Samarbetsförhandlingar i Österbottens välfärdsområde pågår – FOSUs (fi JUKO) huvudförtroendeperson stödjer TOIs medlemmar

Österbottens välfärdsområde har inlett samarbetsförhandlingar. Medlemmar som arbetar som ergoterapeuter berörs inte av förhandlingarna, men TOI påminner om att det är skäl att kontakta förtroendepersonen i oklara situationer.

Julkaistu 18.9.2023

Lue teksti suomeksi täällä.

Österbottens välfärdsområde inledde samarbetsförhandlingar måndagen den 18 september. Förhandlingarna gäller administrations- och ledarpersonal och de pågår åtminstone sex veckor framöver.

Välfärdsområdesfullmäktige har ställt ett sparkrav på totalt 30 miljoner år 2024. 1,5 miljoner ska sparas inom administrationen och 1,5 miljoner genom strukturomvandlingar inom den högre ledningen, ledningen på mellannivå och experterna. Genom samarbetsförhandlingarna ska således max. tre miljoner euro sparas.

Möjligheterna att spara inom administrationen utreds även när det gäller annat än lönekostnader. En kartläggning av personalresurserna och sparåtgärderna kan omfatta bland annat pensioneringar, granskning och omfördelning av arbetsuppgifterna och ledningsstrukturen. Om övriga åtgärder inte är tillräckliga, kan det bli aktuellt med deltidsanställningar eller uppsägningar på arbetsgivarens initiativ.

De pågående samarbetsförhandlingarna riktar sig till TOIs medlemmar när medlemmarna arbetar inom de angivna områdena, dvs. administrationen. Medlemmar som arbetar som ergoterapeuter berörs inte av förhandlingarna. TOIs ordförande Kirsi Wikman påpekar att det är skäl att kontakta FOSUs huvudförtroendeperson på arbetsplatsen eller förbundets kansli, med låg profil, om samarbetsförhandlingarna väcker frågor eller om din egen situation är oklar. Huvudförtroendepersonens kontaktuppgifter finns i allmänhet på arbetsplatsens anslagstavla eller i intranet.

Ta kontakt med förbundets kansli om du inte vet vem förtroendepersonen på din arbetsplats är.

Närmare information:

Leila Mäkelä, TOIs verksamhetsledare
t. 040 823 4413

Kirsi Wikman, TOIs ordförande
t. 040 825 3107

Vaddå samarbetsförhandlingar?

Samarbetsförhandlingarna bygger på lagen om samarbete mellan arbetsgivaren och personalen i kommunen och välfärdsområdet. I motsats till lagen för företag, ska kommunerna och välfärdsområdena alltid samarbetsförhandla oavsett antal anställda på en arbetsplats.

Syftet med lagen är att främja samarbetet mellan arbetsgivare och personal. Det ger personalen en möjlighet att delta i beslut som gäller dem själva. Kommunerna och välfärdsområdena har ett samarbetsorgan som består av representanter för arbetsgivaren och personalen. Medlemmarna i Finlands Ergoterapeutförbund representeras av FOSUs huvudförtroendeperson.

När arbetsgivaren överväger att säga upp, permittera mer än 90 dagar eller omvandla en anställning till en deltidsanställning, ska arbetsgivaren ge de berörda personerna en skriftlig redogörelse över motiveringen till åtgärderna, mängden och tidtabellen samt förklara varför just dessa personer berörs av åtgärderna. Därtill ska arbetsgivaren presentera en skriftlig redogörelse för personalrepresentanterna över en verksamhetsplan som främjar sysselsättningen.

Om arbetsgivarens planerade uppsägning, överföring till deltidsanställning eller permittering över 90 dagar gäller minst tio anställda, anses arbetsgivaren ha uppfyllt sin förhandlingsskyldighet när samarbetsförhandlingarna pågått i minst sex veckor. Först därefter får arbetsgivaren besluta om de faktiska åtgärderna och vilka personer de ska gälla.

Ajankohtaista

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia →

Palkansaajajärjestöt SAK, Akava ja STTK jättivät eriävän mielipiteen työuran aikaista jatkuvaa oppimista kehittävän työryhmän loppuraporttiin, joka julkaistiin tänään 11. huhtikuuta. Järjestöt eivät kannata opintotukeen tai lainaan perustuvaa mallia aikuiskoulutustuen tilalle.

Tervetuloa TOIn kevätkokoukseen 16.5.2024! →

TOIn sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 16.5.2024 klo 17 alkaen Akavatalolla. Ilmoittaudu viimeistään 10.5. ja tule mukaan kokoukseen paikan päälle tai etänä.

Toimintaterapeuttiliitto: Kuntoutukseen tulee päästä myös ilman diagnoosia →

Suomessa tarvitaan uudenlaista ajattelua kuntoutukseen pääsyn kriteereistä. Hallitusohjelman tavoite siirtää sote-palveluiden painopiste korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen apuun on hyvä, mutta esimerkiksi kirjaus nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsemisestä vain sairaus- tai vammadiagnoosilla vaikuttaa toteutuessaan päinvastoin, Suomen Toimintaterapeuttiliitto toteaa.

Kaikki tiedotteet →