Vuoden toimintaterapeutti 2022 on digituen erityisasiantuntija Piia Niilola

Toimintaterapeuttiliitto on myöntänyt Vuoden toimintaterapeutti 2022 -kunniamaininnan helsinkiläiselle Piia Niilolalle. Niilola työskentelee digituen erityisasiantuntijana Digi- ja väestötietovirastossa ja näyttää esimerkillään, että toimintaterapeutin osaamista tarvitaan monilla yhteiskunnan osa-alueilla. Niilola muistuttaa, että ihmislähtöiset digipalvelut ovat myös turvallisuuskysymys.

Julkaistu 23.11.2022

Vuoden toimintaterapeutti 2022 Piia Niilola. Kuva: Mikko Käkelä

Työssään Digi- ja väestötietovirastolla Niilola kehittää digitukea ja on arkisten toimintojen ymmärtämisen ja sujuvoittamisen keskiössä. Viimeiset puoli vuotta hän on kehittänyt Kelan kanssa nuorten digitaalista asiointia.

Digituen kehittämistyössä ymmärrys ihmisten ja arjen moninaisuudesta on välttämätöntä. Toimintaterapeutille on luontevaa pohtia palvelujen toimivuutta esimerkiksi sellaisten ihmisten näkökulmasta, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita.

–Järjestelmä rakentaa hirveän helposti keskivertoihmisen, jonka hyvä arki määritellään tilastojen kautta. Digitukea kehitettäessä pitää nähdä ja kokea asiat pintaa syvemmältä ja monenlaisten käyttäjien näkökulmasta. Muuten palvelut eivät toimi, Niilola toteaa.

Kaikille saavutettavat digipalvelut toteuttavat yhdenvertaisuutta. Lisäksi ne tukevat digiturvallisuutta.

–Arkinen digiturvallisuus lähtee ihmisestä itsestään, ja me itse olemme oman arkemme suurin turva ja uhka. Kun palvelumme toimivat ihmiskeskeisesti ja ovat selkeitä, osaamme toimia niissä turvallisemmin.

Niilola korostaa, että digiturvallisuudesta huolehtiminen ei ole pelottelua, vaan oman hyvinvoinnin vaalimista. Siihen meistä jokainen tarvitsee lisää tietoa ja oppia.

–Jokaisen pitää löytää itselleen mieluinen ja sopiva tapa olla läsnä digissä. Helpoiten digitaitojen oppiminen käy, kun löytää oman motivaationsa. Oppimiselle pitää kuitenkin antaa aikaa ja sallia itselleen ihmetteleminen.

Digitaalisuus on Niilolan mielestä ennen kaikkea mahdollistaja, ei itseisarvo. Digiratkaisujen tehtävä on sujuvoittaa arkea. Kun arki alkaa hankaloitua, jossain on menty metsään.

–Niissäkin tapauksissa kyse on oppimisprosesseista. Meidän täytyy olla valmiita oppimaan ja ottaa kaikki mukaan kehitykseen, kukin kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Ennakkoluuloton suunnannäyttäjä

Niilola aloitti tehtävässään erityisasiantuntijana Digi- ja väestötietovirastolla vuoden 2022 alussa. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa perusterveydenhuollon kuntoutusyksikössä ja asunnottomien digiosallisuuden parissa.

Niilola on tehnyt työuraansa kehittämisen parissa ja kulkenut osallisuuden edistämistyön etulinjassa useita vuosia. Hän rakentaa rohkeasti yhteiskuntaa, joka on jokaista varten.

–Työskentely virkamiehenä valtion virastossa samalla liputtaen arjen ilosanomaa toimintaterapian asiantuntijana vie koko ammattikuntaamme ja osaamistamme seuraavalle tasolle, kunniamaininnan perusteluissa todetaan.

Lue lisää Niilola ajatuksia seuraavasta Toimintaterapeuttiliitto-lehdestä!

Ajankohtaista

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia →

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK jättivät eriävän mielipiteen työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän loppuraporttiin, joka julkaistiin tänään 11. huhtikuuta. Järjestöt eivät kannata opintotukeen tai lainaan perustuvaa mallia aikuiskoulutustuen tilalle.

Toimintaterapeuttiliitto: Kuntoutukseen tulee päästä myös ilman diagnoosia →

Suomessa tarvitaan uudenlaista ajattelua kuntoutukseen pääsyn kriteereistä. Hallitusohjelman tavoite siirtää sote-palveluiden painopiste korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun on hyvä, mutta esimerkiksi kirjaus nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisestä vain sairaus- tai vammadiagnoosilla vaikuttaa toteutuessaan päinvastoin, Suomen Toimintaterapeuttiliitto toteaa.

Tervetuloa TOIn kevätkokoukseen 16.5.2024! →

TOIn sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 16.5.2024 klo 17 alkaen Akavatalolla. Ilmoittaudu viimeistään 10.5. ja tule mukaan kokoukseen paikan päälle tai etänä.

Kaikki tiedotteet →