UutisetTyöelämä

JUKO | Neuvottelutulos julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen liiterakenteesta on saavutettu

Pääsopijajärjestöt JUKO, Sote, JAU ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat saavuttaneet merkittävän neuvottelutuloksen sosiaali- ja terveydenhuollon palkkauksen kehittämiseksi.

Julkaistu 12.2.2024

Uutinen julkaistu JUKOn sivuilla 12.2.2024.

Sopijapuolten hyväksymä neuvottelutulos koskee sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimusta (SOTE-sopimus). Henkilöstömäärältään Suomen suurimman työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä on noin 180 000 palkansaajaa.

Sote-alan ammattilaisille neuvottelutulos tuo uusia palkkaryhmiä, joiden avulla pystytään kehittämään alan palkkausjärjestelmää ja palkkausta.

Nyt sovittujen muutosten myötä uudistuu muun muassa sairaan- ja lähihoitajien, sosiaalityöntekijöiden, välinehuoltajien ja muiden sote-alan ammattilaisten palkkaus.

– Muutokset lisäävät palkkauksen kannustavuutta. Jatkossa palkkauksessa voidaan huomioida nykyistä paremmin erilaiset roolit ja vastuut, kertoo JUKOn väliaikainen toiminnanjohtaja ja uudistuksesta neuvotellut Jouni Vattulainen.

– Näin pystymme toivottavasti vahvistamaan myös alan pito- ja vetovoimaa, Vattulainen huomauttaa.

Tehtävät viiteen eri liitteeseen

Neuvotteluissa saatiin aikaan raamit, joiden mukaan SOTE-sopimuksen eri tehtäväkokonaisuudet sijoittuvat viiteen palkkausliitteeseen, joiden sisällä on palkkaryhmiä.

Palkkaryhmät määrittelevät peruspalkat, eli vähintään maksettavat palkat lähes kaikille suurille ammattiryhmille. Palkkaryhmät ovat valtakunnallisia ja niiden euromäärät velvoittavat työnantajia.

Uudet palkkaliitteet

 1. Johto- ja esihenkilötehtävät
 2. Erityisasiantuntijatehtävät
 3. Asiantuntijatehtävät
 4. Ammattitehtävät
 5. Muut ammattitehtävät ja peruspalvelutehtävät

Uusia palkkaryhmiä

Kokonaan uusia palkkaryhmiä ovat muun muassa erityisasiantuntijat, vaativat asiantuntijatehtävät ja vaativat ammattitehtävät.

Sosiaalityöntekijöillä on oma palkkaryhmänsä erityisasiantuntijoiden liitteessä.

Työnjohtovastuussa olevat kuuluvat jatkossa johto- ja esihenkilötason palkkaliitteeseen. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi apulaisosastonhoitajat.

Myös esimerkiksi osastonsihteerit (liite 4), välinehuoltajat ja laitoshuoltajat (liite 5) on nostettu omiksi palkkaryhmikseen.

Neuvottelut jatkuvat

Neuvottelut sote-alan palkkausjärjestelmästä jatkuvat. Seuraavaksi osapuolet neuvottelevat palkkaryhmien palkkatasoista.

– Kyse on tarkemmasta palkanmuodostuksesta tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun perusteella, Vattulainen kertoo.

Lisäksi neuvotellaan erillisistä lisistä, joita voidaan maksaa tietyistä lisätehtävistä. Uusi valtakunnallinen järjestelmä korvaisi nykyiset paikalliset tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvat järjestelmät.

Seuraavan vaiheen neuvottelijat arvioivat valmistuvan vuoden kuluessa.

SOTE-sopimuksen palkkaustyöryhmässä JUKOa edustavat Jouni Vattulainen ja Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.

Vuoden 2022 työmarkkinaratkaisussa SOTE-sopimukseen useamman vuoden ohjelmat

Palkkaohjelmilla tuetaan muun muassa palkkausjärjestelmän kehittämistä ja palkkojen yhteensovittamista.

Nyt hyväksyttyyn ratkaisuun on käytetty palkkauksen kehittämisohjelmassa sovittu keskitetty erä 0,4 prosenttia SOTE-sopimuksen palkkasummasta.

Osapuolet sopivat SOTE-sopimuksesta vuonna 2020 ja se tuli voimaan 1. syyskuuta 2021. Sopimusta soveltavat kaikki hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät, muun muassa HUS-yhtymä ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuolto.

SOTE-sopimuksen sisällöstä neuvottelevat

 • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
 • Neuvottelujärjestö Sote ry (Tehy, SuPer)
 • Neuvottelujärjestö JAU (JHL, Jyty)

JUKOa SOTE-neuvotteluissa edustavat Jouni Vattulainen, Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen ja Terveydenhoitajaliiton neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen.

Mikä JUKO?

 • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
 • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
 • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
 • Missiona hyvinvoiva työelämä.

Ajankohtaista

JUKO | Pääministeri Petteri Orpo kutsui työmarkkinajohtajat koolle perjantaiksi →

Orpo toivoo, että järjestöt aloittaisivat neuvottelut palkkamallista. JUKOsta pääministerin tapaamiseen osallistuvat va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

TOIn apurahahaku 2024 on auki →

Jäsenenämme voit hakea apurahaa täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja alan kehittämiseen. Tutustu hakuehtoihin ja -ohjeisiin ja hae apurahaa perjantaihin 26.4.2024 klo 16 mennessä!

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea →

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK esittävät, että aikuiskoulutustuen pohjalle luodaan uusi tukimalli, joka turvaisi osaavan työvoiman saatavuutta eri aloilla työelämän osaamistarpeiden muuttuessa.

Kaikki tiedotteet →