Kuntoutusvelan purkaminen vaatii riittävästi työntekijöitä

Jotta sote-alan henkilöstöpula voidaan ratkaista, on kaikkien sote-ammattilaisten osaamista hyödynnettävä tarkoituksenmukaisesti, toteaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (Juko) 15.2. julkaistussa tiedotteessaan. Tiedotteessa todetaan, että hoidon tarpeen ennaltaehkäisy kuntoutuksella on olennainen osa osaamisketjua. Toimintaterapeuttiliitto (TOI) yhtyy Jukon näkemyksiin ja painottaa, että henkilöstöpulan ratkaiseminen on avainasemassa myös kuntoutusvelan purkamisessa.

Julkaistu 16.2.2023

Palvelutarpeen ennaltaehkäisy mainitaan myös sosiaali- ja terveysministeriön vastikään julkaisemassa sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamisen tiekartassa 2022–2027 (s. 32). Tiekartta laadittiin yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. TOI osallistui vaikuttamistyöhön osana Jukon jäsenliittoja.

– Sote-sektorin erilaisiin haasteisiin, kuten kasvavaan palvelutarpeeseen, ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Siksi on tärkeää, että eri toimijat tunnistavat laajasti ennaltaehkäisevien palveluiden ja kuntoutuksen roolin, TOIn va. puheenjohtaja Kirsi Wikman toteaa.

Juko nostaa tiedotteessaan esille myös sote-henkilöstöä koskevan tiedolla johtamisen. Toimintaterapeuttien näkökulmasta on erittäin tärkeää, että sote-henkilöstöä koskeva tiedonkeruu olisi koottu yhtenäisesti tietyn toimijan alle. Tiedon tulisi myös olla ajantasaista.

– Tällä hetkellä toimintaterapeutit eivät näy tilastointiluokituksissa tasolla, jota käytetään päätöksenteon valmistelussa. Tämä aiheuttaa sen, että toimintaterapiapalveluita koskeva tiedolla johtaminen on puutteellista. Tähän tulee saada tulevaisuudessa muutos, Wikman sanoo.

TOIn vaikuttamistyö sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden eteen jatkuu myös tulevaisuudessa. STM:n tiekartta 2022–2027 ei tunnista kuntoutusalan, mukaan lukien toimintaterapian henkilöstöpulaa, jota valmistelutyön aikana on tuotu esille ministeriölle.

– Kyseessä on merkittävä puute. Esimerkiksi aiemmin tällä viikolla julkaistu STM:n virkamiespuheenvuoro nostaa esille kuntoutusvelan, joka pitää saada purettua. Henkilöstöpula uhkaa pahentaa kuntoutusvelkaa entisestään. Hienoa on kuitenkin se, että ministeriössä on tunnistettu toimintaterapiapalvelut osana sote-keskusten toimintaa TOIn ajaman linjan mukaisesti, Wikman summaa.

STM:n sote-henkilöstä koskevassa UKK-kysymysosiossa todetaan, että toimintaterapeuttien suoravastaanotot sopivat hyvin uusiin sote-keskuksiin. Samassa yhteydessä todetaan, että toimintakyvyn arvion tarve tulisi tunnistaa jo asiakasohjauksessa. TOIn viesti on ollut, että kun huomataan esimerkiksi ikääntyneen vähentynyt asiointi kodin ulkopuolella, tulisi tämä samassa yhteydessä ohjata kuntoutusalan asiantuntijan, kuten toimintaterapeutin vastaanotolle toimintakyvyn arvioon.

Ajankohtaista

Jäsenetu: Turvaa kesälomahaaveillesi →

TOIn jäsenilleen tarjoama matkustajavakuutus antaa kattavan turvan matkustaessa kaikkialla maailmassa ja auttaa myös yllättävissä terveydentilasta johtuvissa matkasuunnitelman muutoksissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa sopu →

Työntekijäosapuoli ja työnantajaa edustava HALI ry pääsivät tänään torstaina sopuun yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa →

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ottaneet kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolesta. Ne korostavat, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa, Akava liittoineen painottaa. Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Kaikki tiedotteet →