Kuntoutusalan liitot Akavassa: kuntoutusalan yrittäjien toimintaedellytykset turvattava Kelan kilpailutuksissa

Akavan kuntoutusalaa edustavat liitot vaativat Kelaa korjaamaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksen ongelmat tekemällä hankintaoikaisu.

Julkaistu 22.10.2018

Liitot jättivät yhteisen kannanoton Kelaan, Kelan valtuutetuille ja ministeri Mattilalle. Järjestöt kantavat huolta yrittäjänä toimivien terapeuttien toimintaedellytyksistä, hoitosuhteiden jatkuvuudesta ja palvelujen saatavuudesta. Lue Akavalaisen artikkeli.

Yritykset joutuvat eriarvoiseen asemaan sijaintipaikan mukaan

– Kelan toiminta asettaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita tuottavat yritykset eriarvoiseen asemaan, sen mukaan missä yritys sijaitsee. Valtakunnallinen koordinointi kuntoutuksen hankinnoissa ei toimi. Yrittäjien ja terapiapalveluita toteuttavien terapeuttien yhdenvertaisen kohtelun tulee olla Kelalle itsestään selvä asia, huomauttaa Suomen Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmberg.

Kristiina Holmberg_pien

Suomen Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmberg vaatii eri puolilla Suomea toimiville kuntotusalan yrittäjille yhdenvertaista kohtelua Kela-kilpailutuksessa.

Holmberg nostaa esiin, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintapäätökset annetaan palveluntuottajille tiedoksi eri aikaan eri puolilla Suomea. Tämä vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Esimerkiksi Kelan Eteläinen vakuutuspiiri tiedotti yksilöterapiapäätöksistä palveluntuottajille jo syyskuun lopussa. Alueen yrittäjät ovat voineet syyskuun lopusta saakka valmistella tulevan sopimuksen mukaista palvelutuotantoa, muun muassa rekrytoida terapeutteja ja solmia alihankintasopimuksia.

Itäisen vakuutuspiirin päätökset tulivat lokakuun alkupuolella ja muiden vakuutuspiirien päätökset pääsääntöisesti vasta lokakuun puolenvälin jälkeen. Näissä yrityksen toiminnan valmisteluun jää huomattavasti vähemmän aikaa. Hankintailmoituksen määräaika terapeuttien nimeämiselle on 1. marraskuuta 2018, siihen katsomatta milloin päätöksen saa tiedoksi. Sopimuskausi alkaa kaikkialla Suomessa 1. tammikuuta 2019.

Ajankohtaista

Tervetuloa kevätkokoukseen →

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Toimintaterapian tutkimukseen panostaminen edistää hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä →

Koronapandemian jälkeen on entistä tärkeämpää, että kuntoutuksen tieteellisessä tutkimuksessa huomioidaan terveystaloustieteellinen näkökulma. Toimintaterapian arvo tunnetaan terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja päättäjien keskuudessa yhä paremmin, mutta toimintakykyä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa ja resurssien jakamisessa ei vielä huomioida riittävästi kuntoutusinterventioiden taloudellista merkitystä.

Toimintaterapeuttiliiton tiedote sairaanhoitopiireille: Etätoimintaterapia tuottaa yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus →

Tutkimusnäytön perusteella etäkuntoutus, mukaan lukien etätoimintaterapia, tuottaa yhtä hyviä tai jopa parempia tuloksia kuin perinteinen kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Erityisen hyödyllistä etäkuntoutuksessa on, että kuntoutus voidaan toteuttaa asiakkaan arkiympäristössä, mikä vahvistaa opittujen taitojen siirtymistä kuntoutujan arkeen.

Kaikki tiedotteet →