Yksinyrittäjien YEL-maksua alennettava, maksamiseen annettava lykkäysmahdollisuus

Työmarkkinakeskusjärjestöt antoivat eilen hallitukselle esityksen yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouskriisissä. Järjestöjen esityksessä oli ehdotus työnantajan eläkemaksun alennuksesta, mutta ratkaisusta puuttuivat yksinyrittäjien YEL-maksun alennukset.

Julkaistu 19.3.2020

Kuntoutusalan yritysten toiminta on kriisissä. Alan yritystoiminta rakentuu pitkälti mikro- ja pienyritysten varaan ja alalla on paljon toiminimellä toimivia toimintaterapia- ja fysioterapiapalveluita tuottavia yrityksiä. Työmarkkinakeskusjärjestöjen esittämät toimenpiteet eivät turvaa toiminimiyrittäjäpainotteisen kuntoutusalan tulevaisuutta. 

Kuntoutuspalvelut edellyttävät usein fyysistä lähikontaktia koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Kela on rajoittanut näitä kuntoutuspalveluita, myös muut palveluita ostavat tahot noudattavat pääsääntöisesti samaa toimintatapaa. Etäkuntoutus on vaihtoehto vain pienelle osalle asiakkaista eikä kaikilla yrityksillä ole valmiutta sen toteuttamiseen.

Yksinyrittäjän YEL-maksu on 24,10-25,60 prosenttia työtulosta ja yrittäjän iästä riippuen. Maksu on yksinyrittäjälle merkittävä kuluerä. Nykytilanteessa yrittäjillä on paineita alentaa tulorajaa kulujen karsimiseksi, millä voi olla merkittäviä seurauksia yrittäjän sosiaaliturvaan ja tulevaan eläkekertymään. 

Hallituksen toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi estävät kuntoutusalan asiantuntijoiden työn. Yritysten kassavirta on lakannut ja yksityisellä sektorilla on käynnistynyt lomautus- ja irtisanomisaalto. Yritysten toiminta on lamaantunut, kun Kelan ja muiden maksajatahojen sopimuksista puuttuvat täysin yrittäjän korvaukset koronaviruksenkaltaisen tilanteen varalle.

Kuntoutuksella turvataan suomalaisten työ- ja toimintakykyä. Alan yritysten toiminnan taloudellinen turvaaminen on erittäin tärkeää tai kuntoutusalan yrittäjyys katoaa yhteyskunnastamme epidemian myötä kokonaan. Kuntoutusalan pienyrittäjyys tarvitsee nyt kipeästi taloudellista tukea selvitäkseen meneillään olevan kriisin yli. Valtion yrityksille suunnattuja tukia ei saa kohdentaa vain suuryrityksiin.

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

040 759 5588

Lisätietoja:
Jasu Forss
varapuheenjohtaja
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
044 320 3670

Ajankohtaista

Toimintaterapialla terveystaloustieteellisiä hyötyjä →

Ruotsin, Norjan, Tanskan, Suomen ja Islannin toimintaterapeuttiliitot ovat yhdessä todenneet, että tietoa toimintaterapian terveystaloustieteellisestä perusteista on liian vähän. Kaksi vuotta sitten liitot päättivät tieteellisen kirjallisuuskatsauksen laatimisesta, jonka toteuttaisivat alan johtavat tutkijat Pohjoismaista ja Euroopasta.

Kuntoutusta ajetaan alas – epävarmuus varjostaa toimintaterapeuttien arkea →

Toimintaterapeuttien työtehtävät ovat mullistuneet poikkeusolojen takia sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa kaikkialla Suomessa. Kuntoutuksen alasajo herättää epätietoisuutta, ja muutosten johtamiseen toivotaankin lisää selkeyttä ja inhimillisyyttä.

Pandemia ajaa toimintaterapia-alan yrittäjät ahdinkoon →

Koronapandemia on vaikuttanut toimintaterapia-alan yrittäjiin voimakkaasti. Moni toimintaterapeutti on parhaillaan lähes tai jopa täysin vailla toimeentuloa.

Kaikki tiedotteet →