Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa huomioitava toimintaterapian näkökulma

Toimintaterapeutti kouluympäristössä mahdollistaa oppilaalle osallisuuden kokemuksen.

Julkaistu 8.9.2021

Hallituksen esitysluonnoksessa kaavaillaan, että tulevaisuuden hyvinvointialueen tulisi yhdessä alueensa kuntien kanssa muodostaa alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä. Lisäksi hyvinvointialueella olisi alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma. Toimintaterapeuttiliitto kannattaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle ajatusta alueellisesta yhteistyöstä ja kokonaisvaltaisesta ajattelusta sen suunnittelussa. Liitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että moniammatillista työtä suunniteltaessa kuntoutusalan, kuten toimintaterapeuttien, osaaminen tulee tunnistaa lasten hyvinvoinnin edistämisessä.

Tämä tarkoittaa, että alueellisten opiskeluhuollon yhteistyöryhmien kokoonpanoissa tulee huomioida myös toimintaterapeuttien osaaminen ja kehittäminen osana opiskeluhuoltoa. Myös alueellisessa opiskeluhuoltoasuunnitelmassa ennaltaehkäisevä ja oikea-aikainen kuntoutus tulee nähdä osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä.

Toimintaterapeutin osaaminen tulee tunnistaa

Toimintaterapeuttiliiton mielestä esityksessä tulee välttää ammattiryhmien listaamista tai rajaamista, jotta mikään ammattiryhmä ei perusteettomasti rajaudu pois opiskeluhuollon palveluista. Kuntoutusalan asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämisellä taataan riittävät ennaltaehkäisevän ja varhaisen kuntoutuksen palvelut.

Monialainen osaaminen tulee mahdollistaa palveluissa, sillä esityksellä pyritään kehittämään mahdollisemman laaja-alaista lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä oppimiseen liittyvää yhteistyötä perustason opetuksen ja hyvinvointipalvelualueen sote-palvelujen välillä. Tämän päivän kehittämiseen kuuluisi alusta saakka ottaa mukaan myös oppilaat, opiskelijat ja heidän vanhempansa sekä opettajat – tasavertaiseksi jäseneksi, ei vain tiedon tuottajaksi.

– Toimintaterapeutin ammattitaitoa on mahdollistaa osallisuuden kokemus, kiteyttää toiminnanjohtaja Leila Mäkelä perusteluksi TOIn lausunnolle.

– Niiden oppilaiden tukeminen, joilla on toimintakyvyn haasteita, edellyttää monipuolista ymmärrystä siitä, miten kouluympäristö vaikuttaa oppilaiden mahdollisuuksiin osallistua. Tämä ymmärrys kuuluu toimintaterapian ydinosaamiseen. Toimintaterapeutin työstä tiiviinä osana koulun arkea löytyy hyviä käytäntöjä mm. Espoosta. Tämän esityksen myötä käytäntöjä tulee nyt mahdollistaa laajemmin.

Lisätietoja koulutoimintaterapiasta Toimintaterapeuttiliiton verkkosivustolla: toimintaterapeuttiliitto.fi/koulutoimintaterapia/

Lisätietoa:

Leila Mäkelä

toiminnanjohtaja

leila.makela@toimintaterapeuttiliitto.fi

040 823 4413

Ajankohtaista

Toimintaterapeutit tulee lisätä työterveyshuollossa toimivaksi ammattiryhmäksi →

Toimintaterapeutti on työkyvyn asiantuntija, jonka osaamista voidaan hyödyntää työhön paluun ja toimintakyvyn tukemisessa.

Jäsenkoulutusta marraskuussa →

Maksuton Vahva TOImija -seminaari järjestetään liiton jäsenille 24.11.2021.

Vuoden toimintaterapeutti 2021 on vauvojen toimintaterapian uranuurtaja →

Helsinkiläinen Annukka Moilanen on vauvojen toimintaterapian edelläkävijä Suomessa. Kollegat ehdottivat tätä aktiivista alansa kehittäjää ja vaikuttajaa Vuoden 2021 toimintaterapeutiksi.

Kaikki tiedotteet →