Työ- ja virkaehtosopimukseen muutoksia syyskuussa

Julkisella sektorilla työskentelevät toimintaterapeutit siirtyvät uuteen SOTE-sopimukseen 1.9. lähtien.

Julkaistu 17.6.2021

Uusi Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) syntyi kesäkuun alussa. Kaikki pääsopijajärjestöt (Toimintaterapeuttiliittoa neuvotteluissa edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Sote ry, Julkisen alan unioni JAU) ja KT Kuntatyönantajat hyväksyivät sopimuksen.

SOTE-sopimus tulee voimaan 1.9.2021. Siihen siirtyy yli 170 000 palkansaajaa nykyisestä Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES).

Myös julkisella sektorilla työskentelevät toimintaterapeutit siirtyvät SOTE-sopimukseen KVTES:istä.

Työehtoihin ei suuria muutoksia

SOTE-sopimuksen sisältö ei eroa paljoa nykyisestä KVTES:istä. Kyse on niin sanotuista teknisistä muutoksista, joissa KVTES:n palkkaus- ja työaikalukujen sisältö siirretään lähes suoraan SOTE-sopimuksen sisällöksi.

Näiden lukujen lisäksi SOTE-sopimuksessa on viittauksia KVTES:n määräyksiin. SOTE-sopimuksessa sovelletaan edelleen myös KVTES:n määräyksiä esimerkiksi vuosilomiin, perhevapaisiin sekä matkakustannusten korvaamiseen.

– Käytännössä 1.9. jälkeen SOTE-sopimukseen siirtyvien työsuhteiden ehdot muodostuvat sekä SOTE-sopimuksen että KVTES:n määräyksistä. Toivottavasti tilanne korjautuu tulevaisuudessa ja SOTE-sopimus saadaan neuvoteltua yhdeksi selkeästi omaksi kokonaisuudekseen, toteaa TOIn puheenjohtaja Kristina Holmberg.

Tehtävä ratkaisee sopimukseen siirtymisen

SOTE-sopimusta sovelletaan 1.9.2021 alkaen kunnissa ja kuntayhtymissä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskenteleviin työntekijöihin. Sopimukseen siirtyvät nykyisen KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden 3 ja 4 mukaiset tehtävät sekä näiden liitteiden hinnoittelemattomat ryhmät. Myös toimintaterapeutit, jotka nykyisin kuuluvat KVTES:n palkkahinnoitteluliitteeseen 3, siirtyvät SOTE-sopimukseen.

Tehtävänimike tai koulutus eivät ratkaise sitä, siirtyykö työntekijä SOTE-sopimukseen, vaan sen ratkaisevat tosiasialliset työtehtävät. Jos yli 50 prosenttia työn sisällöstä on sosiaali- ja terveysalan tehtäviä, työntekijä siirtyy uuteen sopimukseen.

– Tämä on tärkeä rajanveto, jos työntekijä työskentelee osittain esimerkiksi projektissa ja osittain perustyössään. Tällaisia yhdistelmätyönkuvia voi olla myös toimintaterapeuteilla, sanoo TOIn lakimies Mirella Drushinin.

Työehtoneuvottelut jatkuvat tulevana syksynä

SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022. Tämän jälkeen sopimuksen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan. Sopimuskauden aikana sopimuksesta neuvotellaan kuten työehtosopimuksista yleensäkin eli jatkuvan neuvotteluperiaatteen mukaan. Neuvotteluista vastaa kolme työryhmää: päätyöryhmä, joka neuvottelee sopimuksen tarkemmasta soveltamisalasta ja yleisistä kysymyksistä, palkkaustyöryhmä ja työaikaryhmä.

SOTE-sopimusneuvotteluja on käyty syksystä 2020 alkaen. Työehtoneuvottelut jatkuvat muun muassa palkkaus- ja työaikamääräysten osalta tulevana syksynä ja huipentuvat keväällä 2022 kuten muutkin kunta-alan sopimusneuvottelut.

Lisätietoa muutoksista TOIn jäsenille on 17.6.2021 lähetetyssä jäsenkirjeessä.

Lisätietoa:

JUKON uutinen SOTE-sopimuksen hyväksymisestä 7.6.2021

KT Kuntatyönantajien yleiskirje 6/2021

KT Kuntatyönantajien yleiskirje 8/2021

Ajankohtaista

Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa huomioitava toimintaterapian näkökulma →

Toimintaterapeutti kouluympäristössä mahdollistaa oppilaalle osallisuuden kokemuksen.

Kelan kuntoutus tulee toistaiseksi säilyttää nykyisellään →

TOI pitää tärkeänä yrittäjien aseman arviointia. Myös kuntoutuksen tutkimus on turvattava uudistuksessa.

Kuntoutus näkyväksi iäkkäiden palveluissa →

Toimintaterapeuttiliiton mielestä kuntoutus tulee sisällyttää vanhus- ja sosiaalihuoltolain muutoksiin. Kotikuntoutuksen paikka ei ole tukipalveluissa, vaan muiden palveluiden rinnalla.

Kaikki tiedotteet →