TOI päivittää toimintaterapeuttien eettiset ohjeet – hae projektityöryhmään

TOI käynnistää toimintaterapeuttien ammattieettisten ohjeiden päivitystyön. Ohjeiden on tarkoitus palvella toimintaterapeutteja eettisessä päätöksenteossa arjen työtehtävissä.

Julkaistu 30.5.2023

Päivitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä jäsenten kanssa, muun muassa järjestämällä kaikille jäsenille mahdollisuuden osallistua ammattieettisten ohjeiden kommentointiin. Nyt haemme eettisten ohjeiden päivittämisestä vastaavaan projektityöryhmään 2–3 toimintaterapeuttien ammattietiikasta ja eettisestä päätöksenteosta kiinnostunutta TOIn jäsentä.

Mitä työryhmään osallistuminen käytännössä tarkoittaa?

Projektityöryhmä kootaan kesäkuun 2023 aikana, ja työskentelyn on tarkoitus kestää syksyyn 2024 asti. Kun työryhmä on koottu, kutsutaan projektityöryhmän jäsenet yhteiselle HowSpace-alustalle esittäytymään ja tutustumaan projektin taustamateriaaleihin.

Projektityöryhmän on tarkoitus kokoontua yhteensä noin 4–6 kertaa, ja ensimmäinen kokoontuminen on syyskuussa 2023. Ensimmäinen tapaaminen pyritään järjestämään kasvokkain Helsingissä TOIn toimistolla, muut tapaamiset on tarkoitus järjestää Teams-yhteydellä. TOI korvaa osallistujien matkakulut ensimmäiseen, kasvokkain järjestettävään kokoukseen. Tapaamisiin kuluu aikaa yhteensä noin 8-12 tuntia.

Tapaamisten välillä työryhmä työskentelee HowSpace-alustalla ja laatii luonnokset eettisistä ohjeista. Vastuualueet työryhmässä pyritään jakamaan kunkin osallistujan kiinnostuksenkohteiden mukaan. TOImistolta projektissa ovat mukana toiminnanjohtaja Leila Mäkelä ja asiantuntija Eva Paakkanen, joka toimii myös projektin koordinaattorina. Projektityöryhmään rekrytoidaan lisäksi AMK-opettajia sekä TOIn hallituksen jäseniä.

Mitä TOI odottaa hakijoilta?

TOI odottaa hakijoilta kiinnostusta ammattietiikkaan ja eettiseen päätöksentekoon. Etiikkaan liittyvistä opinnoista tai muusta perehtyneisyydestä on työryhmätyöskentelyssä etua. Materiaaleihin perehtymisen näkökulmasta englannin kielen taidosta on hyötyä.

Mitä osallistuminen antaa sinulle?

Projektityöryhmään osallistuminen tarjoaa TOIn jäsenille mahdollisuuden työstää koko ammattikunnan kannalta erittäin tärkeää kokonaisuutta, joka hyödyttää kaikkia suomalaisia toimintaterapeutteja. Samalla projektityöryhmään osallistuvat TOIn jäsenet saavat kokemusta projektityöskentelystä ja pääsevät perehtymään ammattietiikkaan yhdessä asiasta kiinnostuneiden kollegoiden kanssa.

Miten voit hakea projektityöryhmään?

Projektityöryhmään hakeaksesi lähetä hakemuksesi ja CV:si 18.6. mennessä osoitteeseen eva.paakkanen@toimintaterapeuttiliitto.fi. Kerro hakemuksessa, miksi haet projektityöryhmään, minkälaista mahdollista osaamista sinulla on ammattietiikkaan ja eettiseen päätöksentekoon liittyen sekä mitä odotat projektityöskentelyltä. Kerro myös, minkälainen olet tiimityöntekijänä ja miksi juuri sinut tulisi valita mukaan työryhmään. Projektityöryhmän jäsenet kootaan 22.6. mennessä, jolloin työryhmän jäsenten valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Lisätiedot:
Eva Paakkanen, asiantuntija, koulutuspolitiikka ja ammatillinen edunvalvonta
eva.paakkanen@toimintaterapeuttiliitto.fi
0401971482

Ajankohtaista

JUKO | Pääministeri Petteri Orpo kutsui työmarkkinajohtajat koolle perjantaiksi →

Orpo toivoo, että järjestöt aloittaisivat neuvottelut palkkamallista. JUKOsta pääministerin tapaamiseen osallistuvat va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

TOIn apurahahaku 2024 on auki →

Jäsenenämme voit hakea apurahaa täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja alan kehittämiseen. Tutustu hakuehtoihin ja -ohjeisiin ja hae apurahaa perjantaihin 26.4.2024 klo 16 mennessä!

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea →

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK esittävät, että aikuiskoulutustuen pohjalle luodaan uusi tukimalli, joka turvaisi osaavan työvoiman saatavuutta eri aloilla työelämän osaamistarpeiden muuttuessa.

Kaikki tiedotteet →