Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnissä – jukolainen pääluottamusmies tukee TOIn jäseniä

Pohjanmaan hyvinvointialue on käynnistänyt yt-neuvottelut. Neuvottelut eivät koske toimintaterapeutin työtä tekeviä, mutta TOI muistuttaa, että epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen.

Julkaistu 18.9.2023

Läs texten på svenska här.

Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut käynnistyivät maanantaina 18.9. Neuvottelut koskevat hallinto- ja johtotehtävien henkilöstöä ja kestävät ainakin seuraavat kuusi viikkoa.

Aluevaltuusto on asettanut vuodelle 2024 yhteensä 30 miljoonan säästövaatimuksen. Tästä 1,5 miljoonaa säästetään hallinnossa ja 1,5 miljoonaa johdon, keskijohdon ja asiantuntijoiden rakennemuutoksella. Nyt käynnissä olevilla yt-neuvotteluilla tavoiteltava säästö on siis enimmillään kolme miljoonaa euroa.

Hallinnossa selvitetään säästömahdollisuuksia myös muissa kustannuksissa kuin henkilöstökuluissa. Henkilöstöresurssien kartoitus ja säästötoimet voivat sisältää muun muassa eläkkeelle siirtymisiä, tehtävien tarkastelua ja uudelleenjakoa sekä johtorakenteen tarkastelua. Jos muut toimenpiteet eivät riitä, voivat kyseeseen tulla työnantajan aloitteesta osa-aikatyö tai irtisanomiset.

Käynnissä olevat yt-neuvottelut kohdistuvat TOIn jäsenistöön niiltä osin kuin TOIn jäsenet työskentelevät yt-ilmoituksen alaisissa töissä eli hallinnossa. Toimintaterapeutin töitä tekeviä jäseniä yt-neuvottelut eivät koske. TOIn puheenjohtaja Kirsi Wikman muistuttaa, että mikäli yt-neuvottelut herättävät kysymyksiä tai oma tilanteesi on epäselvä, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä työpaikan jukolaiseen pääluottamusmieheen tai liiton TOImistoon. Pääluottamusmiehen yhteystiedot löytyvät yleensä työpaikan ilmoitustaululta tai intranetistä.

Jos et tiedä, kuka työpaikkasi pääluottamusmies on, ole yhteydessä liiton TOImistoon.

Lisätiedot:

Leila Mäkelä, TOIn toiminnanjohtaja
p. 040 823 4413

Kirsi Wikman, TOIn puheenjohtaja
p. 040 825 3107

Lue myös JUKOn uutinen: Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti yt-neuvottelut – kohteena nyt asiantuntijat, esihenkilöt ja johtotehtävissä työskentelevät

Mitkä yt-neuvottelut?

Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Toisin kuin yrityksiä koskevassa laissa, kuntien ja hyvinvointialueiden on aina käytävä yt-neuvottelut riippumatta työpaikan henkilöstömäärästä.

Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Se antaa henkilöstölle mahdollisuuden osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Suomen Toimintaterapeuttiliiton jäsenten kohdalla henkilöstön edustajana toimii JUKOn pääluottamusmies.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallinen selvitys toimien perusteista, määrästä ja aikataulusta sekä siitä, miksi juuri tietyt henkilöt ovat valikoituneet niiden kohteiksi. Lisäksi työnantajan on laadittava henkilöstön edustajille kirjallinen esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi.

Mikäli työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun yt-neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Työnantaja saa vasta tämän jälkeen päättää varsinaisista toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta.

Ajankohtaista

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia →

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK jättivät eriävän mielipiteen työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän loppuraporttiin, joka julkaistiin tänään 11. huhtikuuta. Järjestöt eivät kannata opintotukeen tai lainaan perustuvaa mallia aikuiskoulutustuen tilalle.

Toimintaterapeuttiliitto: Kuntoutukseen tulee päästä myös ilman diagnoosia →

Suomessa tarvitaan uudenlaista ajattelua kuntoutukseen pääsyn kriteereistä. Hallitusohjelman tavoite siirtää sote-palveluiden painopiste korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun on hyvä, mutta esimerkiksi kirjaus nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisestä vain sairaus- tai vammadiagnoosilla vaikuttaa toteutuessaan päinvastoin, Suomen Toimintaterapeuttiliitto toteaa.

Tervetuloa TOIn kevätkokoukseen 16.5.2024! →

TOIn sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 16.5.2024 klo 17 alkaen Akavatalolla. Ilmoittaudu viimeistään 10.5. ja tule mukaan kokoukseen paikan päälle tai etänä.

Kaikki tiedotteet →