Toimintaterapeuttiliitto vaatii pysäköintihelpotuksia kotikuntoutuksen työntekijöille

Kotihoidon pysäköintiongelmia ollaan helpottamassa lakiuudistuksella. Toimintaterapeutit ja muut kotikuntoutuksen työntekijät ovat jäämässä pois lakiuudistuksen piiristä.

Julkaistu 29.11.2019

Kaupungeissa pysäköinti aiheuttaa ongelmia

Kotihoidon työntekijöillä sekä muilla kotikäyntejä tekevillä työntekijöillä on vaikeuksia pysäköintipaikkojen ja -maksujen kanssa erityisesti kaupungeissa. Valmisteilla oleva lakiuudistus tarjoaisi kotihoidon työntekijöille pysäköintitunnuksia, joiden avulla on mahdollista pysäköidä ilman nykyisiä aika- ja maksurajoituksia. Uudistuksen piiriin eivät kuitenkaan kuulu kotikuntoutuksen työntekijät, vaikka kotikuntoutus on yksi kotihoidon palveluista.

Kotikuntoutuksen työntekijät työskentelevät tiiviissä yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Asiakkaat ovat usein samoja ja työtä ohjaavat tavoitteet yhteisiä. Kotikuntoutuksen työntekijät kuuluvat myös hallinnollisesti samoihin tiimeihin kuin kotihoidon henkilöstö.

Pysäköintiuudistus myös kotikuntoutuksen työntekijöille

Toimintaterapeuttiliitto lausui lakiluonnokseen ja pitää tärkeänä, että pysäköintiuudistus ulotetaan koskemaan myös kotikuntoutuksen henkilöstöä. Kotikuntoutus on tärkeä ikääntyneille suunnattu palvelu, jonka merkitys on tunnistettu myös yhteiskunnallisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö nosti kotikuntoutuksen kehittämisen yhdeksi edellisen hallituskauden kärkihankkeista. Viime vuosina kotikuntoutus onkin otettu käyttöön yhtenä toimivan kotihoidon mallina. Kun ikääntyneiden määrä kasvaa, myös kotikuntoutuksen tarve lisääntyy. Siksi on tärkeää, että kotikuntoutus ja sen parissa työskentelevät ovat samojen etujen piirissä kuin muu kotihoidon henkilökunta.

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 759 5588

Mirella Drushinin
Asiantuntija, yhteiskunnallinen edunvalvonta
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 197 1797

Ajankohtaista

Kouluarjen pitää olla enemmän kuin pelkkää pärjäämistä →

Kouluihin tarvitaan lisää toimintaterapeutteja. Koulutoimintaterapeuteista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Espoossa ja tämä toimintatapa kannattaa ottaa käyttöön valtakunnallisesti.

Toimintaterapeuttiliitto vaatii pysäköintihelpotuksia kotikuntoutuksen työntekijöille →

Kotihoidon pysäköintiongelmia ollaan helpottamassa lakiuudistuksella. Toimintaterapeutit ja muut kotikuntoutuksen työntekijät ovat jäämässä pois lakiuudistuksen piiristä.

Moniammatillisuutta tulee painottaa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksissa →

Toimintaterapeuttiliitto vastasi Valtioneuvoston lausuntopyyntöön koskien asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023.

Kaikki tiedotteet →