UutisetTyöelämä

UKK: Ulosmarssit Tampereella ja Turussa 6.2.2024 klo 14–16 ja muiden järjestöjen poliittiset lakot

Keräsimme yhteen ulosmarssia koskevat usein kysytyt kysymykset.

Julkaistu 22.1.2024

Päivitetty 25.1.: Lisätty kysymys ja vastaus muiden järjestöjen toimeenpanemista poliittisista lakoista Yleistä-osioon.
Päivitetty 29.1.: Tarkennettu vastausta kysymykseen siitä, ketkä TOIn jäsenet osallistuvat ulosmarsseihin Turussa ja Tampereella 6.2.: lisätty huomio siitä, että ulosmarssi koskee vain työsuhteisia jäseniä erikseen määritellyissä työpaikoissa ja että virkasuhteisten osalta ulosmarssi on laiton.
Päivitetty 30.1.: Kysymykset ja vastaukset koskien TOIn jäsenistön osallistumista lakonalaisten tehtävien tekemiseen.

Huomioithan, että kysymyksiä ja vastauksia päivitetään tähän uutiseen tarpeen mukaan. Jos et löydä vastausta kysymykseesi tältä listalta, olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä TOIn toimistoon (puheenjohtaja Kirsi Wikman, kirsi.wikman@toimintaterapeuttiliitto.fi).

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ja Suomen Fysioterapeutit järjestävät ulosmarsseista myös yhteisen infowebinaarin 30.1.2024 klo 17.00. Infowebinaariin pääset täältä. Webinaarissa kerrotaan tarkemmin poliittisista työtaistelutoimista ja liittojen asiantuntijat vastaavat niihin liittyviin kysymyksiin.

Yleistä

Ketkä Akavasta osallistuvat ulosmarssiin ja mielenilmaukseen?

Akavan jäsenjärjestöistä ulosmarsseihin osallistuvat seuraavat jäsenjärjestöt: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Kuntoutusalan Asiantuntijat eli Suomen Toimintaterapeuttiliitto ja Suomen Fysioterapeutit, Luonnon-, ympäristö ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Farmasialiitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut. Akavan liitot järjestävät ulosmarssin samaan aikaan ainakin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen), Turussa ja Tampereella mutta Akavan liittojen ulosmarsseja voi olla myös muilla paikkakunnolla.

Mikä on poliittinen työtaistelu?

Liiton päättämä työtaistelutoimenpide, joista ulosmarssi on lyhytaikainen poistuminen työpaikalta. Poliittista työtaistelua voidaan kutsua myös poliittiseksi mielenilmaukseksi tai lakoksi. Se ei kohdistu voimassa olevia työehtosopimuksia, työsuhteen ehtoja tai työnantajaa vastaan.

Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Poliittinen mielenilmaus on perustuslain suojelema toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mielenilmaus voidaan kohdistaa esimerkiksi hallituksen tai eduskunnan päätöksiä vastaan. Nyt toteutettava ulosmarssi kohdistuu maan hallituksen toimia vastaan.

Miksi poliittinen työtaistelutoimenpide toteutetaan? Miksi ulosmarssi järjestetään?

Poliittisella työtaistelutoimenpiteellä Akava vastustaa osaa hallituksen työelämätoimia. Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä noteerannut eikä vastannut siihen. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa neuvottelujen aloittamisen puolesta. Akava ei halua, että työmarkkinamallista säädetään lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä. Keskusjärjestö kritisoi myös työtaisteluoikeuden rajoittamista, määräaikaisten työsuhteiden solmimista vailla perustetta, henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamista, paikallisen sopimisen hallitsematonta laajentamista sekä työttömyysturvan liian rajua ja nopeaa leikkaamista. Akavan mielestä hallituksen tulisi myös harkita uudelleen sairauspäivän muuttamista palkattomaksi ja aikuiskoulutustuen poistamista.

Ketkä TOIn jäsenet osallistuvat Tampereella ja Turussa järjestettäviin ulosmarsseihin 6.2. klo 14–16?

Tampereella ulosmarssiin osallistuvat ne TOIn työsuhteiset jäsenet, jotka työskentelevät Tampereen kaupungin alueella sijaitsevissa Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaaloissa.

Turussa ulosmarssiin osallistuvat ne TOIn työsuhteiset jäsenet, jotka työskentelevät Turun kaupungin alueella sijaitsevissa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sairaaloissa.

Virkasuhteisten osalta ulosmarssi on laiton.

Miksi TOI osallistuu ulosmarssiin vain Tampereella ja Turussa?

Tämä oli mielenilmaisuun osallistuvien sote-liittojen (Suomen Psykologiliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Kuntoutusalan Asiantuntijat eli Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Akavan sairaanhoitajat ja Taja) yhteinen päätös. Tavoitteena on vaikuttaa hallitukseen näkyvällä ja vaikuttavalla toimenpiteellä, ja keskittämällä toimenpiteet saadaan näyttävämpi ulostulo.

Miksi ulosmarssit järjestetään juuri Tampereella ja Turussa sijaitsevissa hyvinvointialueiden sairaaloissa?

TOIn hallitus on tehnyt muiden liittojen tavoin päätöksen ulosmarssin piiriin kuuluvista työpaikoista itsenäisesti. Ulosmarssi on monen akavalaisen liiton yhteinen toimenpide, joten rajausta on pohdittu myös tästä näkökulmasta. Samasta paikasta ulosmarssivista tulee osa joukkovoimasta!

Työskentelen varhaiskasvatuksessa tai sosiaalialan järjestössä ja työpaikkani on muiden järjestöjen toimeenpaneman poliittisen lakon piirissä. Maksaako TOI lakkoavustusta, jos olen lakossa?

TOI ei ole mukana varhaiskasvatuksen eikä sosiaalialan järjestöjen lakoissa. TOI ei näin ollen maksa näistä lakkoavustusta jäsenistölleen.

Työpaikallani on toisen järjestön toimeenpanema lakko. Teenkö lakonalaisia tehtäviä itse?

Vaikka TOI ei ole mukana lakoissa, TOIn jäsenet eivät tee lakonalaisia tehtäviä.

En ole lakossa mutta työtehtäväni tekeminen estyy lakon vuoksi. Miten toimin?

Mene työpaikalle normaalisti ja ole työnantajan käytettävissä.

Ulosmarssiin osallistuminen

Voinko osallistua ulosmarssiin, vaikka en työskentelisi Tampereella tai Turussa sijaitsevassa hyvinvointialueen sairaalassa?

Et, koska ulosmarssi eli poistuminen työpaikoilta koskee vain mainittuja sairaaloita. TOIn hallitus on tehnyt järjestöpäätöksen, jossa rajaus on määritelty. Järjestöpäätös suojaa kyseisissä paikoissa työskenteleviä työsuhteisia TOIn jäseniä ulosmarssin ajan henkilökohtaisilta seuraamuksilta. Olet kuitenkin lämpimästi tervetullut osallistumaan omalla ajallasi mielenilmauskulkueeseen sekä oheistapahtumiin Tampereella ja Turussa sekä iltatilaisuuteen Helsingissä.

Olen perhe- tai opintovapaalla. Osallistunko ulosmarssiin?

Voit osallistua ulosmarssiin, jos työpaikkasi on listauksessa mainittu sairaala ja olet työsuhteessa kyseisessä organisaatiossa.

Olen työharjoittelussa työpaikassa, joka kuuluu ulosmarssin piiriin. Osallistunko ulosmarssiin?

Et osallistu, sillä ulosmarssi koskee vain työsuhteisia. Olet kuitenkin erittäin tervetullut mielenilmauskulkueeseen ja oheistapahtumiin, jos ne sopivat aikatauluusi.

Toimin työpaikallani luottamusmiehenä, voinko osallistua ulosmarssiin?

Myös luottamusmiehet voivat osallistua ulosmarssiin.

Onko työnantajalle ilmoitettava etukäteen osallistumisesta ulosmarssiin?

Ulosmarssi ei kohdistu työnantajaan, vaan on poliittinen työtaistelutoimenpide. Tällöin osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa, sillä poliittista työtaistelua ei koske ennakkoilmoitusvelvollisuus. Kohteliasta on kuitenkin ilmoittaa etukäteen työnantajalle ulosmarssiin osallistumisesta, jotta poissaolosi ei aiheuta kohtuutonta haittaa ja se voidaan huomioida työvuorosuunnittelussa.

Kenellä on oikeus osallistua mielenilmaukseen?

Poliittinen mielenilmaisu on kaikkien perusoikeus, mutta jokainen päättää osallistumisestaan itse. TOI kannustaa vahvasti jäsenistöään osallistumaan ulosmarssiin, koska viestimme on sitä vahvempi, mitä enemmän meitä osallistuu.

Onko ulosmarssiin pakko osallistua?

Poliittiseen mielenilmaukseen osallistuminen, jolla vastustetaan maan hallituksen työelämätoimia, on vapaaehtoista. TOI kuitenkin toivoo ja kannustaa, että mahdollisimman moni osallistuu ulosmarssiin, jotta viestimme on painavampi. Liitto kannustaa niitäkin, jotka eivät ulosmarssiin pysty osallistumaan, tulemaan työajan ulkopuolella järjestettävään oheistapahtumaan.

Mitä teen, jos työnantaja kysyy, osallistunko ulosmarssiin?

Työnantaja ei saa kysyä, osallistuuko työntekijä työtaistelutoimeen. Jos näin kuitenkin tapahtuu, älä vastaa ja ota yhteyttä TOIhin pj Kirsi Wikmaniin kirsi.wikman@toimintaterapeuttiliitto.fi

Mistä tiedän, olenko työ- vai virkasuhteessa?

Työsuhteen laatu selviää työsopimuksesta. Toimintaterapeutit työskentelevät pääsääntöisesti työsuhteessa. Jos olet epävarma siitä, oletko työ- vai virkasuhteessa, ole yhteydessä TOIhin pj Kirsi Wikmaniin kirsi.wikman@toimintaterapeuttiliitto.fi

Työnantajani kieltää osallistumisen vedoten potilasturvallisuuteen, hätätyöhön tai suojelutyöhön. Mitä teen?

Toimintaterapeutin työsuhteisessa työssä ei ole hätä- tai suojelutyöksi tulkittavaa työtä, joten siihen vedoten työnantaja ei voi kieltää osallistumista. Lailliseen, poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta voi kuitenkin ilmoittaa työnantajalle etukäteen, jotta työpaikalla voidaan tarvittaessa tehdä tarvittavia järjestelyjä mielenilmauksen ajaksi.

Työnantajani vetoaa työnjohto-oikeuteensa ja määrää minut jäämään työhön, vaikka haluaisin osallistua.

Työnantaja ei voi työnjohto-oikeuteensa vedoten kieltää osallistumasta lailliseen mielenilmaukseen.

Työpäiväni jatkuu klo 16 jälkeen, mitä teen?

Ulosmarssi päättyy klo 16, joten palaat silloin työpaikalle ja jatkat työpäivääsi työvuoron loppuun asti.

Saanko palkkaa, jos olen pois töistä ulosmarssin vuoksi?

Työnantaja voi pidättää palkan ulosmarssiin osallistumisen ajalta. Akavan jäsenjärjestöt TOI mukaan lukien ovat päättäneet, etteivät maksa lakkoavustusta ulosmarssin ajalta.

Voiko ulosmarssiin osallistumisesta koitua seurauksia työpaikalla?

Ulosmarssista ei koidu seurauksia työpaikalla. TOIn hallitus on tehnyt ulosmarsseista järjestöpäätöksen, joka suojaa liiton jäseniä ulosmarssin keston ajan 6.2. klo 14–16 ja vain mikäli tosiasiallisesti osallistuu ulosmarssiin.

Työpaikalta poistuminen

Pitääkö minun perua ulosmarssin ajankohtaan osuvat työtehtävät, kuten asiakastapaamiset?

Mielenilmauksella ei ole tarkoitus aiheuttaa kohtuutonta haittaa toimintaterapeuttien asiakkaille. Näin ollen työpaikalta poistumisesta kannattaa ilmoittaa, jos on varauksia iltapäivälle. Kuitenkin, jotta järjestötoimi olisi tehokas, se väistämättä aiheuttaa joitakin vaikutuksia palvelutoiminnalle.

Työpaikallani on käytössä kellokortti. Leimaanko itseni ulos työpaikalta ennen ulosmarssia?

Kellokorttijärjestelmiä on monenlaisia, joten liitosta käsin on hankala sanoa, miten juuri sinun kellokorttijärjestelmäsi toimii. Jos olet epävarma, voit myös jättää leimaamatta, ja tehdä selvityksen poissaolostasi jälkikäteen.

Mistä tiedän, missä ja milloin voin liittyä ulosmarssin yhteydessä järjestettävään mielenilmauskulkueeseen?

Lisätietoja Tampereen ja Turun ulosmarssista, niiden yhteydessä järjestettävästä mielenilmauskulkueesta sekä oheistapahtumista annetaan pian. TOI välittää ulosmarssin piiriin kuuluville jäsenilleen tarvittavan tiedon tulevissa jäsenkirjeissä - seuraathan siis sähköpostiasi. Lisätietoja annetaan myös 30.1. pidettävässä infowebinaarissa, johon on linkki tämän uutisen alussa.

Ajankohtaista

JUKO | Pääministeri Petteri Orpo kutsui työmarkkinajohtajat koolle perjantaiksi →

Orpo toivoo, että järjestöt aloittaisivat neuvottelut palkkamallista. JUKOsta pääministerin tapaamiseen osallistuvat va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen ja hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto.

TOIssa on voimaa – Satakunnassa! 21.3.2024 →

TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman kutsuu kaikki Satakunnan alueen jäsenet yhteiseen tapaamiseen Porissa torstaina 21.3.2024 klo 17-19.

TOIn apurahahaku 2024 on auki →

Jäsenenämme voit hakea apurahaa täydennyskoulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja alan kehittämiseen. Tutustu hakuehtoihin ja -ohjeisiin ja hae apurahaa perjantaihin 26.4.2024 klo 16 mennessä!

Kaikki tiedotteet →