Työelämä

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK esittävät, että aikuiskoulutustuen pohjalle luodaan uusi tukimalli, joka turvaisi osaavan työvoiman saatavuutta eri aloilla työelämän osaamistarpeiden muuttuessa.

Julkaistu 4.3.2024

Tiedote on julkaistu Akavan sivuilla 4.3.2024.

Tukimalli rahoitettaisiin työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävillä työttömyysvakuutusmaksuilla. Tuen hallinnointi ja myöntäminen on järkevintä toteuttaa Työllisyysrahaston kautta. Malli turvaisi toimeentuloa opintojen aikana silloin, kun opiskelusta aiheutuu ansiotulojen menetyksiä.

Tukimalli hyödyntäisi aikuiskoulutustuen toimivia elementtejä, kuten työn ja opintojen yhdistämiseen tarkoitettua soviteltua tukea. Vertailun vuoksi esimerkiksi opintotukea voi saada vain päätoimiseen opiskeluun. Mallissa voitaisiin huomioida myös muun muassa työvoimapula-aloille kouluttautuminen sekä koulutus- ja osaamistason nostoon liittyvä ja työllistymistä edistävä opiskelu aiempaa vahvemmin.

Uuden tukimallin valmistelu pitää käynnistää välittömästi, jotta osaavan työvoiman saatavuus yhteiskunnassa ei vaarannu.

Aikuiskoulutustuen lakkauttamista on perusteltu suppeilla ja vajavaisilla talous- ja työllisyysvaikutuksilla. Aivan liian vähälle huomiolle ovat jääneet päätöksen sukupuolivaikutukset sekä yksilön oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus osallistua koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tämän perusoikeuden tulee toteutua myös taloudellisesti haastavana aikana.

Toistaiseksi esillä olleet ehdotukset eivät riittäviä

Palkansaajakeskusjärjestöt eivät kannata aikuiskoulutustuen korvaamista opintotukeen tai lainaan perustuvalla mallilla, jotka ovat olleet esillä sosiaali- ja terveysministeriön työuran aikaista oppimista pohtivan työryhmän valmistelussa. Ne siirtäisivät vastuuta opintojen aikaisesta toimeentulosta yksilöille ja heikentäisivät erityisesti heikommassa taloudellisessa asemassa olevien koulutusmahdollisuuksia.

Työuran aikaisesta opiskelusta hyötyvät myös työnantajat, kun osaavan työvoiman saatavuus paranee ja inhimillinen pääoma vahvistuu. Siksi rahoitusvastuuta jatkuvan oppimisen kustannuksista tulee jatkossakin jakaa oikeudenmukaisesti työntekijöiden ja työnantajien kesken. Työntekijöiltä ja työnantajilta kerättävät työttömyysvakuutusmaksut eivät myöskään lisää valtion talouden kuormitusta, toisin kuin opintotukeen tai lainaan perustuvat mallit.

Ajankohtaista

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia →

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK jättivät eriävän mielipiteen työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän loppuraporttiin, joka julkaistiin tänään 11. huhtikuuta. Järjestöt eivät kannata opintotukeen tai lainaan perustuvaa mallia aikuiskoulutustuen tilalle.

Toimintaterapeuttiliitto: Kuntoutukseen tulee päästä myös ilman diagnoosia →

Suomessa tarvitaan uudenlaista ajattelua kuntoutukseen pääsyn kriteereistä. Hallitusohjelman tavoite siirtää sote-palveluiden painopiste korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun on hyvä, mutta esimerkiksi kirjaus nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisestä vain sairaus- tai vammadiagnoosilla vaikuttaa toteutuessaan päinvastoin, Suomen Toimintaterapeuttiliitto toteaa.

Tervetuloa TOIn kevätkokoukseen 16.5.2024! →

TOIn sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 16.5.2024 klo 17 alkaen Akavatalolla. Ilmoittaudu viimeistään 10.5. ja tule mukaan kokoukseen paikan päälle tai etänä.

Kaikki tiedotteet →