Uutiset

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnistyvät – jukolainen pääluottamusmies tukee TOIn jäseniä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnistyvät 5.12. Toistaiseksi ei tiedetä, miten neuvottelut konkreettisesti vaikuttavat alueella työskentelevään TOIn jäsenistöön.

Julkaistu 5.12.2023

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 5.12. aluehallituksen päätöksen mukaisesti. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Hyvinvointialue pyrkii löytämään vähintään yhden miljoonan euron säästöt henkilöstökustannuksista vuosille 2024–2026. Summa tulee aluevaltuuston lokakuussa hyväksymästä uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelmasta.

Ennusteen mukaan hyvinvointialue tulee tekemään vuonna 2023 noin 40 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen. Lain mukaan hyvinvointialueiden tulee saada taloutensa tasapainoon vuoden 2026 loppuun mennessä.

Neuvotteluissa tarkastellaan erityisesti mahdollisia päällekkäisyyksiä toiminnassa, muita kuin lakisääteisiä tehtäviä ja tehtäviä, joihin kohdistuu uudistusten myötä muutoksia vuonna 2024, eläköitymisen hyödyntämistä sekä tuottavuusohjelman hankkeita ja niiden henkilöstövaikutuksia ydintoiminnassa ja tukipalveluissa. Lisäksi tarkastellaan johtamisjärjestelmää, minkä tavoite on vapauttaa tai siirtää työpanosta varsinaiseen asiakas- ja potilastyöhön, ja henkilöstökustannuksia, mihin vaikutetaan esimerkiksi palvelussuhteita vakinaistamalla ja varahenkilöstöä lisäämällä.

Henkilöstön työnkuviin sekä työskentelypisteisiin voi tulla muutoksia. Jotkin työtehtävät voivat päättyä. Eläköityminen on hyvinvointialueella varsin voimakasta lähivuosina, mikä osaltaan mahdollistaa toimintojen uudelleenorganisoinnin.

Neuvottelutulos käsitellään alkukeväästä 2024 talousarviomuutoksen yhteydessä.

Toistaiseksi ei tiedetä, miten neuvottelut konkreettisesti vaikuttavat alueella työskentelevään TOIn jäsenistöön. TOI seuraa tilannetta aktiivisesti.

TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman muistuttaa, että mikäli yt-neuvottelut herättävät kysymyksiä, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä työpaikan jukolaiseen pääluottamusmieheen tai liiton TOImistoon. Pääluottamusmiehen yhteystiedot löytyvät yleensä työpaikan ilmoitustaululta tai intranetistä.

Jos et tiedä, kuka työpaikkasi pääluottamusmies on, ole yhteydessä liiton TOImistoon.

Lisätiedot:

Leila Mäkelä, TOIn toiminnanjohtaja
p. 040 823 4413

Kirsi Wikman, TOIn puheenjohtaja
p. 040 825 3107

Mitkä yt-neuvottelut?

Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Toisin kuin yrityksiä koskevassa laissa, kuntien ja hyvinvointialueiden on aina käytävä yt-neuvottelut riippumatta työpaikan henkilöstömäärästä.

Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Se antaa henkilöstölle mahdollisuuden osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Suomen Toimintaterapeuttiliiton jäsenten kohdalla henkilöstön edustajana toimii JUKOn pääluottamusmies.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallinen selvitys toimien perusteista, määrästä ja aikataulusta sekä siitä, miksi juuri tietyt henkilöt ovat valikoituneet niiden kohteiksi. Lisäksi työnantajan on laadittava henkilöstön edustajille kirjallinen esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi.

Mikäli työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun yt-neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Työnantaja saa vasta tämän jälkeen päättää varsinaisista toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta.

Ajankohtaista

JUKO | Pääministeri Petteri Orpo kutsui työmarkkinajohtajat koolle perjantaiksi →

Orpo toivoo, että järjestöt aloittaisivat neuvottelut palkkamallista. JUKOsta pääministerin tapaamiseen osallistuvat va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea →

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK esittävät, että aikuiskoulutustuen pohjalle luodaan uusi tukimalli, joka turvaisi osaavan työvoiman saatavuutta eri aloilla työelämän osaamistarpeiden muuttuessa.

TOIssa on voimaa – Satakunnassa! 21.3.2024 →

TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman kutsuu kaikki Satakunnan alueen jäsenet yhteiseen tapaamiseen Porissa torstaina 21.3.2024 klo 17-19.

Kaikki tiedotteet →