Toimintaterapian terveystaloustieteellinen julkaisu saatavilla nyt myös suomeksi

Toimintaterapeuttiliitto on julkaissut suomenkielisen Toimintaterapia ja terveystaloustiede -julkaisun. Julkaisu antaa toimintaterapeuteille välineitä osallistua kuntoutuksen vaikuttavuutta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja perustella oman työnsä merkitystä.

Julkaistu 15.2.2023

– Jokainen toimintaterapeutti näkee työssään toimintaterapian vaikutukset asiakkaan arkeen, mutta terveystaloudellisen tiedon saaminen vaatii tutkimusta. Tähän tarpeeseen tämä julkaisu vastaa osaltaan, TOIn va. puheenjohtaja Kirsi Wikman toteaa.

Kirjallisuuskatsauksena toteutettu julkaisu tarkastelee toimintaterapian terveystaloustieteellistä tutkimusta mielenterveyskuntoutujien työhön paluun tukemisen ja ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta. Molemmissa tapauksissa toimintaterapia on katsauksen perusteella kustannusvaikuttavaa. Toisin sanoen kyse on siitä, kuinka paljon interventio tuottaa asiakkaalle terveyttä ja hyötyä siihen käytettyä rahallista panostusta vastaan.

Pohjoismaisten toimintaterapeuttiliittojen yhteistyössä laatima englanninkielinen alkuperäisjulkaisu Occupational Therapy and Health Economics ilmestyi vuonna 2020. Suomennettu julkaisu valmistui otolliseen aikaan, sillä toimintaterapiaa koskevaa terveystaloustieteellistä tutkimusta tarvitaan Suomessa nyt enemmän kuin koskaan: Sote-uudistuksen myötä palveluiden vaikuttavuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, ja hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Tämä tarkoittaa, että myös osatyökykyiset tulee saada entistä paremmin mukaan työelämään.

Wikman muistuttaa, että toimintaterapiaa koskevaa terveystaloustieteellistä tutkimusta tarvitaan myös tulevaisuudessa.

– Julkisessa keskustelussa on jo pitkään painotettu, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia on hillittävä suhteessa palvelutarpeen kasvuun, ja tähän haasteeseen toimintaterapia voi osaltaan vastata. Päättäjät tarvitsevat päätöksenteon tueksi tutkittua tietoa, ja siksi on tärkeää, että terveystaloustieteellisen näkökulman huomioivaa toimintaterapiatutkimusta tehdään myös tulevaisuudessa sekä ulkomailla että Suomessa.

Tutustu julkaisuun täällä.

Lisätiedot:
Kirsi Wikman, Toimintaterapeuttiliiton va. pj
p. 040 825 3107

Muokattu 27.2.: Ladattu päivitetty julkaisu, jonka takakanteen on lisätty tekijänoikeustiedot.

Ajankohtaista

Jäsenetu: Turvaa kesälomahaaveillesi →

TOIn jäsenilleen tarjoama matkustajavakuutus antaa kattavan turvan matkustaessa kaikkialla maailmassa ja auttaa myös yllättävissä terveydentilasta johtuvissa matkasuunnitelman muutoksissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa sopu →

Työntekijäosapuoli ja työnantajaa edustava HALI ry pääsivät tänään torstaina sopuun yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa →

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ottaneet kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolesta. Ne korostavat, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa, Akava liittoineen painottaa. Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Kaikki tiedotteet →