Toimintaterapeutti Anne Kanto-Ronkanen ministeriön erityisasiantuntijaksi

Toimintaterapeutti, TtM Anne Kanto-Ronkanen on valittu Sosiaali- ja terveysministeriöön erityisasiantuntijaksi 7.1.2019 alkaen. Perus- ja perhepalveluministeri Annika Saarikko vahvisti valinnan marraskuun alussa. Tehtävään kuuluu toimia asiantuntijana kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Julkaistu 3.12.2018

Kanto-Ronkanen siirtyy ministeriöön Kuopion yliopistollisen keskussairaalan kuntoutussuunnittelijan tehtävästä. Uusia haasteita hän odottaa innokkaasti. - On mielenkiintoista päästä tarkastelemaan kuntoutusta kansallisella tasolla ja päästä tekemään kehitystyötä uudesta vinkkelistä.

Kuntoutus vahvasti mukana hoitopoluissa

Kuntoutuksen käsite on Kanto-Ronkasen mukaan muokkaantunut viime vuosien aikana.

- Välillä monilla tuntuu olevan vaikea ymmärtää mitä kuntoutus on, sillä se on käsitteenä niin laaja ja pitää sisällään monenlaisia ihmisen toimintakykyä tukevia palveluita ja terapioita. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti kuntoutuja ja hänen elinympäristönsä huomioiden. Asiakkaan näkökulmasta kuntoutus voikin näyttäytyä monimutkaisena järjestelmänä, kun sitä tarjoa niin terveydenhuolto, Kela, sosiaalipalvelut kuten vammaispalvelut kuin työhallinto ja koulu, Kanto-Ronkanen listaa.

Monipuolisuudestaan huolimatta kuntoutuksella on Kanto-Ronkasen mielestä hyvä asema Suomessa, ja aihe on paljon esillä. Kuntoutus on tullut vahvemmin mukaan sairaanhoitopiirien hoitopolkuihin, ja perusterveydenhuollossa on monia matalan kynnyksen mahdollisuuksia kuntouttaa itseään ilman lähetettä.

- Myös Kela on tutkinut kuntoutusta ja etsinyt siihen uudenlaisia ratkaisuja, jotka ovat vaikuttaneet parempaan asemaan. Lisäksi parhaillaan on meneillään paljon erilaisia hankkeita esimerkiksi nuorten avuksi ja syrjäytymisen ehkäisyksi, Kanto-Ronkanen kertoo.

Etäkuntoutus tuo uusia mahdollisuuksia kuntoutukseen

Tulevaisuuden kuntoutusta suunnitellessa tulevat digitalisaatio ja sähköiset palvelut tärkeäksi osaksi työtä. Harvaan asutussa Suomessa monilla on pitkät etäisyydet palveluiden ääreen. Kanto-Ronkanen näkeekin sähköisen etäkuntoutuksen määrän kasvavan ja etäkuntoutuksen välineiden ja tekniikan paranevan.

- Nyt ollaan murroksessa terveydenhuollon etäpalvelujen sekä sähköisten järjestelmien kehittämisessä. Etäkuntoutus vähentääkuntoutujan matkustamiseen menevää aikaa ja siltä osin pienentää kustannuksia. Tottakai laadukkaan etäterapian suunnittelu vie aikaa, eikä kaikkia kuntoutuksen vaiheita pystytä tekemään etänä. On kuitenkin paljon sellaista, mitä potilas pystyy tekemään itsenäisesti etäyhteyden päästä.

Anne Kanto-Ronkanen

  • Vuonna 1979 toimintaterapeutiksi valmistunut Kanto-Ronkanen on suorittanut terveystieteen maisteriopinnot Jyväskylän yliopistossa vuonna 2008 pääaineenaan toimintaterapia.
  • Pitkä ja monipuolinen ura kuntoutuksen parissa on vienyt hänet niin toimintaterapian lehtoriksi kuin eurooppalaisen apuvälineyhdistyksen sihteeriksi.
  • Kanto-Ronkanen on ollut aktiivinen toimija Toimintaterapeuttiliiton eri projekteissa kuten koulutuksissa ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmissä. Parhaillaan hän on mukana päivittämässä julkaisua toimintaterapian hyvistä arviointikäytännöistä.

Ajankohtaista

Jokainen koululainen on tärkeä – kouluarjen pitää olla enemmän kuin pelkkää pärjäämistä ja siksi opiskeluhuollon palveluita pitää uudistaa →

Jokaisella koululaisella on oikeus kokea koulunkäynti merkityksellisenä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus tulla nähdyksi myös vahvuuksiensa kautta. Kaikki oppilaat tarvitsevat kokemuksen osallisuudesta ja mahdollisuuden saada juuri sitä apua, mitä he koulutien varrella tarvitsevat.

Tervetuloa kevätkokoukseen →

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Akavan 13 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestön yhteinen hallitusohjelmakannanotto →

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen valmistelun myötä tieto ja ymmärrys sosiaali- ja terveydenhuoltomme vahvuuksista ja kipupisteistä on selkiytynyt. Valtakunnallisen ratkaisun tulee perustua tälle asiantuntijatiedolle.

Kaikki tiedotteet →