TOIn terveiset hallitusneuvottelijoille: Työllisyys kasvuun oikea-aikaisella kuntoutuksella!

Toimintaterapeuttiliitto (TOI) muistuttaa hallitusneuvottelijoita kuntoutuksen merkityksestä talous- ja työllisyyslukujen parantamiselle. On välttämätöntä, että tuleva hallitus ymmärtää kuntoutuksen yhteiskunnallisen roolin ja toimii sen mukaisesti.

Julkaistu 10.5.2023

TOI muistuttaa, että oikea-aikainen kuntoutus ja sen riittävä resursointi on yksi keskeinen keino, kun hallitusneuvotteluja käyvät puolueet valitsevat tapoja talouden ja työllisyyden kohentamiseksi.

– Oikea-aikaisesta kuntoutuksesta hyötyvät sekä yksilö että yhteiskunta, kun entistä useampi pääsee antamaan panoksensa työmarkkinoille. Lisäksi oikea-aikainen kuntoutus vähentää raskaamman hoidon tarvetta tulevaisuudessa, TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman toteaa.

Suomessa on yli 100 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa ja yli 80 000 pitkäaikaistyötöntä ihmistä, ja muun muassa muassa näiden ryhmien kuntoutuspalveluihin panostaminen on sekä inhimillisesti oikein että taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien työhön paluun tukeminen toimintaterapialla on tutkimuksen mukaan kustannusvaikuttavaa.

Parhaimmillaan kuntoutus on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka auttaa hillitsemään kulujen kasvua pitkällä aikavälillä. Tämä vaatii kuitenkin sitä, että kuntoutukseen panostetaan rahaa ja yhteiskunnan kuntoutusvelka kurotaan umpeen.

– Hallitusneuvottelijoilla tulee olla viisautta lähestyä sote-palveluita ensisijaisesti muutoin kuin leikkauskohteena. Kuntoutukseen ja palvelutarpeen ennaltaehkäisyyn on uskallettava satsata, sillä vain siten voidaan katkaista sote-kulujen jatkuva kasvaminen. Koronapandemia syvensi kuntoutusvelkaa, ja sen purkaminen vaatii rahallista panostusta, jotta esimerkiksi hyvinvointialueet voivat lisätä toimintaterapiaresursseja. Tämä on ikääntyvän Suomen kohtalonkysymys, Wikman linjaa.

Ennaltaehkäisevä kuntoutus parantaa ihmisten elämänlaatua ja vähentää kaikenikäisten palvelutarvetta: työikäisten lisäksi niin lapset, nuoret kuin ikääntyvät hyötyvät oikea-aikaisesta kuntoutuksesta.

Lisätiedot:
Kirsi Wikman, TOIn puheenjohtaja

Ajankohtaista

Jäsenetu: Turvaa kesälomahaaveillesi →

TOIn jäsenilleen tarjoama matkustajavakuutus antaa kattavan turvan matkustaessa kaikkialla maailmassa ja auttaa myös yllättävissä terveydentilasta johtuvissa matkasuunnitelman muutoksissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa sopu →

Työntekijäosapuoli ja työnantajaa edustava HALI ry pääsivät tänään torstaina sopuun yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa →

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat ottaneet kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden puolesta. Ne korostavat, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta. Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa, Akava liittoineen painottaa. Kannanotto on toimitettu julkisuudessa käydyn keskustelun takia hallitusohjelmaneuvottelijoille tänään 5. kesäkuuta.

Kaikki tiedotteet →