Uutiset

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnistyivät – jukolainen pääluottamusmies tukee TOIn jäseniä

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on käynnistänyt koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Mahdolliset irtisanomiset tai lomautukset eivät lähtökohtaisesti kohdistu lakisääteistä asiakas- ja potilastyötä tekevään vakinaiseen henkilöstöön, mutta konkreettisia vaikutuksia toimintaterapeutin työtä tekeviin jäseniin ei vielä tiedetä.

Julkaistu 24.10.2023

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnistyivät maanantaina 23.10. Neuvottelujen tavoite on pysyvästi vähentää hyvinvointialueen kustannuksia 40 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 lähtien ja toteuttaa toiminnan edellyttämät uudelleenjärjestelyt. Henkilötyövuosia vähennetään enintään 80.

Vähintään kuusi viikkoa kestävät neuvottelut kohdistuvat koko henkilöstöön, mutta lomautuksia tai irtisanomisia ei esitetä lakisääteistä asiakas- ja potilastyötä tekevään vakinaiseen henkilöstöön tai heidän lähiesihenkilöihinsä. On kuitenkin todennäköistä, että toiminnan järjestelyjä toteutetaan. Tämä voi tarkoittaa työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia myös asiakas- ja potilastyötä tekeville. Mahdolliset potilas- ja asiakastyön supistamiset toteutetaan ostopalveluja ja vuokratyötä vähentämällä, sijaisten käyttöä vähentämällä sekä hyödyntäen henkilöstön vaihtuvuutta.

Muun kuin lakisääteistä asiakas- ja potilastyötä tekevän henkilöstön osalta neuvotteluissa käsitellään hallinto-, asiantuntija- ja johtotehtävien uudelleen sijoittelun, lomautusten ja irtisanomisten tarve. Kyseiset toimet saattavat kohdistua TOIn jäsenistöön niiltä osin kuin TOIn jäsenet työskentelevät hallinto-, asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Mahdolliset irtisanomiset tai lomautukset eivät lähtökohtaisesti kohdistu lakisääteistä asiakas- ja potilastyötä tekevään vakinaiseen henkilöstöön, mutta konkreettisia vaikutuksia toimintaterapeutin työtä tekeviin TOIn jäseniin ei vielä tiedetä.

TOI seuraa tilannetta aktiivisesti.

TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman muistuttaa, että mikäli yt-neuvottelut herättävät kysymyksiä tai oma tilanteesi on epäselvä, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä työpaikan jukolaiseen pääluottamusmieheen tai TOIn toimistoon. Pääluottamusmiehen yhteystiedot löytyvät yleensä työpaikan ilmoitustaululta tai intranetistä.

Jos et tiedä, kuka työpaikkasi pääluottamusmies on, ole yhteydessä liiton toimistoon.

Lisätiedot:

Leila Mäkelä, TOIn toiminnanjohtaja
p. 040 823 4413

Kirsi Wikman, TOIn puheenjohtaja
p. 040 825 3107

Lue myös JUKOn uutinen: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut alkoivat maanantaina

Mitkä yt-neuvottelut?

Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Toisin kuin yrityksiä koskevassa laissa, kuntien ja hyvinvointialueiden on aina käytävä yt-neuvottelut riippumatta työpaikan henkilöstömäärästä.

Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Se antaa henkilöstölle mahdollisuuden osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Suomen Toimintaterapeuttiliiton jäsenten kohdalla henkilöstön edustajana toimii JUKOn pääluottamusmies.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallinen selvitys toimien perusteista, määrästä ja aikataulusta sekä siitä, miksi juuri tietyt henkilöt ovat valikoituneet niiden kohteiksi. Lisäksi työnantajan on laadittava henkilöstön edustajille kirjallinen esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi.

Mikäli työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun yt-neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Työnantaja saa vasta tämän jälkeen päättää varsinaisista toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta.

Ajankohtaista

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia →

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK jättivät eriävän mielipiteen työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän loppuraporttiin, joka julkaistiin tänään 11. huhtikuuta. Järjestöt eivät kannata opintotukeen tai lainaan perustuvaa mallia aikuiskoulutustuen tilalle.

Tervetuloa TOIn kevätkokoukseen 16.5.2024! →

TOIn sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 16.5.2024 klo 17 alkaen Akavatalolla. Ilmoittaudu viimeistään 10.5. ja tule mukaan kokoukseen paikan päälle tai etänä.

Toimintaterapeuttiliitto: Kuntoutukseen tulee päästä myös ilman diagnoosia →

Suomessa tarvitaan uudenlaista ajattelua kuntoutukseen pääsyn kriteereistä. Hallitusohjelman tavoite siirtää sote-palveluiden painopiste korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun on hyvä, mutta esimerkiksi kirjaus nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisestä vain sairaus- tai vammadiagnoosilla vaikuttaa toteutuessaan päinvastoin, Suomen Toimintaterapeuttiliitto toteaa.

Kaikki tiedotteet →