Kelan päätöksenteon hitaus vaikeuttaa yritystoimintaa

Kelan toiminta asettaa toimintaterapia- ja kuntoutusalan yrittäjät eriarvoiseen asemaan yrityksen maantieteellisestä sijainnista riippuen.

Julkaistu 12.10.2018

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintapäätökset annetaan palveluntuottajille tiedoksi eri aikaan eri puolilla Suomea. Kelan Eteläinen vakuutuspiiri tiedotti päätöksistä palveluntuottajille jo syyskuun lopussa. Pohjoisen, Läntisen ja Keskisen vakuutuspiirin palveluntuottajat eivät ole saaneet päätöksiä vieläkään. Itäisen vakuutuspiirin päätökset tulivat pääsääntöisesti viime viikolla.

Kelan Eteläisessä vakuutuspiirissä yrittäjät ovat voineet jo noin parin viikon ajan valmistella yrityksen toimintaa tulevan sopimuksen mukaista palvelutuotantoa varten. Näitä valmisteluja ovat mm. terapeuttien rekrytointi, työsuhteista sopiminen sekä alihankintasopimusten solmiminen. Tarjouskilpailun asiakirjojen mukaan terapeutit on nimettävä 1.11.2018 mennessä kaikkialla Suomessa, riippumatta siitä koska päätöksen saa tiedoksi.

Myös niille yrittäjille, joita ei ole hyväksytty palveluntuottajiksi jää Kelan Eteläisessä vakuutuspiirissä enemmän aikaa valmistautua yritystoiminnan uudelleenjärjestelyyn tai päättämiseen. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi työntekijöiden irtisanominen ja yrityksen toimitilan myyminen sekä vaativan kuntoutuksen terapiasuhteiden asianmukainen päättäminen ja terapiapalautteiden kirjoittaminen. Usein toimintaterapeutit myös auttavat asiakasta uuden terapeutin etsinnässä, jotta asiakkaalle koituisi terapeutin vaihtumisesta mahdollisimman pieni haitta ja kuntoutus ei keskeydy.

Tilanne on kohtuuton paitsi yrittäjän myös yrityksessä työskentelevän työntekijän näkökannasta. Uuden työn etsimiseen jää aivan liian vähän aikaa.


Kristina Holmberg
Puheenjohtaja

puh. 040 759 5588

Kannanotto PDF-muodossa

Ajankohtaista

Laki työterveyshuoltolain 3 § muuttamiseksi →

Toimintaterapeuttiliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta. Uudistuksen yhteydessä myös toimintaterapeutit tulee lisätä työterveyshuollossa toimivaksi ammattiryhmäksi.

Tervetuloa syyskokoukseen →

TOI:n jäsen, tervetuloa vaikuttamaan Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n toimintaan.

Toimintaterapeuttiliitto etsii yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvonnan asiantuntijaa →

Haemme nyt joukkoomme asiantuntijaa, jonka tehtävänä on yrittäjäjäsenten tukeminen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Kaikki tiedotteet →