Ammattibarometri ei tunnista kaikkia työvoimapula-aloja

Toimintaterapeutit sijoittuvat Ammattiluokitus 2010 -luokituksessa 5-numeroiseen luokkaan 32591. AML-luokitusta tilastoinnin pohjana käyttävät tahot tarkastelevat luokitusta usein 4-numerotasolla. Tämän vuoksi toimintaterapeutit jäävät tilastoinnissa tarkastelun ulkopuolelle. Tällaisia tilastoja ovat ainakin työ- ja elinkeinotoimistojen ylläpitämä ammattibarometri sekä tilastokeskuksen työssäkäyntitilastot ja palkkarakennetilasto.

Julkaistu 16.10.2019

Toimintaterapeutti on luokiteltava 4-numeroiseen ammattiluokkaan

Toimintaterapeutit arvioivat ja tuottavat palveluita yksilöiden toimintakyvyn ja siten yhteiskuntamme hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toimintaterapeutit ennaltaehkäisevät syrjäytymistä mm. edistämällä osatyökykyisten työllistymistä ja ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan. Siksi toimintaterapeuttien tarve yhteiskunnassamme on jatkuva.

Edellä mainituista syistä toimintaterapiasta löytyvää tilastotietoa ei saada riittävästi hyödynnettyä. 4-numerotason käyttö eri tilastojen pohjana vaikeuttaa mm. toimintaterapia-alan työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon arviointia, koulutuspaikkojen määrän suunnittelua sekä tilastollista vertailua.

Samasta syystä toimintaterapeutti jää myös eri kehittämisohjelmien ulkopuolelle. Esimerkkinä tästä toimii STM:n samapalkkaisuusohjelma 2019-2023, joka pohjautuu AML-luokituksen ja ISCO-luokituksen 4-numerotasoon. 5-numeroiseen luokkaan sijoittuvat toimintaterapeutit jäävät siten käytännössä samapalkkaisuusohjelman ulkopuolelle. Lisäksi toimintaterapeutti luokitellaan tällä hetkellä ilman perustetta eri luokitustasolle kuin muut kuntoutus- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt, esimerkiksi fysio- ja puheterapeutit.

Toimintaterapeutteja koskeva tilastotieto on saatavilla erikseen pyydettäessä, mutta tämä tapahtuu aina jälkikäteisesti, eikä tieto saavuta niitä tahoja, jotka eivät sitä erikseen pyydä. Toimintaterapeutteja koskeva tilastotieto jää tällöin myös uutisoinnin ja muun mediakäsittelyn ulkopuolelle, mikä mm. vähentää tietoisuutta toimintaterapiasta ja sitä kautta toimintaterapiapalveluiden saatavuutta.

Toimintaterapeuteista tarvitaan tarkkaa ja totuudenmukaista tilastotietoa, jotta mainitut puutteet pystytään korjaamaan. Näin kyetään pitkällä aikajänteellä myös suunnittelemaan ja tarjoamaan yhteiskunnan tarvitsemat kuntoutuspalvelut.

Toimintaterapeutti on luokiteltava 4-numeroiseen ammattiluokkaan

Toimintaterapeutti on luokiteltava 4-numeroiseen ammattiluokkaan, kuten muut kuntoutuksen alan asiantuntijat, esimerkiksi fysioterapeutit ja puheterapeutit. Siihen saakka, kunnes toimintaterapeuteilla on 4-numeroinen luokka, kaikki tilastoinnit ja niiden pohjalta toteutettavat kehittämisohjelmat on ulotettava 5-numerotasolle, jolloin myös toimintaterapeutit tulevat mukaan tarkasteluun.

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 759 5588


Mirella Drushinin
Asiantuntija, yhteiskunnallinen edunvalvonta
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 197 1797

Ajankohtaista

Tervetuloa kevätkokoukseen →

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Toimintaterapian tutkimukseen panostaminen edistää hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä →

Koronapandemian jälkeen on entistä tärkeämpää, että kuntoutuksen tieteellisessä tutkimuksessa huomioidaan terveystaloustieteellinen näkökulma. Toimintaterapian arvo tunnetaan terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja päättäjien keskuudessa yhä paremmin, mutta toimintakykyä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa ja resurssien jakamisessa ei vielä huomioida riittävästi kuntoutusinterventioiden taloudellista merkitystä.

Toimintaterapeuttiliiton tiedote sairaanhoitopiireille: Etätoimintaterapia tuottaa yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus →

Tutkimusnäytön perusteella etäkuntoutus, mukaan lukien etätoimintaterapia, tuottaa yhtä hyviä tai jopa parempia tuloksia kuin perinteinen kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Erityisen hyödyllistä etäkuntoutuksessa on, että kuntoutus voidaan toteuttaa asiakkaan arkiympäristössä, mikä vahvistaa opittujen taitojen siirtymistä kuntoutujan arkeen.

Kaikki tiedotteet →