Uutiset

Kymenlaakson hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnissä – jukolainen pääluottamusmies tukee TOIn jäseniä

Kymenlaakson hyvinvointialue on käynnistänyt yt-neuvottelut. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja niiden seurauksena voi tulla muutoksia esimerkiksi työtehtäviin, -aikoihin ja työnteon paikkoihin. TOI muistuttaa, että epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen.

Julkaistu 7.11.2023

Kymenlaakson hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät maanantaina 6.11. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja ja kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Neuvotteluiden myötä joidenkin työntekijöiden tai viranhaltijoiden työehtoihin voi tulla muutoksia. Tämä voi tarkoittaa muutoksia työtehtäviin, -aikoihin ja työnteon paikkoihin. Myös muut palvelutoiminnan järjestämiseen ja henkilöstöön liittyvät toimet ovat mahdollisia.

Henkilöstöä voidaan myös sijoittaa aiemmasta poikkeaviin tehtäviin, mikäli aiempia työtehtäviä ei katsota enää sellaisenaan tarpeelliseksi jatkaa, kun hyvinvointialueen toimintoja uudelleen järjestetään.

Tarkoitus on, että kaikille työntekijöille tarjotaan myös tulevaisuudessa tehtävää hyvinvointialueella. Jos kuitenkin aiempi tehtävä päättyy, eikä henkilölle voida tarjota tai hän ei ota vastaan tarjottua muuta tehtävää, palvelussuhde voidaan irtisanoa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Hyvinvointialueen harkitsemat, edellä mainitut työsuhteen ehtoihin liittyvät muutokset ja lisäksi mahdolliset lomautukset, osa-aikaistamiset ja/tai irtisanomiset toteutetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun neuvottelut ovat päättyneet. Tämä tarkoittaa arviolta tammi-toukokuuta 2024.

Hyvinvointialue täydentää neuvotteluesitystä neuvottelujen kuluessa. Neuvotteluissa myös esitellään suunnitelmia mahdollisista tulevista muutoksista, jotka konkretisoituvat myöhemmin. Niiden osalta käydään tarvittaessa myöhemmin uudet yt-neuvottelut.

Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa siitä, millä tavalla nyt käynnistyneet yt-neuvottelut koskevat TOIn jäseniä. TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman muistuttaa, että mikäli yt-neuvottelut herättävät kysymyksiä, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä työpaikan jukolaiseen pääluottamusmieheen tai liiton TOImistoon. Pääluottamusmiehen yhteystiedot löytyvät yleensä työpaikan ilmoitustaululta tai intranetistä.

Jos et tiedä, kuka työpaikkasi pääluottamusmies on, ole yhteydessä liiton TOImistoon.

Lisätiedot:

Leila Mäkelä, TOIn toiminnanjohtaja
p. 040 823 4413

Kirsi Wikman, TOIn puheenjohtaja
p. 040 825 3107

Mitkä yt-neuvottelut?

Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Toisin kuin yrityksiä koskevassa laissa, kuntien ja hyvinvointialueiden on aina käytävä yt-neuvottelut riippumatta työpaikan henkilöstömäärästä.

Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Se antaa henkilöstölle mahdollisuuden osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Suomen Toimintaterapeuttiliiton jäsenten kohdalla henkilöstön edustajana toimii JUKOn pääluottamusmies.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallinen selvitys toimien perusteista, määrästä ja aikataulusta sekä siitä, miksi juuri tietyt henkilöt ovat valikoituneet niiden kohteiksi. Lisäksi työnantajan on laadittava henkilöstön edustajille kirjallinen esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi.

Mikäli työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun yt-neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Työnantaja saa vasta tämän jälkeen päättää varsinaisista toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta.

Ajankohtaista

Osallistu ammattieettisten ohjeiden päivittämiseen 17.12. mennessä →

TOI on tänä vuonna käynnistänyt toimintaterapeuttien ammattieettisten ohjeiden päivittämistyön. Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan ohjeiden kehittämiseen.

TOIn palkkakysely 2023 – vastaa 15.12. mennessä ja vaikuta alan palkkaukseen →

Toimintaterapeuttiliitto selvittää joka toinen vuosi toteutettavalla palkkakyselyllä alalla työskentelevien palkkausta, työoloja ja työehtoja. Tutkimuksen tuloksia hyödynnämme edunvalvontatyössä ja palkkaneuvonnassa. Vastaamalla kyselyyn autat meitä edistämään oman alasi palkkauskysymyksiä.

Akavan ajankohtaisseminaari vetosi yhteistyön ja työelämän turvan huomioimisen puolesta – akavalaiset neuvottelujen ja yhdessä sopimisen kannalla →

Akavan ajankohtaisseminaarissa 1. joulukuuta keskusteltiin hallitusohjelmaan kirjatuista työelämän ja sosiaaliturvan heikennyksistä ja niiden vaikutuksista.

Kaikki tiedotteet →