TOIn apurahahaku 2023 on auki

Nyt haettavissa olevaa apurahaa myönnetään yhteensä 10 000 euron arvosta. Summa jaetaan useamman apurahansaajan kesken. Tutustu hakuehtoihin ja -ohjeisiin ja hae apurahaa perjantaihin 21.4.2023 klo 16 mennessä!

Julkaistu 10.3.2023

Mihin tarkoitukseen apurahaa voi hakea?

Vuonna 2023 apurahaa myönnetään sellaisten toimintaterapian hyvien käytäntöjen kehittämiseen, jotka edistävät TOIn sääntömääräistä tarkoitusta ja joiden tavoitteena on edistää toimintaterapeutin asemaa ja työnlaatua hyvinvointialueilla.  

Apurahalla pyritään lisäämään toimintaterapian näkyvyyttä, tuomaan esille hyviä käytäntöjä tai edistämään toimintaterapeutin työhyvinvointia. Hyvien käytäntöjen tulee kohdentua johonkin yhteiskunnalliseen teemaan tai tavoitteeseen, esimerkiksi sote-uudistukseen liittyvään palvelujen kehittämiseen.

Apurahan saajat ja hyvät käytännöt tullaan julkaisemaan Toimintaterapeuttiliiton verkkosivuilla ja muissa medioissa. Apurahan saaja sitoutuu sopimuksella tiedon julkistamiseen. Tekijänoikeus säilyy apurahan saajalla.

Apuraha on henkilökohtainen.

Hyvät käytännöt

Hyvä käytäntö voi olla uusi toimintamalli tai materiaali, joka on havaittu käytännössä toimivaksi. Hyvä käytäntö voi myös liittyä yksittäisen palvelun parantamiseen, entistä asiakaslähtöisemmän palveluketjun rakentamiseen, organisaation laajuisiin rakenteellisiin muutoksiin tai toimintakulttuurin muutoksiin. Hyvä käytäntö voi tarkoittaa myös olemassa olevan käytännön mallintamista.

Hyvä käytäntö toimintaterapiassa tai toimintaterapeutin työssä on:

 • Tavoitteellinen: esimerkiksi vähentää eriarvoisuutta sekä edistää hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa.
 • Asiakaslähtöinen: lähtökohtana ovat kohderyhmän tarpeet ja olosuhteet.
 • Vaikuttava: tuottaa asiakkaan näkökulmasta aiempaa parempia tuloksia tai ylläpitää saavutettuja tuloksia.
 • Perusteltu: tieteellisesti tutkittu tai näyttöön perustuva.
 • Mallinnettava: sisältää selkeästi määritellyt olennaiset elementit ja prosessit, joiden avulla päästään toivottuun tavoitteeseen/muutokseen.
 • Yleistettävä: sovellettavissa muuhunkin ympäristöön.

Apurahan myöntämisen perusteet

Apuraha myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin ja vertailuun. Hakemuksia arvioidaan suunnitelman laadun perusteella. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Vastaako suunnitelma sitä, mihin tarkoitukseen apurahaa myönnetään?
 • Onko suunnitelmassa esitetty idea selkeä?
 • Onko suunnitelma tavoitteellinen ja realistinen?
 • Sisältääkö hakemus uusia ideoita tai uudenlaista toimintaa?
 • Edistääkö kehittämistoiminta toimintaterapia-alaa?

Apurahan hakeminen

Nyt haettavissa olevaa apurahaa myönnetään yhteensä 10 000 euron arvosta. Summa jaetaan useamman apurahanhakijan kesken.

Apurahaa myönnetään Toimintaterapeuttiliiton varsinaisille jäsenille. Hakijalta edellytetään kolmen vuoden yhtäjaksoista jäsenyyttä.  

Kehittämistoimintaan myönnettävä apuraha on haettavissa perjantaihin 21.4.2023  klo 16 asti.  

Apurahaa haetaan täyttämällä hakulomake tästä.

Tietoa apurahahausta, sen myöntämisestä ja käytöstä

Apurahahakemuksen tulee olla asianmukaisesti täytetty ja apurahaa tulee hakea ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Toimintaterapeuttiliitolla ei ole velvollisuutta käsitellä puutteellisia tai myöhässä tulleita hakemuksia.

Apuraha voidaan käyttää kehittämistoiminnan kustannuksiin, jotka kohdentuvat sen myöntämisen jälkeiseen aikaan vuoden 2024 loppuun asti.  

Samalle henkilölle voidaan myöntää samaan kehittämistoimintaan apurahaa vain kerran.   

Apuraha on henkilökohtainen, joten sillä voidaan kattaa vain henkilökohtaisia kuluja.

Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.

Apurahan saajan on tehtävä Toimintaterapeuttiliitolle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.

Huomioithan, että apurahan veronalaisuuden selvittäminen on hakijan vastuulla. Lisätietoja saat esimerkiksi sivulta vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/

Apurahapäätös

Apurahan myöntämisestä sekä apurahasumman jakamisesta apurahan saajien kesken päättää Toimintaterapeuttiliiton hallitus edellä mainittujen kriteerien mukaisesti.  

Apurahapäätös annetaan kirjallisena. Päätöksestä tiedotetaan kaikkia hakijoita 26.5.2023 mennessä.

Ennen apurahan maksamista osapuolten välillä tehdään sopimus apurahan käyttämisestä ja siihen liittyvistä rajoituksista sekä apurahan saajan velvollisuuksista.

Lisätietoja:

Leila Mäkelä, toiminnanjohtaja
etunimi.sukunimi@toimintaterapeuttiliitto.fi
puh. 040 823 4413

Ajankohtaista

JUKO | Pääministeri Petteri Orpo kutsui työmarkkinajohtajat koolle perjantaiksi →

Orpo toivoo, että järjestöt aloittaisivat neuvottelut palkkamallista. JUKOsta pääministerin tapaamiseen osallistuvat va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

TOIn apurahahaku 2024 on auki →

Jäsenenämme voit hakea apurahaa täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja alan kehittämiseen. Tutustu hakuehtoihin ja -ohjeisiin ja hae apurahaa perjantaihin 26.4.2024 klo 16 mennessä!

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea →

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK esittävät, että aikuiskoulutustuen pohjalle luodaan uusi tukimalli, joka turvaisi osaavan työvoiman saatavuutta eri aloilla työelämän osaamistarpeiden muuttuessa.

Kaikki tiedotteet →