UutisetTyöelämä

JUKO: ”Vientimallin vieminen lainsäädäntöön politisoisi palkka- ja työehtoneuvottelut”

JUKO lausui hallituksen suunnitelmista työministeriölle. Lausuntoaika sovittelujärjestelmän ja Suomen työmarkkinamallin kehittämisestä päättyi maanantaina. Työministeri Arto Satonen on kutsunut työmarkkinaosapuolet käymään läpi kertynyttä palautetta.

Julkaistu 11.1.2024

Uutinen julkaistu JUKOn sivuilla 10.1.2024.

Palkansaajille ja työmarkkinoille poikkeuksellisen tärkeän lain säätämistä koskeva lausuntokierros päättyi maanantaina, kun työmarkkinajärjestöt jättivät työministeriölle näkemyksensä hallituksen esityksestä sovittelujärjestelmän ja Suomen työmarkkinamallin kehittämiseksi.

JUKOn ja sen akavalaisia julkisalojen palkansaajia edustavien liittojen kanta on selkeä: Neuvottelut uudesta työmarkkinamallista kuuluvat ammattiliitoille ja neuvottelujärjestöille. Vientimallin vieminen lainsäädäntöön johtaisi työmarkkinoiden neuvottelutoiminnan politisoitumiseen.

Hallitus on kirjannut ohjelmaansa niin sanotun vientivetoisen palkkamallin. Siinä keskeisten vientialojen palkankorotukset määrittelisivät myös muiden alojen korotukset.

JUKO painottaa, että valtakunnansovittelijan käsien sitominen tiettyyn palkantarkastustasoon murtaa sovitteluinstituution merkityksen ja tekee valtakunnansovittelijan tehtävästä tarpeettoman. Lisäksi se todennäköisesti lisäisi työpaikoilla työrauhahäiriöitä.

Uuden työmarkkinamallin on huomioitava sekä julkisen että yksityissektorin tarpeet. Mallin on varmistettava oikeudenmukainen julkisen sektorin koulutusta, työn vaativuutta ja osaamista vastaava palkka- ja ansiokehitys. Olennaista on myös työ- ja virkaehtosopimusten laadullinen kehittäminen.

Sovittelijan resursseja on JUKOn mielestä lisättävä ja toimivaltaa tarkasteltava osana kokonaisuutta.

– Yhteisen talouden tilannekuvan muodostamiseksi tulisi sovittelijatoimiston yhteyteen perustaa puolueeton talousyksikkö, jonka tehtävä on tuottaa talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentaa pohjustamaan yhteistä kuvaa taloudesta sekä kokonaisuutena että eri sektoreilla ja toimialoilla, lausunnossa todetaan.

JUKOlla valmius neuvotella

Palkansaajien ja työnantajien keskustelut uudesta työmarkkinamallista eivät edenneet joulukuussa.

JUKO pitää tilannetta harmillisena, mutta painottaa, että akavalaisilla julkisen sektorin palkansaajilla on edelleen valmius lähteä rakentamaan uutta mallia neuvotteluteitse.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö on toistuvasti muistuttanut julkisuudessa, että lakiin kirjattu vientimalli jäykistäisi palkanmuodostusta ja sopimusten kehittämistä sekä vaikeuttaisi alakohtaisten haasteiden, kuten työvoimapulan, ratkaisemista.

Työministeri Arto Satonen on kutsunut työmarkkinaosapuolet käymään läpi lausunnoista kertynyttä palautetta.

Työmarkkinamalli ja hallitusohjelma 13.12.2023 | Keskustelut uudesta työmarkkinamallista keskeytyivät keskiviikkona

Ajankohtaista

JUKO | Pääministeri Petteri Orpo kutsui työmarkkinajohtajat koolle perjantaiksi →

Orpo toivoo, että järjestöt aloittaisivat neuvottelut palkkamallista. JUKOsta pääministerin tapaamiseen osallistuvat va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea →

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK esittävät, että aikuiskoulutustuen pohjalle luodaan uusi tukimalli, joka turvaisi osaavan työvoiman saatavuutta eri aloilla työelämän osaamistarpeiden muuttuessa.

TOIssa on voimaa – Satakunnassa! 21.3.2024 →

TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman kutsuu kaikki Satakunnan alueen jäsenet yhteiseen tapaamiseen Porissa torstaina 21.3.2024 klo 17-19.

Kaikki tiedotteet →