Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisu pähkinänkuoressa

Neuvottelujärjestöjen viime viikolla hyväksymä kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisu on herättänyt kysymyksiä, joten kokosimme asian vielä kertaalleen yhteen.

Julkaistu 14.3.2023

Alla mainitut korotukset koostuvat sekä nyt sovituista että jo viime vuoden puolella neuvotelluista eristä. Yleiskorotukset maksetaan kaikille, mutta paikalliset järjestelyerät kohdennetaan erikseen käytävien paikallisten neuvotteluiden perusteella vain osalle työntekijöistä. Mikäli asiasta ei päästä sopuun neuvottelemalla, työnantajalla on viime käden oikeus päättää erien kohdentamisesta. Lisäksi ratkaisu sisältää keskitettyjä järjestelyeriä, joiden kohdentamisesta päätetään keskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa.

Vuonna 2022 maksetut korotukset

 • 1.6. yleiskorotus 2 %, jonka lisäksi maksettiin enintään 2300 euroa kuukaudessa ansaitseville 46 euron lisäkorotus.
 • 1.10. keskitetty järjestelyerä 0,5 %, joka maksettiin kaikille kohdistuvana yleiskorotuksena.

Vuoden 2023 korotukset

 • 1.6. yleiskorotus 2,2 %
 • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,7 % (kohdentamisesta sovitaan erikseen)
 • 1.6. palkkaohjelma: paikallinen järjestelyerä 1,2 % (kohdentamisesta sovitaan erikseen)
 • Kaikille kunta- ja hyvinvointialan työntekijöille kohdentuva kertapalkkio 467 €
 • KVTES liitteen 5 piirissä oleville kertapalkkio 120 €
 • OVTES osio G:n piirissä oleville kertapalkkio 150 €

Vuoden 2024 korotukset

 • 1.2. palkkaohjelma: keskitetty järjestelyerä 0,4 % (kohdentamisesta sovitaan erikseen)
 • 1.6. yleiskorotus 2,27 %
 • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,73 % (kohdentamisesta sovitaan erikseen)
 • 1.6. palkkaohjelma: paikallinen järjestelyerä 0,6 % (kohdentamisesta sovitaan erikseen)

Opettajien sopimuksen piirissä oleville yleiskorotus 0,77 prosenttia maksetaan 1. toukokuuta ja lääkärisopimuksen piirissä oleville 1. lokakuuta 2023.

Palkkaohjelmat

Vuosille 2023-2027 on sovittu palkkaohjelmasta, joka koskee kaikkia sopimusaloja, mutta tarkemmasta kohdistamisesta sovitaan erikseen. Edellä jo mainittujen vuosien 2023 ja 2024 erien jälkeen on sovittu vielä seuraavista paikallisista järjestelyeristä:

 • 1.6.2025 0,8 %
 • Vuonna 2026 0,8 %
 • Vuonna 2027 1,2 %

Erien kohdentamisesta neuvottelevat luottamusmiehet ja työnantaja. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

Lisäksi hyvinvointialueiden sote-sopimuksen palkkaharmonisointiin ja palkkausjärjestelmän uudistamiseen on varattu erä, joka on noin 6 % sopimuksen alaisesta palkkasummasta. Kustannus jakaantuu vuosille 2023-2025 seuraavasti:

 • 1.6.2023 1,5 %
 • 1.10.2024 2,5 %
 • 1.6.2025 2,0 %.

Todellinen kustannus voi olla myös suurempi kuin sovittu kuusi prosenttia.

Vuosien 2025-2027 osalta työehtosopimusten yleiskorotukset sovitaan myöhemmin.

Ajankohtaista

Jäsenetu: Turvaa kesälomahaaveillesi →

TOIn jäsenilleen tarjoama matkustajavakuutus antaa kattavan turvan matkustaessa kaikkialla maailmassa ja auttaa myös yllättävissä terveydentilasta johtuvissa matkasuunnitelman muutoksissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa sopu →

Työntekijäosapuoli ja työnantajaa edustava HALI ry pääsivät tänään torstaina sopuun yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa →

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ottaneet kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolesta. Ne korostavat, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa, Akava liittoineen painottaa. Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Kaikki tiedotteet →