TOIn terveiset hallitusneuvottelijoille: Työllisyys kasvuun oikea-aikaisella kuntoutuksella!

Toimintaterapeuttiliitto (TOI) muistuttaa hallitusneuvottelijoita kuntoutuksen merkityksestä talous- ja työllisyyslukujen parantamiselle. On välttämätöntä, että tuleva hallitus ymmärtää kuntoutuksen yhteiskunnallisen roolin ja toimii sen mukaisesti.

Julkaistu 10.5.2023

TOI muistuttaa, että oikea-aikainen kuntoutus ja sen riittävä resursointi on yksi keskeinen keino, kun hallitusneuvotteluja käyvät puolueet valitsevat tapoja talouden ja työllisyyden kohentamiseksi.

– Oikea-aikaisesta kuntoutuksesta hyötyvät sekä yksilö että yhteiskunta, kun entistä useampi pääsee antamaan panoksensa työmarkkinoille. Lisäksi oikea-aikainen kuntoutus vähentää raskaamman hoidon tarvetta tulevaisuudessa, TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman toteaa.

Suomessa on yli 100 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa ja yli 80 000 pitkäaikaistyötöntä ihmistä, ja muun muassa muassa näiden ryhmien kuntoutuspalveluihin panostaminen on sekä inhimillisesti oikein että taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien työhön paluun tukeminen toimintaterapialla on tutkimuksen mukaan kustannusvaikuttavaa.

Parhaimmillaan kuntoutus on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka auttaa hillitsemään kulujen kasvua pitkällä aikavälillä. Tämä vaatii kuitenkin sitä, että kuntoutukseen panostetaan rahaa ja yhteiskunnan kuntoutusvelka kurotaan umpeen.

– Hallitusneuvottelijoilla tulee olla viisautta lähestyä sote-palveluita ensisijaisesti muutoin kuin leikkauskohteena. Kuntoutukseen ja palvelutarpeen ennaltaehkäisyyn on uskallettava satsata, sillä vain siten voidaan katkaista sote-kulujen jatkuva kasvaminen. Koronapandemia syvensi kuntoutusvelkaa, ja sen purkaminen vaatii rahallista panostusta, jotta esimerkiksi hyvinvointialueet voivat lisätä toimintaterapiaresursseja. Tämä on ikääntyvän Suomen kohtalonkysymys, Wikman linjaa.

Ennaltaehkäisevä kuntoutus parantaa ihmisten elämänlaatua ja vähentää kaikenikäisten palvelutarvetta: työikäisten lisäksi niin lapset, nuoret kuin ikääntyvät hyötyvät oikea-aikaisesta kuntoutuksesta.

Lisätiedot:
Kirsi Wikman, TOIn puheenjohtaja

Ajankohtaista

JUKO | Pääministeri Petteri Orpo kutsui työmarkkinajohtajat koolle perjantaiksi →

Orpo toivoo, että järjestöt aloittaisivat neuvottelut palkkamallista. JUKOsta pääministerin tapaamiseen osallistuvat va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

TOIn apurahahaku 2024 on auki →

Jäsenenämme voit hakea apurahaa täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja alan kehittämiseen. Tutustu hakuehtoihin ja -ohjeisiin ja hae apurahaa perjantaihin 26.4.2024 klo 16 mennessä!

SAK, Akava ja STTK: Työuralla tapahtuva opiskelu vaatii tukea →

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK esittävät, että aikuiskoulutustuen pohjalle luodaan uusi tukimalli, joka turvaisi osaavan työvoiman saatavuutta eri aloilla työelämän osaamistarpeiden muuttuessa.

Kaikki tiedotteet →