Toimintaterapialla terveystaloustieteellisiä hyötyjä

Ruotsin, Norjan, Tanskan, Suomen ja Islannin toimintaterapeuttiliitot ovat yhdessä todenneet, että tietoa toimintaterapian terveystaloustieteellisestä perusteista on liian vähän. Kaksi vuotta sitten liitot päättivät tieteellisen kirjallisuuskatsauksen laatimisesta, jonka toteuttaisivat alan johtavat tutkijat Pohjoismaista ja Euroopasta.

Julkaistu 3.4.2020

Pohjoismaissa on lähes 30 000 toimintaterapeuttia. He edistävät työllään sekä asiakkaiden että yhteiskunnan hyvinvointia. Pohjoismaiset toimintaterapeuttiliitot ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että ammattialan kehittämiseksi liittojen on tärkeää nostaa esiin toimintaterapian terveystaloustieteellistä merkitystä. Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta on tärkeää, että toimintaterapeutit osaavat arvioida toimintaterapian vaikuttavuutta paitsi asiakkaan - myös terveystaloustieteen näkökulmasta. Jotta tämä olisi toimintaterapeuteille mahdollista, ovat Pohjoismaiset toimintaterapeuttiliitot halunneet yhdessä koota ja välittää jäsenilleen tietoa toimintaterapiaan liittyvästä tutkimuksesta.

Ruotsin, Norjan, Tanskan, Suomen ja Islannin yhdessä toteuttamasta kirjallisuuskatsauksesta tehty Occupational Therapy and Health Economics -julkaisu valmistui tällä viikolla. Englanninkielisen alkuperäisversion ohella osia siitä julkaistaan myöhemmin tänä vuonna Toimintaterapeutti-lehdessä suomenkielisenä.

Pohjoismainen yhteistyö edistää toimintaterapian yhteiskunnallista asemaa myös Suomessa

TOI:n toiminnassa pohjoismainen yhteistyö on aina ollut tärkeässä asemassa. Pohjoismaiset naapurimme ovat maailman johtavia maita toimintaterapia-alan tieteellisessä tutkimuksessa ja yhteiskuntien samankaltaisuus luo mahdollisuuksia soveltaa toimintaterapia-alan tutkimusta maiden välillä. Nyt julkaistava kirjallisuuskatsaus sisältää kattavasti kansainvälistä tutkimusta, mutta sen toteuttamisen kannalta on ollut ratkaisevan tärkeää se tutkimusosaaminen, jota alaltamme pohjoismaissa on.

Katsaus sisältää yleistietoa terveystaloustieteellisestä tutkimuksesta ja esittelee kaksi toimintaterapian tutkimusaluetta: mielenterveyskuntoutujien työhön paluu ja ikääntyneiden toimintaterapia. Julkaisu osoittaa, että toimintaterapeuttisilla interventioilla voidaan saavuttaa terveystaloustieteellisiä hyötyjä näillä molemmilla osa-alueilla.

Helsingissä 3.4.2020

Kristina Holmberg
Puheenjohtaja

Ajankohtaista

Työ- ja virkaehtosopimukseen muutoksia syyskuussa →

Julkisella sektorilla työskentelevät toimintaterapeutit siirtyvät uuteen SOTE-sopimukseen 1.9. lähtien.

TOI:n puheenjohtaja vaihtuu syksyllä →

Olen saanut kunnian toimia TOI:n puheenjohtajana 12 vuotta. Nämä vuodet ovat olleet antoisia, mutta nyt on aika antaa tilaa seuraavalle. Olen päättänyt, etten asetu enää ehdolle uudelle puheenjohtajakaudelle.

Laki työterveyshuoltolain 3 § muuttamiseksi →

Toimintaterapeuttiliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta. Uudistuksen yhteydessä myös toimintaterapeutit tulee lisätä työterveyshuollossa toimivaksi ammattiryhmäksi.

Kaikki tiedotteet →