Uutiset

TOIn apurahahaku 2024 on auki

Jäsenenämme voit hakea apurahaa täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja alan kehittämiseen. Tutustu hakuehtoihin ja -ohjeisiin ja hae apurahaa perjantaihin 26.4.2024 klo 16 mennessä!

Julkaistu 4.3.2024

Jäsenenämme voit hakea apurahaa täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja alan kehittämiseen. Hakijoilta edellytetään, että he ovat olleet TOIn varsinaisia jäseniä yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan. Nyt haettavissa olevaa apurahaa myönnetään yhteensä 8000 euron arvosta. Summa jaetaan useamman apurahansaajan kesken.

Mihin tarkoitukseen apurahaa voi hakea?

Vuonna 2024 apurahaa myönnetään toimintaterapia-alan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Apuraha kohdennetaan erityisesti kokonaisuuksiin, joilla tavoitellaan toimintaterapia-alan pito- ja vetovoiman lisääntymistä.

Alan pito- ja vetovoimaa edistävissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa voidaan tavoitella esimerkiksi toimintaterapian hyviä käytäntöjä, ammattialan urakehitysmahdollisuuksien kehittämistä, toiminterapian näkyvyyden lisäämistä tai toimintaterapian vaikutusten esiin tuomista. Toimintaterapia-ala pysyy pito- ja vetovoimaisena, kun alaa kehitetään tavoitteellisesti tutkimus- ja kehittämistyön avulla ja tuloksista viestitään avoimesti.

Apurahan saajat tullaan julkaisemaan Toimintaterapeuttiliiton verkkosivuilla ja muissa medioissa. Apurahan saaja sitoutuu sopimuksella tiedon julkistamiseen.

Apuraha on henkilökohtainen.

Apurahan myöntämisen perusteet

Apuraha myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin ja vertailuun. Hakemuksia arvioidaan suunnitelman laadun perusteella. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

Vastaako suunnitelma sitä, mihin tarkoitukseen apurahaa myönnetään?  

Onko suunnitelmassa esitetty idea selkeä?

Onko suunnitelma tavoitteellinen ja realistinen?

Sisältääkö hakemus uusia ideoita tai uudenlaista toimintaa?

Edistääkö kehittämistoiminta toimintaterapia-alaa?

Apurahan hakeminen

Nyt haettavissa olevaa apurahaa myönnetään yhteensä 8000 euron arvosta. Summa jaetaan useamman apurahanhakijan kesken.

Apurahaa myönnetään Toimintaterapeuttiliiton varsinaisille jäsenille. Hakijalta edellytetään kolmen vuoden yhtäjaksoista jäsenyyttä.  

Kehittämistoimintaan myönnettävä apuraha on haettavissa perjantaihin 26.4.2024  klo 16 asti.  

Apurahaa haetaan täyttämällä hakulomake tästä.

Tietoa apurahahausta, sen myöntämisestä ja käytöstä

Apurahahakemuksen tulee olla asianmukaisesti täytetty ja apurahaa tulee hakea ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Toimintaterapeuttiliitolla ei ole velvollisuutta käsitellä puutteellisia tai myöhässä tulleita hakemuksia.

Apuraha voidaan käyttää kehittämistoiminnan kustannuksiin, jotka kohdentuvat sen myöntämisen jälkeiseen aikaan vuoden 2025 loppuun asti.  Apurahaa voidaan myöntää esimerkiksi työskentely- tai materiaalikustannuksiin.

Samalle henkilölle voidaan myöntää samaan kehittämistoimintaan apurahaa vain kerran.   

Apuraha on henkilökohtainen, joten sillä voidaan kattaa vain henkilökohtaisia kuluja.

Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.

Apurahan saajan on tehtävä Toimintaterapeuttiliitolle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.

Huomioithan, että apurahan veronalaisuuden selvittäminen on hakijan vastuulla. Lisätietoja saat esimerkiksi sivulta vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot/ansiotulot/apurahat/

Apurahapäätös

Apurahan myöntämisestä sekä apurahasumman jakamisesta apurahan saajien kesken päättää Toimintaterapeuttiliiton hallitus edellä mainittujen kriteerien mukaisesti.  

Apurahapäätös annetaan kirjallisena. Päätöksestä tiedotetaan kaikkia hakijoita 24.5.2024 mennessä.

Ennen apurahan maksamista osapuolten välillä tehdään sopimus apurahan käyttämisestä ja siihen liittyvistä rajoituksista sekä apurahan saajan velvollisuuksista.

Lisätietoja:

Leila Mäkelä, toiminnanjohtaja
leila.makela@toimintaterapeuttiliitto.fi
p. 040 823 4413

Ajankohtaista

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia →

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK jättivät eriävän mielipiteen työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän loppuraporttiin, joka julkaistiin tänään 11. huhtikuuta. Järjestöt eivät kannata opintotukeen tai lainaan perustuvaa mallia aikuiskoulutustuen tilalle.

Tervetuloa TOIn kevätkokoukseen 16.5.2024! →

TOIn sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 16.5.2024 klo 17 alkaen Akavatalolla. Ilmoittaudu viimeistään 10.5. ja tule mukaan kokoukseen paikan päälle tai etänä.

Toimintaterapeuttiliitto: Kuntoutukseen tulee päästä myös ilman diagnoosia →

Suomessa tarvitaan uudenlaista ajattelua kuntoutukseen pääsyn kriteereistä. Hallitusohjelman tavoite siirtää sote-palveluiden painopiste korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun on hyvä, mutta esimerkiksi kirjaus nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisestä vain sairaus- tai vammadiagnoosilla vaikuttaa toteutuessaan päinvastoin, Suomen Toimintaterapeuttiliitto toteaa.

Kaikki tiedotteet →