Tapahtumat

Koulutus 25.4. | Asiakas- ja toimintakeskeinen toimintaterapia kanadalaisen lähestymistavan mukaisesti – teoriasta käytäntöön

TOI tarjoaa edullisesti jäsenilleen kanadalaisen asiakas- ja toimintakeskeisen lähestymistavan perusteita käytännönläheisesti käsittelevän koulutuspäivän yhteistyössä JAMKin kanssa.

Julkaistu 26.2.2024

Jäsenedulla halutaan vastata jäsenten tarpeisiin päivittää ja kerrata toimintaterapian teoreettisia lähtökohtia koulutusten avulla.

Kenelle: Kaikille aiheesta kiinnostuneille TOIn jäsenille, jotka haluavat kerrata ja päivittää osaamistaan kanadalaiseen asiakas- ja toimintakeskeiseen lähestymistapaan liittyen

Aika: torstai 25.4.2024 klo 8.15-15

Paikka: Koulutus toteutetaan etänä Teams-yhteydellä. Koulutuksen luento-osuudet ovat katsottavissa jälkikäteen tallenteena.

Hinta: 50 euroa

Ilmoittautuminen: 21.4.2024 mennessä. Ilmoittautumislinkin saat kaikille TOIn jäsenille 26.2.2024 lähetetystä jäsenkirjeestä.

Kouluttajat:
Tanja Hilli-Harju, toimintaterapeutti (yamk), AmO, lehtori, Kuntoutusinstituutti, Hyvinvointi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Mari Kantanen, toimintaterapeutti, TtM, ammatillinen opettaja, lehtori, Kuntoutusinstituutti, Hyvinvointi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu; väitöskirjatutkija Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten tohtoriohjelma, Itä-Suomen yliopisto

Tavoite

Kanadalainen asiakas- ja toimintakeskeinen lähestymistapa sopii kaikenikäisten ja erilaisten toimintarajoitteisten kuntoutujien toimintaterapiaan. Koulutuksen jälkeen ymmärrät, mitä tarkoittaa asiakas- ja toimintakeskeinen lähestymistapa toiminnallisen osallistumisen mahdollistamisen näkökulmasta. Koulutuksessa saat eväitä kokeilla lähestymistapaa omassa työssäsi. Koulutus on tarkoitettu toimintaterapeuteille.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti kanadalaiseen asiakas- ja toimintakeskeiseen lähestymistapaan ja tarkastellaan mitä toiminta käsitteenä tarkoittaa, miten toimintaterapian prosessissa huomioidaan asiakas ja hänen toiminnallisuutensa sekä millaisia keinoja toimintaterapeutti voi käyttää mahdollistaessaan kuntoutujan toiminnallista suoriutumista ja osallistumista.

Koulutus pohjautuu pääsääntöisesti kanadalaiseen toimintaterapian lähestymistapaan CMOP-E (Townsend ym. 2013) ja esitykseen tuodaan uusimman CanMOP-mallin ajatuksia toimintaterapiasta (Egan ym. 2022). Koulutus antaa osallistujille pohjaymmärryksen käyttää omassa työssään asiakas- ja toimintakeskeisiä arviointimenetelmiä, kuten esimerkiksi COPM-arviointimenetelmää.

Toteutus

Koulutuspäivä toteutetaan etänä 25.4. klo 8.15-15.00 Teams-yhteydellä. Päivä sisältää alustuksia sekä osallistavia tehtäviä ja pienryhmissä keskustelua. Koulutuksen voi katsoa myös tallenteena (pienryhmäkeskusteluja ei tallenneta). Koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää tarpeita ja toiveita koulutuksen sisällöstä.

Koulutuspäivään osallistumisesta saa todistuksen.

Päivän rakenne

Koulutuspäivä rakentuu alustuksista, yhteisistä käytännön soveltamista tukevista keskusteluista sekä päivän yhteenvedosta.

8.15-8.30 Päivän orientaatio
8.30-9.45 Mitä se toiminta ja osallistuminen oikein on?
9.45-10.00 tauko
10.00-11.30 Miten asiakas ja toiminta pysyvät toimintaterapiaprosessin keskiössä?
11.30-12.15 lounastauko
12.15-13.45 Miten toimintaterapeutti mahdollistaa ja tukee toiminnallista osallistumista?
13.45-14.00 tauko
14.00-15.00 Minun työkalupakkini – yhteenveto päivän annista

Lämpimästi tervetuloa kouluttautumaan!

Kouluttajien esittelyTanja Hilli-Harju

Tanja Hilli-Harju toimii toimintaterapian lehtorina Kuntoutusinstituutissa ja opettaa asiakas- ja toimintakeskeistä toimintaterapiaa. Lisäksi Tanjalla on kokemusta kehittämishankkeista, joissa mallia on hyödynnetty asiakastyössä. Viimeisimmäksi Tanja on ollut mukana digiosallisuutta edistävässä kehittämishankkeessa asiantuntijana.

Mari Kantanen

Mari Kantanen toimii toimintaterapian lehtorina Kuntoutusinstituutissa ja opettaa asiakas- ja toimintakeskeistä toimintaterapiaa. Mari on perehtynyt COPM-arviointimenetelmään sekä ollut mukana menetelmän suomennoksessa. Lisäksi Mari on osallistunut useisiin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, joissa on hyödynnetty asiakas- ja toimintakeskeisiä lähtökohtia. Tällä hetkellä Mari on tutkijana asiakas- ja toimintakeskeistä valmentavaa toimintaterapiaa kehittävässä Valta-hankkeen arviointitutkimuksessa (2022–2025) sekä Taito-kuntoutuksen toimeenpanotutkimuksessa (2022–2024). Marin väitöskirjatutkimus kohdentuu tavoitteiden asettamiseen vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Ajankohtaista

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia →

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK jättivät eriävän mielipiteen työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän loppuraporttiin, joka julkaistiin tänään 11. huhtikuuta. Järjestöt eivät kannata opintotukeen tai lainaan perustuvaa mallia aikuiskoulutustuen tilalle.

Toimintaterapeuttiliitto: Kuntoutukseen tulee päästä myös ilman diagnoosia →

Suomessa tarvitaan uudenlaista ajattelua kuntoutukseen pääsyn kriteereistä. Hallitusohjelman tavoite siirtää sote-palveluiden painopiste korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun on hyvä, mutta esimerkiksi kirjaus nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisestä vain sairaus- tai vammadiagnoosilla vaikuttaa toteutuessaan päinvastoin, Suomen Toimintaterapeuttiliitto toteaa.

Tervetuloa TOIn kevätkokoukseen 16.5.2024! →

TOIn sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 16.5.2024 klo 17 alkaen Akavatalolla. Ilmoittaudu viimeistään 10.5. ja tule mukaan kokoukseen paikan päälle tai etänä.

Kaikki tiedotteet →