Toimintaterapeutit tulee lisätä työterveyshuollossa toimivaksi ammattiryhmäksi

Toimintaterapeutti on työkyvyn asiantuntija, jonka osaamista voidaan hyödyntää työhön paluun ja toimintakyvyn tukemisessa.

Julkaistu 29.10.2021

Toimintaterapeutti on työkyvyn asiantuntija, jonka ydinosaamista on työhön paluun tukeminen. Jotta työterveyshuolto voi riittävästi tukea työhön paluuta, toimintaterapeutit on lisättävä työterveyshuollossa toimivaksi ammattiryhmäksi.

Toimintaterapeuttiliitto kannattaa lausunnossaan työterveyshuoltoasetukseen ehdotettua lisäystä, jonka mukaan asetukseen lisätään työhön paluun toimintakäytännöt tukemaan kuntoutujan tarkoituksenmukaista paluuta työhön. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimintaterapeuttien lisääminen työterveyshuoltoon on välttämätön toimenpide.

Työterveyshuoltolain muutostarpeet selvitettävä toimintaterapeuttien osalta

Työterveyshuoltoasetuksen muutokset perustuvat kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan. Lausunnossaan valtioneuvoston asetuksesta hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun valtioneuvoston työterveyshuoltoasetuksen muuttamisesta Toimintaterapeuttiliitto muistuttaa, että myös muut kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmassa mainitut työterveyshuollon toimenpiteet tulee toteuttaa.

– Mielestämme on tärkeää, että työterveyshuoltolain muutostarpeet selvitetään myös muiden ammattiryhmien, kuten toimintaterapeuttien, osalta, TOIn lakimies Mirella Drushinin toteaa.

Toimintaterapeutin asiantuntemuksen hyödyntämisestä työllistymisessä on vahvaa näyttöä

Toimintaterapeuttia ei tällä hetkellä määritellä työterveyshuoltolain mukaiseksi työterveyshuollon ammattihenkilöksi eikä asiantuntijaksi. Työn monimuotoistuessa on liiton mukaan kuitenkin tärkeää laajentaa työhön paluun toimintakäytäntojä lisäämällä työkyvyn arvioinnin keinoja työterveyshuollossa.

– Työterveyshuolto tarvitsee kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt tukemaan työhön paluuta. Toimintaterapeuttien asiantuntemusta voidaan hyödyntää työhön paluun ja toimintakyvyn tukemisessa, Drushinin sanoo.

Tutkimuksissa on todettu, että toimintaterapeutin asiantuntemuksen hyödyntäminen on edistänyt mielenterveyskuntoutujien työllistymistä. Erityisesti vahvaa näyttöä on tuetun työllistymisen vaikuttavuudesta. Samoin tavoitteellisten, taitojen kehittämistä ja kognitiivista harjoittelua sisältävän toimintaterapian vaikutuksesta työllistymiseen ja kouluttautumiseen.

Työpaikkakäynti on keskeinen osa työkyvyn edistämistä ja työhön paluun tukemista

Työpaikkakäynnillä toimintaterapeutti pyrkii arvioimaan, tunnistamaan ja mukauttamaan työtehtäviä niin, että ne sopivat työntekijän fyysisiin, psyykkisiin, kognitiivisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin tarpeisiin. Työpaikkakäynnillä neuvotellaan myös työtehtävien mukauttamisesta asiakkaan ja työpaikan tarpeiden mukaiseksi sekä strategioista, joilla tuetaan työntekijän kuntoutumista.

Toimintaterapeutti kerää yksityiskohtaista tietoa asiakkaan työstä ja työhön kuuluvista metodeista ja tekee työn analyysia, jonka avulla hän arvioi työntekijän työkykyä ja suunnittelee toimenpiteitä.

Drushinin mielestä toimintaterapeuttien asiantuntijuudesta olisi työterveyshuollossa hyötyä.

– Toimintaterapeuteilla on vankka osaaminen työkyvyn tukemisessa. Lisäksi heillä on käytössään tutkittuun tietoon perustuvat menetelmät. On nurinkurista, ettei asiantuntijoiden osaamista ja menetelmiä voida hyödyntää suomalaisessa työterveyshuollossa, vaikka se voisi olla osa ratkaisua, kun yhteiskunnassamme pohditaan, miten työkyvyttömyyden kustannuksia alennetaan ja työllisyyttä lisätään.

Lisätietoa:

Mirella Drushinin

lakimies

mirella.drushinin@toimintaterapeuttiliitto.fi

040 197 1797

Ajankohtaista

Tervetuloa TOIn kevätkokoukseen 25.4.2023 →

TOIn sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 25.4.2023 klo 17 alkaen Akavatalolla. Ilmoittaudu viimeistään 17.4. ja tule mukaan kokoukseen paikan päälle tai etänä!

Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisu pähkinänkuoressa →

Neuvottelujärjestöjen viime viikolla hyväksymä kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisu on herättänyt kysymyksiä, joten kokosimme asian vielä kertaalleen yhteen.

Yksityisen terveyspalvelualan palkankorotuksista neuvotellaan parhaillaan →

Yksityisellä terveyspalvelualalla (TPTES) sovittiin kesän 2022 työehtosopimusratkaisun yhteydessä, että vuoden 2023 palkankorotukset sidotaan tiettyjen vientialojen tuleviin palkkaratkaisuihin. Verrokkialoina toimivat Teknologiateollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset sekä Kemian perusteollisuuden työehtosopimus.

Kaikki tiedotteet →