Sijoitus toimintaterapiaan on sijoitus tulevaisuuteen – TOIn eduskuntavaaliteemat on julkaistu

Toimintaterapeuttiliitto on julkaissut eduskuntavaaliteemat 2023 otsikolla Sijoitus toimintaterapiaan on sijoitus tulevaisuuteen. TOI korostaa, että toimintaterapialla ja muilla ennaltaehkäisevillä kuntoutuspalveluilla on keskeinen merkitys koko yhteiskunnan hyvinvoinnille ja kestävyydelle.

Julkaistu 27.2.2023

Suomalainen yhteiskunta kohtaa parhaillaan yhtä aikaa monia suuria haasteita: väestön ikääntymisen myötä kasvava palvelutarve, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen monenlaiset haasteet, työikäisten kuormittuminen ja loppuun palaminen, työvoimapula ja näistä aiheutuva yhteiskunnan kantokyvyn heikkeneminen. Toimintaterapia ennalta ehkäisevänä kuntoutuksena tarjoaa osaltaan ratkaisuja jokaisen edellä mainitun ongelman ratkaisemiseksi. Tämän takia kuntoutuksen merkitys kevään eduskuntavaaleissa on suurempi kuin koskaan.

– Toimintaterapeutteja tarvitaan, jotta suomalaiset pysyvät työkykyisinä ja voivat elää oman näköistä arkea toimintakykyisinä myös ikääntyessään. Toimintaterapeuteilla on paljon annettavaa myös koulumaailmassa, jonne tarvitaan nykyistä enemmän kuntoutusalan ammattilaisia tukemaan monenlaisten oppilaiden koulunkäyntiä, TOIn va. pj Kirsi Wikman summaa.

TOIn eduskuntaavaaliteemat liittyvät sekä työikäisten, ikäihmisten että lasten ja nuorten toimintaterapiaan. Kaikki teemat tuovat esille sen, mikä on toimintaterapian ja toimintaterapeuttien tarjoama lisäarvo yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Läpileikkaava ajatus on, että ennaltaehkäisevä kuntoutus on keino parantaa ihmisten elämänlaatua jokaisessa ikäryhmässä ja hillitä kuluja.

Eduskuntavaaleissa valitaan päättäjät Suomelle seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kansanedustajat tekevät työssään päätöksiä, jotka vaikuttavat sekä toimintaterapeutteihin että näiden asiakkaisiin.

Wikman korostaa, että myös jokaisen yksittäisen toimintaterapeutin panos on tarpeellinen, jotta viesti toimintaterapian ja kuntoutuksen hyödyistä saadaan vietyä tuleville päättäjille. Eduskuntavaaliteemat on laadittu siten, että jokainen voi niitä hyödyntää, vaikkei oma työ niihin suoraan liittyisi.

– On tärkeää, että haastamme eduskuntavaalien alla paikallisesti ehdokkaita kertomaan, miten he kansanedustajina edistäisivät näitä teemoja. Samalla voimme tuoda esille sitä, millaisia ratkaisuja toimintaterapia tarjoaa esimerkiksi siihen, että kansalaiset pysyisivät työkykyisinä mahdollisimman pitkään.

Tutustu TOIn eduskuntavaaliteemoihin täällä.

Lisätiedot:

Kirsi Wikman, TOIn va. puheenjohtaja
kirsi.wikman@toimintaterapeuttiliitto.fi
p. 040 825 3107

Ajankohtaista

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia →

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK jättivät eriävän mielipiteen työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän loppuraporttiin, joka julkaistiin tänään 11. huhtikuuta. Järjestöt eivät kannata opintotukeen tai lainaan perustuvaa mallia aikuiskoulutustuen tilalle.

Tervetuloa TOIn kevätkokoukseen 16.5.2024! →

TOIn sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 16.5.2024 klo 17 alkaen Akavatalolla. Ilmoittaudu viimeistään 10.5. ja tule mukaan kokoukseen paikan päälle tai etänä.

Toimintaterapeuttiliitto: Kuntoutukseen tulee päästä myös ilman diagnoosia →

Suomessa tarvitaan uudenlaista ajattelua kuntoutukseen pääsyn kriteereistä. Hallitusohjelman tavoite siirtää sote-palveluiden painopiste korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun on hyvä, mutta esimerkiksi kirjaus nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisestä vain sairaus- tai vammadiagnoosilla vaikuttaa toteutuessaan päinvastoin, Suomen Toimintaterapeuttiliitto toteaa.

Kaikki tiedotteet →