Toimintaterapeuttien täydennyskoulutusmalli on julkaistu

TOIn kokoama toimintaterapeuttien täydennyskoulutusmalli on väline, jonka avulla toimintaterapeutit voivat arvioida tarjolla olevia täydennyskoulutuksia. Koulutuksen järjestäjille malli tarjoaa tietoa ja käytännön ohjeita mahdollisimman laadukkaan, toimintaterapeuteille suunnatun koulutuksen järjestämisen tueksi.

Julkaistu 5.5.2023

TOIn täydennyskoulutusmalli antaa suuntaviivat sille, millaisia ovat toimintaterapeuteille suunnattujen koulutusten hyvät käytännöt. Mallin avulla on tarkoitus lisätä ja ylläpitää toimintaterapeuteille suunnattujen laadukkaiden täydennyskoulutusten tarjontaa. Lisäksi malli helpottaa koulutusten laadun ja käytännön hyödyn arviointia. Mallista on nyt julkaistu ensimmäinen versio, jota on tarkoitus jatkokehittää yhdessä täydennyskoulutuksen järjestäjien ja TOIn jäsenten kanssa.

Mallista hyötyvät sekä koulutuksen järjestäjät että toimintaterapeutit: koulutuksen järjestäjät saavat raamit sille, millaisia asioita toimintaterapeuteille suunnatussa täydennyskoulutuksessa on hyvä huomioida. Toimintaterapeutteja malli auttaa esimerkiksi etsimään ja arvioimaan itselle sopivaa, laadukasta täydennyskoulutusta. Mallia hyödynnetään jatkossa myös TOIn jäsenpalveluiden kehittämisessä.

– Täydennyskoulutukset ovat toimintaterapeuteille tärkeä keino oman osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Toistaiseksi toimintaterapeuteille on perustutkinto-opiskelun jälkeen kuitenkin tarjolla liian vähän koulutusta, jossa voisi päivittää ja syventää osaamistaan nimenomaan toimintaterapia-alalta, TOIn koulutuspoliittinen asiantuntija ja projektia vetänyt Eva Paakkanen toteaa.

Keskeinen lähtökohta mallin luomiselle olivat TOIn jäsenistön tarpeet, joita on kartoitettu esimerkiksi aiheeseen liittyvillä kyselyillä. Kyselyissä nousi esille esimerkiksi erityisesti toimintaterapeuteille suunnattujen koulutusten tarve sekä toimintaterapeuttien ammatti-identiteettiin ja alan kehittymiseen liittyviä huolenaiheita.

– Jäsenten tarpeisiin vastaamiseksi mallissa on haluttu korostaa toimintaterapia-alan tietoperustaan pohjautuvien täydennyskoulutusten merkitystä. Monille toimintaterapeuteille on tärkeää myös vuorovaikutus ja ajatustenvaihto kollegoiden kanssa osana koulutusta. Tämä näkyy myös täydennyskoulutusmallissa. Mallissa haluttiin korostaa lisäksi selkeän markkinoinnin merkitystä, sillä jäseniltä tullut viesti on, että itselle soveltuvia täydennyskoulutuksia on joskus vaikeaa löytää, Paakkanen kertoo.

Mallin rakentamisessa on tehty yhteistyötä myös TOIn sidosryhmien kanssa ja hyödynnetty liiton sisäistä asiantuntemusta.

Mallin sisältämät suositukset koskevat ensisijaisesti ammatillista koulutusta, joiden sisällöt liittyvät terapian tai arvioinnin toteuttamiseen, mutta suosituksia voidaan soveltaa myös muuhun täydennyskoulutukseen.

Tutustu täydennyskoulutusmalliin!

Vinkkejä mallin hyödyntämiseksi, jos etsit täydennyskoulutusta:

  • Mallin avulla voit arvioida, miten mallissa esitetyt elementit on huomioitu eri täydennyskoulutuksissa. Aloita tutustumalla mallissa teemoittain esitettyjen osioiden tiivistelmiin, jotka löytyvät mallista kunkin kappaleen lopusta.
  • Mallin loppuun on koottu apukysymyksiä, joita sekä täydennyskoulutuksiin osallistuvat että koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää koulutusten arvioinnissa.
  • Voit käyttää mallia apuna myös, mikäli omalla työpaikallasi on tarvetta perustella sitä, miksi juuri toimintaterapeuteille suunnattuun täydennyskoulutukseen osallistuminen on toimintaterapeuteille tärkeää.

Ajankohtaista

Jäsenetu: Turvaa kesälomahaaveillesi →

TOIn jäsenilleen tarjoama matkustajavakuutus antaa kattavan turvan matkustaessa kaikkialla maailmassa ja auttaa myös yllättävissä terveydentilasta johtuvissa matkasuunnitelman muutoksissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa sopu →

Työntekijäosapuoli ja työnantajaa edustava HALI ry pääsivät tänään torstaina sopuun yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa →

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ottaneet kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolesta. Ne korostavat, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa, Akava liittoineen painottaa. Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Kaikki tiedotteet →