Uutiset

Akava toivoo maan hallitukselta selkeää vastausta ratkaisuehdotuksiinsa

Akava toivoo maan hallituksen vastaavan mahdollisimman pian ratkaisuehdotuksiin, joita Akava liittoineen ehdotti vetoomuksessaan pääministeri Orpolle lokakuussa. Akava korostaa, että neuvottelujen ja yhteistyön avulla tulee hakea ratkaisuja työelämän kehittämiseksi.

Julkaistu 8.11.2023

Julkaistu Akavan sivuilla 8.11.

– Tarvitsemme neuvotteluja ja yhteistyötä, jotta saamme vastakkainasettelua vähennettyä ja voimme varmistaa hyvän työelämän edellytykset myös uudistusten jälkeen. Keskeinen tavoitteemme on etsiä tasapainottavia tekijöitä työelämäuudistusten kokonaisuuteen yhdessä muiden työmarkkinaosapuolten ja maan hallituksen kanssa sekä sopia yhteisesti työmarkkinoiden kehittämisestä, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

– Kävimme hallituksemme kokouksessa laajan keskustelun työmarkkinatilanteesta. Vastustamme hallitusohjelmaan kirjattuja työelämän heikennyksiä, kuten lakisääteistä vientimallia, määräaikaisuuksien perusteista luopumista ja irtisanomissuojan heikentämistä. Vaikka pidämme ensisijaisena neuvottelujen ja sopimisen tietä, varaudumme ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumiseen. Kaikki liittomme pääsevät näin päättämään Akavan mahdollisista vastatoimista, Löfgren toteaa.

Liittokokous on Akavan ylin päättävä toimielin, jossa kaikki Akavan liitot ovat edustettuina.

– On hyvä, että työministeri Arto Satosen seminaarin yhteydessä saimme tiedon lausuntokierroksen alkamisesta. Neuvottelujärjestöillämme ja liitoillamme on tulevan mallin jatkovalmistelussa tärkeä asema.

Akava liittoineen luovutti lokakuussa pääministeri Petteri Orpolle vetoomuksen neuvottelujen aloittamiseksi, jotta tilanne työmarkkinoilla ei kriisiytyisi ja teki samalla konkreettisia ehdotuksia tilanteen ratkaisemiseksi. Akavan hallitus keskusteli ajankohtaisesta työmarkkinoiden tilanteesta kokouksessaan 7. marraskuuta 2023.

Ajankohtaista

Infowebinaari 11.12. | Kotitalousvähennys fysio- ja toimintaterapiassa →

Kotitalousvähennystä on ensi vuodesta alkaen mahdollista saada kotona toteutetusta fysio- ja toimintaterapiasta. Kuntoutusalan yhteisessä infowebinaarissa maanantaina 11.12. perehdytään siihen, mitä uudistus tarkoittaa käytännössä.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnistyvät – jukolainen pääluottamusmies tukee TOIn jäseniä →

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnistyvät 5.12. Toistaiseksi ei tiedetä, miten neuvottelut konkreettisesti vaikuttavat alueella työskentelevään TOIn jäsenistöön.

SAK, Akava ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään →

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat antaneet yhteisen lausunnon, joka koskee työrauhalainsäädännön uudistusta. Lausunnossa toistuu aiempi näkemys siitä, että valmistelu on puutteellista, eikä kyse ole huolellisesta kolmikantaisesta valmistelusta.

Kaikki tiedotteet →