Toimintaterapeuttiliitto vaatii pysäköintihelpotuksia kotikuntoutuksen työntekijöille

Kotihoidon pysäköintiongelmia ollaan helpottamassa lakiuudistuksella. Toimintaterapeutit ja muut kotikuntoutuksen työntekijät ovat jäämässä pois lakiuudistuksen piiristä.

Julkaistu 29.11.2019

Kaupungeissa pysäköinti aiheuttaa ongelmia

Kotihoidon työntekijöillä sekä muilla kotikäyntejä tekevillä työntekijöillä on vaikeuksia pysäköintipaikkojen ja -maksujen kanssa erityisesti kaupungeissa. Valmisteilla oleva lakiuudistus tarjoaisi kotihoidon työntekijöille pysäköintitunnuksia, joiden avulla on mahdollista pysäköidä ilman nykyisiä aika- ja maksurajoituksia. Uudistuksen piiriin eivät kuitenkaan kuulu kotikuntoutuksen työntekijät, vaikka kotikuntoutus on yksi kotihoidon palveluista.

Kotikuntoutuksen työntekijät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Asiakkaat ovat usein samoja ja työtä ohjaavat tavoitteet yhteisiä. Kotikuntoutuksen työntekijät kuuluvat myös hallinnollisesti samoihin tiimeihin kuin kotihoidon henkilöstö.

Pysäköintiuudistus myös kotikuntoutuksen työntekijöille

Toimintaterapeuttiliitto lausui lakiluonnokseen ja pitää tärkeänä, että pysäköintiuudistus ulotetaan koskemaan myös kotikuntoutuksen henkilöstöä. Kotikuntoutus on tärkeä ikääntyneille suunnattu palvelu, jonka merkitys on tunnistettu myös yhteiskunnallisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö nosti kotikuntoutuksen kehittämisen yhdeksi edellisen hallituskauden kärkihankkeista. Viime vuosina kotikuntoutus onkin otettu käyttöön yhtenä toimivan kotihoidon mallina. Kun ikääntyneiden määrä kasvaa, myös kotikuntoutuksen tarve lisääntyy. Siksi on tärkeää, että kotikuntoutus ja sen parissa työskentelevät ovat samojen etujen piirissä kuin muu kotihoidon henkilökunta.

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 759 5588

Mirella Drushinin
Asiantuntija, yhteiskunnallinen edunvalvonta
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 197 1797

Ajankohtaista

Toimintaterapeuttiliitto etsii yrittäjien ja ammatinharjoittajien edunvalvonnan asiantuntijaa →

Haemme nyt joukkoomme asiantuntijaa, jonka tehtävänä on yrittäjäjäsenten tukeminen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Toimintaterapian tutkimukseen panostaminen edistää hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä →

Koronapandemian jälkeen on entistä tärkeämpää, että kuntoutuksen tieteellisessä tutkimuksessa huomioidaan terveystaloustieteellinen näkökulma. Toimintaterapian arvo tunnetaan terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja päättäjien keskuudessa yhä paremmin, mutta toimintakykyä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa ja resurssien jakamisessa ei vielä huomioida riittävästi kuntoutusinterventioiden taloudellista merkitystä.

Toimintaterapeuttiliiton tiedote sairaanhoitopiireille: Etätoimintaterapia tuottaa yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus →

Tutkimusnäytön perusteella etäkuntoutus, mukaan lukien etätoimintaterapia, tuottaa yhtä hyviä tai jopa parempia tuloksia kuin perinteinen kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Erityisen hyödyllistä etäkuntoutuksessa on, että kuntoutus voidaan toteuttaa asiakkaan arkiympäristössä, mikä vahvistaa opittujen taitojen siirtymistä kuntoutujan arkeen.

Kaikki tiedotteet →