Uutiset

Pohjois-Savon hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnissä – jukolainen pääluottamusmies tukee TOIn jäseniä

Pohjois-Savon hyvinvointialue on käynnistänyt yt-neuvottelut. Neuvottelujen tarkka sisältö ja kohdentuminen eivät ole vielä selvillä. TOI muistuttaa, että jukolainen pääluottamusmies tukee TOIn jäseniä neuvotteluissa.

Julkaistu 10.11.2023


Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät keskiviikkona 8.11. Neuvottelut kestävät kuusi viikkoa.

Hyvinvointialueen vuoden 2024 talousarviossa asetetaan toimialakohtaisia ja koko hyvinvointialueen yhteisiä tavoitteita, joilla haetaan yhteensä 40-45 miljoonan euron säästöjä talouden alijäämän kattamiseksi. Henkilöstöön kohdistuvien säästöjen osuus on noin 15 miljoonaa euroa, mikä vastaa enintään 300:aa henkilötyövuotta.

Henkilöstösäästöjen osalta hyvinvointialue on jo päättänyt niin sanotuista vapaaehtoisista säästötoimista, kuten lomarahan vaihtaminen vapaaksi, palkattomat vapaaehtoiset virka- ja työvapaat sekä vuokratyövoiman vähentäminen. Yt-neuvotteluissa käydään näiden lisäksi läpi tarvittavia muita keinoja säästöjen aikaansaamiseksi.

Ennusteen mukaan hyvinvointialueen alijäämä kuluvana vuonna on noin 91 miljoonaa euroa. Vuodelta 2023 kertyvä alijäämä tulee lain mukaan kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Vuodelle 2024 ennakoitu alijäämä on 25-35 miljoonaa euroa.

Yt-neuvotteluiden vaikutus TOIn jäsenistöön on toistaiseksi epäselvä. TOI seuraa tilannetta aktiivisesti ja tiedottaa jäsenistöään.

TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman muistuttaa, että mikäli yt-neuvottelut herättävät kysymyksiä nyt tai myöhemmin, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä työpaikan jukolaiseen pääluottamusmieheen tai liiton TOImistoon. Pääluottamusmiehen yhteystiedot löytyvät yleensä työpaikan ilmoitustaululta tai intranetistä.

Jos et tiedä, kuka työpaikkasi pääluottamusmies on, ole yhteydessä liiton TOImistoon.

Lue myös: Pohjois-Savon hyvinvointialueen yt-neuvottelut alkoivat keskiviikkona – JUKO: ”Hyvinvointialueet hoitavat niille laissa määrättyjä tehtäviä”

Lisätiedot:

Leila Mäkelä, TOIn toiminnanjohtaja
p. 040 823 4413

Kirsi Wikman, TOIn puheenjohtaja
p. 040 825 3107

Mitkä yt-neuvottelut?

Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Toisin kuin yrityksiä koskevassa laissa, kuntien ja hyvinvointialueiden on aina käytävä yt-neuvottelut riippumatta työpaikan henkilöstömäärästä.

Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Se antaa henkilöstölle mahdollisuuden osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Suomen Toimintaterapeuttiliiton jäsenten kohdalla henkilöstön edustajana toimii JUKOn pääluottamusmies.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallinen selvitys toimien perusteista, määrästä ja aikataulusta sekä siitä, miksi juuri tietyt henkilöt ovat valikoituneet niiden kohteiksi. Lisäksi työnantajan on laadittava henkilöstön edustajille kirjallinen esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi.

Mikäli työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun yt-neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Työnantaja saa vasta tämän jälkeen päättää varsinaisista toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta.

Ajankohtaista

Infowebinaari 11.12. | Kotitalousvähennys fysio- ja toimintaterapiassa →

Kotitalousvähennystä on ensi vuodesta alkaen mahdollista saada kotona toteutetusta fysio- ja toimintaterapiasta. Kuntoutusalan yhteisessä infowebinaarissa maanantaina 11.12. perehdytään siihen, mitä uudistus tarkoittaa käytännössä.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnistyvät – jukolainen pääluottamusmies tukee TOIn jäseniä →

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnistyvät 5.12. Toistaiseksi ei tiedetä, miten neuvottelut konkreettisesti vaikuttavat alueella työskentelevään TOIn jäsenistöön.

SAK, Akava ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa entisestään →

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK ovat antaneet yhteisen lausunnon, joka koskee työrauhalainsäädännön uudistusta. Lausunnossa toistuu aiempi näkemys siitä, että valmistelu on puutteellista, eikä kyse ole huolellisesta kolmikantaisesta valmistelusta.

Kaikki tiedotteet →