Hyvinvointialueelle siirtynyt toimintaterapeutti – muista nämä asiat työsuhteesta ja -ehdoista

Tammikuun 1. päivä yli 260 000 palkansaajaa siirtyi kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueiden palvelukseen. Suuren muutoksen keskellä on hyvä muistaa seuraavat työsuhdetta ja -ehtoja koskevat asiat:

Julkaistu 17.1.2023

 • Työntekijät ja viranhaltijat siirtyivät hyvinvointialueelle työsopimuslaissa ja viranhaltijalaissa säädetyn liikkeen luovutus -periaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja entisillä palvelussuhteen ehdoilla.
 • Hyvinvointialue voi muuttaa työ- tai virkasuhteen ehtoja yksipuolisesti vain työ- ja virkaehtosopimuksen tai lain perusteella ja tavalla, jolla myös luovuttava työnantaja olisi voinut muuttaa ehtoja.
 • Hyvinvointialueelle siirtyvän työntekijän henkilökohtainen työsopimus jää voimaan sellaisenaan. Uutta sopimusta ei tarvitse tehdä, eikä työnantaja voi määrätä sitä tekemään. Halutessaan työntekijä on tietenkin vapaa tekemään uuden työsopimuksen, mutta silloin on syytä olla tarkkana, että työsuhteen ehtoja ei miltään osin heikennetä.
 • Työsopimukseen kirjattu työskentelypaikka säilyy. Työskentelypaikka voi kuitenkin muuttua, jos hyvinvointialueella ei ole enää kyseistä työskentelypaikka. Työskentelypaikka ei voi kuitenkaan muuttua olennaisesti.
 • Jos olet sopinut luovuttavan työnantajan kanssa etätyöstä, on samainen sopimus voimassa myös vastaanottavan työnantajan (hyvinvointialue) palveluksessa.
 • Työntekijä jatkaa työsopimuksensa mukaisissa tehtävissä siirtymisensä jälkeen. Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa sovittuja työsuhteen olennaisia ehtoja ilman irtisanomisperustetta.
 • Uuden työtehtävän hyvinvointialueella tulee olla vastaavan tasoinen kuin aikaisempi työtehtävä, josta työntekijä on siirtynyt. Palkka ei saa alentua.
 • Liikkeen luovutus ei ole peruste irtisanomiselle, eikä hyvinvointialue voi heti siirron jälkeen alkaa irtisanoa henkilöstöä. Työnantaja voi kuitenkin ryhtyä myöhemmin joissain tilanteissa järjestelemään toimintojaan uudelleen, jolloin työ saattaa vähentyä olennaisesti tai pysyvästi. Tämä saattaa johtaa irtisanomisiin. Tällaisessa tilanteessa hyvinvointialueella on kuitenkin käytävä normaalit yhteistoimintamenettelyt.
 • Siirtyvän henkilöstön vuosilomat ja säästövapaat siirtyvät hyvinvointialueelle sellaisenaan.
 • Liikkeen luovutukseen perustuvat erilaiset työsuhteen ehdot samasta työstä voivat olla väliaikaisesti hyväksyttävissä. Liikkeen luovutuksen jälkeen työnantajan tulee kohtuullisessa ajassa yhdenmukaistaa eli harmonisoida samaa työtä tekevien palvelussuhteen ehdot. Aikaa harmonisoinnille on 2–3 vuotta. Harmonisointi toteutetaan niin, että yhtä vaativassa työssä tehtäväkohtaiset palkat nostetaan vastaamaan korkeinta maksettua palkkaa.
 • Työaika ja työsopimuksessa sovittu ruokatauko säilyvät ennallaan. Työnantaja voi yhdenmukaistaa työaikoja ja ruokataukokäytäntöjä vain sovellettavien työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa. Työantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessasi sovittua tai työsuhteessasi vakiintuneeksi muodostunutta työaikaa tai ruokataukokäytäntöä.
 • Työnantajan yksipuolisesti myöntämät henkilökuntaetuudet (liikuntasetelit yms.) eivät siirry hyvinvointialueelle.

Toimintaterapeuttiliitto kutsuu sinut seuraamaan Kuntoutusalan ammattilaisten infowebinaaria aiheesta ”Kuntoutusalan työehdot hyvinvointialueilla” keskiviikkona 25.1.2023 klo 17.00–18.15.

Muistathan myös tarkistaa, että yhteystietosi jäsenrekisterissämme ovat ajantasaiset.

Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää hyvinvointialueelle siirtymisen takia, ota ensisijaisesti yhteys omaan luottamusmieheesi tai vaihtoehtoisesti Toimintaterapeuttiliiton juristiin Markus Okkolaan.

Ajankohtaista

Jäsenetu: Turvaa kesälomahaaveillesi →

TOIn jäsenilleen tarjoama matkustajavakuutus antaa kattavan turvan matkustaessa kaikkialla maailmassa ja auttaa myös yllättävissä terveydentilasta johtuvissa matkasuunnitelman muutoksissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa sopu →

Työntekijäosapuoli ja työnantajaa edustava HALI ry pääsivät tänään torstaina sopuun yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa →

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ottaneet kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolesta. Ne korostavat, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa, Akava liittoineen painottaa. Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Kaikki tiedotteet →