuksella hakuohjeessa ilmoitettuun päivään mennessä, asiasta annetaan tarkemmat ohjeet kunkin hakuilmoituksen yhteydessä. Apurahan myöntämisestä päättää Toimintaterapeuttiliiton hallitus hakuilmoituksessa kulloinkin mainittujen kriteerien mukaisesti.